Naturkoll i Göteborg: Store Lund i Välens naturreservat

Berget Store Lund är en del av Välens naturreservat. På Store Lund växer en vacker ekskog och på dess topp ligger Göteborgs fornlämning nr 34 – en 12 meter bred stensättning från bronsåldern. Andra vanligt förekommande trädslag på Store Lund är asp, lönn, hassel, körsbär, tall och sälg. Nio rödlistade arter – alla fåglar – förekommer på Store Lund enligt artportalen. Dessa är duvhök, kungsfågel, storspov, gråtrut ,tornseglare, gröngöling, hussvala, stare och sävsparv. På Frölunda golfbana bara några meter ifrån Store Lund finns ännu fler fynd av rödlistade fågelarter: 15 st, däribland de nära hotade arterna bivråk, pilgrimsfalk, kornknarr, sånglärka och ängspiplärka.

Store Lund
Den vackra ekskogen på Store Lund. Foto: Chris Ceder

 

Omfattande nedskräpning

Ingen besökare i Store Lund kan undgå att se hur skräpigt det är. Runtomkring Reningsborgs secondhandbutik är nedskräpningen speciellt motbjudande.  Göteborgsvandraren Ronny von Frank-Einstein besökte Store Lund några veckor innan mitt besök, tog snygga bilder och slogs av allt skräp i naturreservatet. von Frank-Einstein fann också samma cykelkyrkogård i naturreservatet som jag själv hade det tveksamma nöjet att beskåda:

Store Lund
Cykelpark på Store Lund. Foto: Chris Ceder

 

  • Naturvärden Store Lund: Höga
  • Facit av inventering i Store Lund 17 oktober 2017: Påfallande nedskräpning med många cyklar som ligger i skogen. Mycketp plastpåsar och glas.Vid Reningsborg är nedskräpningen kraftig.
  • Åtgärd: Städa upp, ta bort rostiga och trasiga stängsel, rusta upp fornminne. Idag förtar nedskräpningen tyvärr mycket av naturupplevelsen. Store Lund har varit nedskräpad varje gång jag har besökt skogen de senaste åren.
  • Kostnad för åtgärder: Låg
Reningsborg på Store Lund
Nedskräpning vid Reningsborg på Store Lund. Foto: Chris Ceder

Bildspel 24 bilder: Natur och nedskräpning på Store Lund i Välens naturreservat, sälg fälld vid Välens idrottsplats

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Naturkoll i Göteborg: Store Lund i Välens naturreservat

https://chrisceder.com/985/natursyn-store-lund-i-valens-naturreservat/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Naturkoll i Göteborg: Store Lund i Välens naturreservat

https://chrisceder.com/985/natursyn-store-lund-i-valens-naturreservat/