Golfklubb fäller träd i naturreservat ostraffat, kommunen skövlar vidare

November 2018: World of Golf fäller olovligt ett stort antal träd och buskar i Välens naturreservat i Göteborg. Det handlar om ekar, aspar, viden, slånbuskar och andra för biodiversiteten värdefull växlighet. En vacker gångväg som tidigare gick igenom en grön tunnel i lummig, naturskön skog i naturreservatet är nu helt skövlad och kantas nu av World of Golfs stora fula parkeringsplats och den hårt trafikerade infartsgatan. Gångvägen anlades på i slutet av 1980-talet och en tät mur av aspar och värdefulla buskar hade vuxit upp i 30 års tid. Om våren var det ljuvlig fågelsång inifrån den täta vegetationen.

Bildspel: World of Golf skövlar träd i Välens naturreservat. Klicka på bild för bildspel med texter

Den 1 december 2018 anmäler jag i mail den olovliga och egenmäktiga skövlingen som golfklubben utfört till Göteborgs Stads park- och naturförvaltnings förvaltare av Välens naturreservat. Personal från World of Golf, som jag talat med, bekräftar för mig att de sågat ner träden utan att tala med Göteborgs stad. Dessutom har jag anmält att en vacker ek i Välens naturreservat har vandaliserats med ett snitt runt stammen. Utförandet är identiskt med den sk “granmördaren”, som snittade tusentals träd i Delsjön mellan 2000 och 2012, däribland många hundra ädellövträd. Jag har även anmält den svåra nedskräpningen på Stora Lund i Välens naturreservat som orsakas av både World of Golf och second-hand-butiken Reningsborgs verksamhet och containrar. Min anmälan och det svar jag fått av Park- och naturförvaltningen finns längre ner i artikeln.

Våren 2019: Istället för att ställa World of Golf till svars för den olovliga trädfällningen i Välens naturreservat, börjar Göteborgs Stad själva att skövla ännu mer träd längs samma gångväg och även inne i skogen. Skogsbrynet har nu förflyttats nästan tio meter in i skogen och är inte längre något skogsbryn utan stora gapande hål efter alla träd som sågats ner. Alla som strövar i Välens naturreservat får nu fortsatt stirra in i den fula golfanläggningen och dess parkeringsplats. Om kvällarna bländar golfanläggningens megakraftiga strålkastare allt levande med synorgan inne i skogen i naturreservatet – vilket innebär en säker död för nattfjärilar och en allvarlig störning för många andra djur. Göteborgs Stad högg ner de grova träden – medan World of Golf hade sågat bort alla mindre träd. Ett teamwork. Nu försvann grova körsbärsträd, 120-åriga gammelgranar, björkar och kraftigare ekar. Flera av de grova gammelgranarna gjordes till högstubbar – “för att gynna den biologiska mångfalden”. Det är en greenwash. Hela skövlingen gjordes under devisen “vi förbättrar för ekarna”. Detta meningslösa ingrepp borde inte fått ske. Istället skulle man ha gjort gångvägarna i skogen gåbara. De har inte underhållits sedan de anlades på 1980-talet. På flera ställen kommer man inte längre fram där det ligger omkullfallna träd och blockerar passagen – för en äldre människa är det omöjligt att hitta en väg förbi. Längs andra partier finns inte längre någon väg att gå på – den har helt försvunnit under förmultnade löv och grenar.

Bildspel: Göteborgs stad skövlar i Välens naturreservat våren 2019


2020: Idag, ett och ett halvt år senare, väntar jag fortfarande på att World of Golf ska ställas till svars för att ha förstört den vackra gångvägen i Välens naturreservat – utan att ens fråga om lov! Neskräpningen i Store är inte heller åtgärdad och de båda förövarna Reningsborg och World of Golf fortsätter än idag att orsaka allvarlig nedskräpning av Välens naturreservat och den kringliggande naturen.

