Artist Statement

Chris Ceder’s artistry is a fusion of his tireless commitment to nature, his texts and striking images. With great passion, he documents the exploitation and destruction of Mother Earth. And he goes one step further: He resists. A David’s fight against Goliath, which was crowned by his victory against his mighty hometown of Gothenburg in the country’s highest environmental court.

Chris Ceder had documented and photographed how the endangered lesser woodpecker nested in a deciduous forest that the city had begun cutting down to build a wastewater treatment plant.

His main role models are John Muir, Frederick Law Olmsted and Ansel Adams. Muir and Olmsted were pioneers in the American conservation movement in the 19th century. The iconic black and white landscape photographer Ansel Adams walked in Muir’s footsteps. Adams was a conservationist like few: For half a century without interruption, he served at the board of directors of the conservationist organization The Sierra Club, the grassroots movement founded by Muir that today has over 3.8 million members.

Chris Ceder works with many different methods: pen and notepad, mobile camera, voice recorder, digital camera and analogue film, which he photographs with his classic Hasselblad 500 C/M and Pentax 67 medium format cameras and develops himself. His versatility in work allows him to document, report and realize his artistic creativity.

Chris Ceder’s motivation is that his photos should give hope and contribute to a better world. He stirs emotions, both pleasant and painful ones, creates awareness, provokes and demands responsibility from those who commit injustices against nature.

Thanks to photography, Chris Ceder has found a tool to make change happen. He works skillfully with various processes in digital and analog photography, with the goal of portraying his art with skills in the technical craft of photography.

In Swedish

Chris Ceders konstnärsskap är en sammansmältning av hans outtröttliga engagemang för naturen, hans texter och bilder. Med stor lidelse dokumenterar han exploateringen och förstörelsen av Moder Jord. Och han går ett steg längre: Han gör motstånd. En Davids kamp mot Goliat, som kröntes av hans seger mot hans mäktiga hemstad Göteborg i landets högsta miljödomstol.

Chris Ceder hade dokumenterat och fotograferat hur den hotade mindre hackspetten häckade i en lövskog som staden börjat avverka för att anlägga ett reningsverk.

Hans främsta förebilder är John Muir, Frederick Law Olmsted och Ansel Adams. Muir och Olmsted var pionjärer i den amerikanska naturskyddsrörelsen på 1800- talet. Den ikoniska landskapsfotografen Ansel Adams vandrade i Muirs fotspår. Adams var en naturskyddsaktivist som få: I ett halvt århundrade utan avbrott var han styrelseledamot i naturskyddsorganisationen The Sierra Club, gräsrotsrörelsen som grundades av Muir och som idag har över 3.8 miljoner medlemmar.

Chris Ceder arbetar med många olika metoder: penna och anteckningsblock, mobilkamera, diktafon, digitalkamera och analog film, som han fotograferar med i sina klassiska mellanformatskameror Hasselblad 500 C/M och Pentax 67. Hans mångsidighet ger honom möjlighet att dokumentera, rapportera och realisera sin konstnärliga kreativitet.

Chris Ceders motivation är att hans foton ska skänka hopp och bidra till en bättre värld. Han väcker känslor, både behagliga och smärtsamma, skapar medvetande, provocerar och utkräver ansvar av dem som begår oförrätter mot naturen.

Tack vare fotografin har Chris Ceder funnit ett verktyg att skapa förändring. Han arbetar händigt med olika processer inom digital och analog fotografi, med målet att gestalta sin konst med färdigheter i det fotografiska tekniska hantverket. 

Oops! This page usually displays details for image purchases, but you have not ordered any images yet. Please feel free to continue browsing. Thanks for visiting.
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Artist Statement

https://chrisceder.com/artist-statement/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Artist Statement

https://chrisceder.com/artist-statement/