Nyårsfyrverkerierna kan döda tusentals fåglar i Göteborg: inget stopp i sikte

I Göteborgs Stad jobbas det med ett förslag på ett fyrverkeriförbud. Ett förslag som helt saknar miljö- och naturhänsyn. Något stopp för fyrverkerier i stadens mest känsliga miljöer – Göteborgs naturreservat – är inte aktuellt.

En granskning visar att det pågående arbetet med en föreslagen ändring av Göteborgs ordningsstadga för att begränsa fyrverkerier inte tar någon hänsyn till Göteborgs vilda djur.

fyrverkerier i Välens naturreservat
Officiell fyrverkeriavfyrningsplats: I Välens naturreservat avfyras stora mängder fyrverkerier. Foto: Chris Ceder

Ingenstans i den omfattande pappershögen av yttranden, yrkanden och tjänsteutlåtanden om “Göteborgs fyrverkeriförbud”, som det senaste året bollats fram och tillbaka mellan kommunala nämnder, förvaltningar och politiska partier från höger till vänster finns ett enda ord nämnt om att vilda djur bör skyddas från fyrverkier.

Ofattbart i en tid som denna då de vilda djurens skydd – inte minst de många utrotningshotade fågelarterna – är högst upp på den internationella miljödagordningen!

sidensvansar i Välen
En stor flock av sidensvansar vintertid i Välens naturreservat. Foto: Chris Ceder

Fyrverkeriförbud förhalas

Det omtalade fyrverkeriförbudet har vi heller inte sett röken av: Göteborgs Stads Ordningsstadga ser idag på året 2017s sista dag ut som den alltid gjort – utan ett enda ord om fyrverkerier. Detta trots att Kommunstyrelsen redan 2016 fattade beslut om en ny Ordningsstadga med följande lydelse för att reglera fyrverkerier i Göteborg:

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor, såsom fyrverkerier, inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

I år har ett medborgarförlslag i det sk “Göteborgsförslaget” inkommit och hamnat på Kommunstyrelsen bord – men utsikterna att fyrverkerierna framgångsrikt ska stävjas är små.

I juni 2017 fattade Kommunstyrelsen beslutet om att skicka ett förslag om att förbjuda fyrverkerier för privatpersoner på remiss till stadsdelsnämnderna, Park- och Naturförvaltningen m fl och gav Stadsledningskontoret i uppdrag att bereda förslaget till reviderad ordningsstadga och beakta remissvaren.

Göteborgs Stads Kommunstyrelse vattnar ur förbudet som varken ska gälla på Nyårsafton, Påskafton eller Valborg mellan klockan 20.00 och 01.00 då nästan alla fyrverkerier avfyras. Ett sådant förbud kommer i praktiken att bli verkningslöst så länge försäljningen till privatpersoner inte stoppas eller begränsas. Många människor kommer fortsatt att köpa stora mängder fyrverkerier och fortsätta att använda dem på andra dagar också – precis som de gjorde dagen innan midsommarafton i somras (2017) då boende vid naturreservatet Välen väcktes av enormt höga knallar mitt i natten när en kraftfull “tårta” avfyrades mitt i det känsliga naturreservatet:

fyrverkerier i Välens naturreservat
Kraftfulla fyrverkerier i Välens naturreservat sommaren 2017. Foto: Chris Ceder

Samtidigt förhalas nu ett omdiskuterat förslag på ett nationellt förbud mot raketer av politiker och fyrverkeribranschen och riskerar att aldrig bli verklighet:

Tidigare i år enades fyrverkeribranschen om att förbjuda raketer. Men till nyår kommer raketerna att avfyras som vanligt. Fulla lager och väntan på ett regelverk förhalar förbudet.

Källa: Göteborg Direkt

Visserligen vore det glädjande om vi får ett fyrverkeriförbud på andra dagar än Nyårsafton, Påskafton och Valborg – men för de vilda djuren är det just dessa stora fyrverkeridagar som är det stora hotet.

Inte heller i polisens föreslagna tillståndsgivning av fyrverkerier på annan tid än Nyårsafton, Påskafton och Valborg finns något skydd av de vilda djuren.

I samband med tillståndsgivningen ska polisen enligt ordningslagen ta hänsyn till de som kan skadas eller drabbas av exempelvis fyrverkerier.

Göteborgs Stad är mig veterligen den enda storstaden i Europa som tillåter och till och med uppmuntrar till nyårsfyrverkerier i skyddade naturområden!

Och samtidigt matas vi ständigt med stadens gröna propaganda – Göteborgs Stads ökända Greenwashing!

De enda djur som omnämns i Göteborgs Stads föreslagna fyrverkeriförbud är husdjur. Vilda djur, som inte kan gömma sig från fyrverkerierna och ofta skräms till panik, med förödande följder för tusentals fåglar, ägnas däremot inte en tanke.

Skandalöst dåligt!