Stöd mitt arbete

Jag bedriver mitt naturskyddsarbete som en obetald heltidssyssla. En liten donation är därför till stor hjälp för mig att kunna bedriva mitt arbete.
Swish: 0764254234. Nordea, kontonummer: 4044 00 393 94 kontohavare: Christopher Ceder

Bildspel: En vandaliserad ek i Välens naturreservat

Bildspel: Nedskräpning Reningsborg och World of Golf, december 2019 och 7 april 2020


Anmälan till Park- och naturförvaltningen

“World of Golf har tagit sig friheten att såga ner dussintals träd i Välens naturreservat. För några veckor sedan påträffades de med att såga ner aspar och björkar längs den mysiga naturstigen i Store Lund. “Vi ska bara ta de smalaste” påstod de då – utan att ha frågat kommunen om detta var ok – dessutom i ett naturreservat. Ett par veckor senare hade de emellertid sågat ner rubbet och nu kantas naturstigen inte längre av den sköna gröna väggen utan istället av World of Golfs fula parkeringsplats. Naturreservatspålen hade de dragit ur marken och slängt omkull. Nu har något ställt upp den mot ett träd. 
Dessutom sågade World of Gold ner flera sälgar längs cykelbanan som växte utanför World of Golfs ägor. Vid golfbanans bommar i kurvan har det också sågats ner ett par mindre träd och kapats grenar på några ekar.  
World of Golf skräpar också ner kraftigt och låter skräpet spridas in i Välens naturreservat. Likaså är det kraftig nedskräpning från Reningsborgs containrar och på verksamhetens baksida som sprids ut i skogen och naturreservatet.
Förra hösten kapades en större ek på mitten i naturreservatet längs Askims Sörgårdsväg. Stammen lades i terrängen. Senare träffade jag på en man som sågade itu stammen och lastade in den i sin bil. Han hade pratat med er sa han och fått lov och ta med sig virket. Det fanns öht ingen anledning att kapa eken eftersom en större gren på trädet var det enda som vuxit in en liten bit över vägen och den grenen är fortfarande kvar. Dessutom får inte Sörgårdsvägen trafikeras av tunga stora fordon – men görs det ändå – inte sällan 50 tunga transporter eller fler dagligen – olidligt både för boende och djuren i naturreservatet. I år har någon dessutom saboterat trädet genom att göra ett snitt i barken, dock inte hela vägen runt så trädet kan nog överleva. 
Med vänlig hälsning, Chris Ceder” 1 december 2018

Svaret från Park- och naturförvaltningen, 18 december 2018:

Tack för att du tar dig tid att informera om saker som händer i reservatet. Jag punktar upp mina svar då frågorna rör olika delar av reservatet.
World of Golfs röjning i naturreservatet
Enligt reservatsbeslutet så undantas normalt underhåll av befintliga anläggningar, till exempel vägar, från föreskrifterna men samråd ska ske med förvaltaren innan man utför åtgärden. Jag kommer att ta upp den röjning de utfört med dem. 

World of Golfs röjning längs gångvägen
Det är gångvägen ner mot Hult Bro som avses. World of Golf äger inte marken utan arrenderar den av Fastighetskontoret, arrendet avser golfbana. Gränsen för arrendet går bara en liten bit från gångvägen så här har de rätt att ta ner träd och buskar. Jag tar upp detta också med dem då marken närmst gångvägen förvaltas av Park- och naturförvaltningen.

Skräp från World of Golf och Reningsborg
Även detta får jag titta på, gäller båda anläggningarna.

Ek längs Askims Sörgårdsväg
Du har helt rätt, det fanns ingen anledning att kapa eken. Jag diskuterade det med de som grävde ner elkabeln då jag trodde att det var de som kapat den. Men de bedyrade att de inte gjort det och då var det svårt att gå vidare med det. 
Mannen du pratade med ljög tyvärr för dig. Jag ger aldrig lov till privatpersoner att ta ved i naturområden. Om det inte lämnas på plats för att bli död-ved kör vi antingen stammarna till större död-ved deponier och ris och mindre stammar till flisning. 
Jag tänker att eken inte stör någon där den står, den skuggar ingen tomt eller liknande, så det är konstigt att barken snittats. Och jag har inget svar på varför det skett, det är som du förstår ingen åtgärd som jag beställt.

Med vänliga hälsningar
Jeanette Hansson

Bildspel: Olovlig trädfällning i Välens naturreservat och nedskräpning från Reningsborg och World of Golf, november 2018

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Golfklubb fäller träd i naturreservat ostraffat, kommunen skövlar vidare

https://chrisceder.com/2580/ingen-atgard-mot-golfklubb-som-faller-trad-i-naturreservat/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Golfklubb fäller träd i naturreservat ostraffat, kommunen skövlar vidare

https://chrisceder.com/2580/ingen-atgard-mot-golfklubb-som-faller-trad-i-naturreservat/