Vetenskaplig studie i Holland visar hur skadliga fyrverkier är för fåglar

Fyrverkerierna på Nyårsafton ökar risken väsentligt för fåglar att inte överleva vintern, som en följd av att de skräms till panik och därigenom förlorar livsviktiga energireserver. Detta styrks av mångåriga vetenskapliga studier av fåglars beteende under nyårsfyrverkerierna som gjorts vid Amsterdams universitet. De holländska forskarna har visat att så många som 12000 fåglar per kvadratkilometer skräms högt upp i himlen av nyårsfyrverkerierna och därigenom förlorar stora mängder energi och dessutom kolliderar med byggnader och föremål då de förlorar orienteringsförmågan.

Läs mer om hur fåglar drabbas av fyrverkerier i min andra artikel idag: Forskning visar att nyårsfyrverkerierna är en dödsfälla för vilda fåglar

Inget fyrverkeriförbud i naturreservaten

Något stopp för traditionen att använda några av stadens mest känsliga naturområden som fyrverkeriavskjutningsplatser är det alltså inte tal om. I det nybildade naturreservatet Välen i västra Göteborg skräms många fåglar så allvarligt under nyårsnatten att de löper stor risk att flyga emot hus och andra föremål och slå ihjäl sig. Ett vittne berättade för flera år sedan för mig hur fåglarna i Välen flydde i panik under nyårsfyrverkerierna:

Video: Förbjudna raketer med hög knall avfyras i Göteborgs naturreservat, vittne berättar om panikslagna fåglar.

Historik om fyrverkeriförbud i Göteborg

För över två år sedan författade jag en skrivelse till ledande politiker i Göteborgs Stad där jag bad om svar på varför fyrverkerier tillåts vid sjukhus, ådlerdomshem, flyktingförläggningar och i natrureservat och känsliga grönområden – där de till och med uppmuntras. Av Mljöpartiets ordförande i Göteborgs Stads Miljö- och Klimatnämnd har jag fortfarande inte fått något svar, inte heller av nämndens båda vice ordföranden (Vänsterpartiet och Liberalerna).

Socialnämndens ordförnade Marina Johansson (S) har däremot svarat. Dessvärre på typiskt göteborgsk politiker manér, då Marina Johansson viftar bort ansvaret med sedvanligt fikonspråk genom att hänsvisa till polis och Ordningslagen, båda verkningslösa och till dags dato utan några ambitioner att stävja fyrverkerierna.

“Det finns följaktligen väldigt många platser där fyrverkerier inte är tillåtna. Men istället för att specifikt peka ut varje sådan plats gäller i Göteborgs stad ordningslagens generella skrivning. 

Risken med att räkna upp ett antal specifika platser är att det kan ge intryck av att alla andra platser är tillåtna. Men det är naturligtvis en avvägning som staden kontinuerligt får göra i samråd med Polismyndigheten, som är ansvarig myndighet.”

Allt sedan kommunstyrelsens tidigare ordförande Anneli Hulthén 2007 på Stadshusets portar lät spika fast tesen att ett fyrverkeriförbud är

”oförenligt med det mångkulturella Göteborg”,

har de få, mest tafatta försök som gjorts till minimala inskränkningar av fyrverkerier och smällandet i Göteborg inte haft skuggan av en chans.

Nu har ett medborgarförlslag i det sk “Göteborgsförslaget” fått genomslag – men utsikterna att fyrverkerierna ska stävjas är små.

I Göteborg är det alltså i praktiken fritt fram att skjuta upp fyrverkerier intill sjukhus, flyktingförläggningar och äldreboenden och – absurt nog – mitt i känsliga naturreservat som det unika fågelskyddsområdet Välen, som under årets sista dagar är en storskalig avfyrningsplats för fyrverkerier.

Smällandet i känsliga naturreservat

I naturreservatet Välen har 220 fågelarter registrerats sedan 1960-talet, varav ett betydande antal rödlistade arter,  vilket gör det till ett av Sveriges mest artrika områden för fåglar. Även under vintern lever många fåglar i Välen och vilar upp sig inför häckningen.

Fasaner i Välen
Fasaner i Välen. Foto: Chris Ceder

Tack för visat intresse! Det är glädjande om du som uppskattar denna artikel också vill gilla min facebooksida.

Stort tack till alla följare och läsare! Gott Nytt År önskar jag er alla!

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Nyårsfyrverkerierna kan döda tusentals fåglar i Göteborg: inget stopp i sikte

https://chrisceder.com/874/nyarfyrverkerierna-kan-doda-tusentals-faglar-i-goteborg-inget-stopp-i-sikte/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Nyårsfyrverkerierna kan döda tusentals fåglar i Göteborg: inget stopp i sikte

https://chrisceder.com/874/nyarfyrverkerierna-kan-doda-tusentals-faglar-i-goteborg-inget-stopp-i-sikte/