Att rädda ett träd svetsar samman och skänker livslång glädje

Att vara med om att rädda ett träd är något som präglar människor för resten av livet. Den turkiske nobelpristagaren i litteratur, Orhan Pamuk, räddade tillsammans med sin familj ett kastanjeträd för 60 år sedan. Då var Orhan Pamuk bara fem år. Minnena skänker honom stor glädje än idag.

Hur vi räddade vårt kastanjeträd i Istanbul av Orhan Pamuk

– Framför vårt hus i Nişantaşıkvarteret växte ett femtio år gammalt kastanjeträd, som lyckligtvis fortfarande finns kvar. 1957 bestämde kommunen att de skulle hugga ner trädet för att bredda gatan. De arroganta tjänstemännen och autokratiska politikerna ignorerade motståndet i bostadsområdet.

Orhan Pamuk
Orhan Pamuk. Foto: CEU, Daniel Vegel
CC BY-NC-ND 2.0

– När tiden kom då kastanjeträdet skulle fällas tillbringade min familj hela dagen och natten på gatan och turades om att vakta trädet. På så sätt skyddade vi inte bara vårt träd utan skapade ett gemensamt minne, som svetsar oss samman och skänker oss glädje än idag.

Rädda ett träd själv

Vill du också skapa egna minnen för livet som Orhan Pamuk och hans familj gjorde med sitt kastanjeträd? Vill du rädda något av de hotade träden i din egen stad? Då kan du skapa minnen för både dig själv och många andra att glädjas åt under resten livet.

I Göteborg arbetar Trädplansrörelsen sedan många år aktivt för att rädda träd i Göteborg. Flera minnesvärda träd som skulle ha fällts lever än idag tack vare våra insatser, däribland ett utomordentligt vackert vilt äppelträd som vi räddade i sista stund innan det skulle ha fällts för bygget av en cykelbana. Göteborgs Stads trafikkontor lyssnade på oss och tog till sig vårt förslag att lägga cykelbanan runt trädet istället för att fälla det. Även personerna som hade fått i uppdrag att fälla trädet, på Kungsbacka Skogsentreprenad, tyckte att det hade varit sorgligt att fälla ett så vackert och sällsynt träd.

Äppelträd
Det vackra äppelträdet i Sisjön är räddat. Foto: Chris Ceder

 

Äppelträd räddat
Göteborg Direkt uppmärksammar räddningen av ett äppelträd i Göteborg.

Kanske står ett av dessa hotade träd just i kvarteret där du bor, framför ditt hus, precis som det gjorde för Orhan Pamuks familj i Istanbul för 60 år sedan? Ett träd som präglar Pamuk och hans familj än idag.

Träd ger oss hälsa

Träden är det viktigaste vi har –  deras skönhet och skänker oss ro och trygghet, deras skugga ger oss svalka en het sommardag, deras fotosyntes producerar livsviktigt syre och deras bladverk fångar in skadliga partiklar och ger oss ren luft att andas. I en stad är halten skadliga stoftpartiklar i luften mellan 90 och 99 procent högre än i en skog. Träden utsöndrar eteriska doftämnen, s k feromoner, som inte bara doftar gott utan också har helande egenskaper. Forskning visar att ämnena aktiverar cancerdödande celler i våra kroppar. I Tyskland och Japan har läkare sedan länge ordinerat skogspromenader som terapi för patienter.

I en stad med lite träd är luften avsevärt sämre och mer ohälsosam än i en stad med mycket träd.

En medicinsk studie i Österrike visade att personer som började vistas fyra timmar per vecka i skogen kände sig märkbart mer välmående och mindre utmattade än personer som inte vistades i skogen. Studien visade på mätbara förändringar i det autonoma nervsystemet hos de som vistades i skogen.

Vilda bin, humlor och fjärilar som pollinerar trädens blommor får i gengäld livgivande nektar. Tack vare träden och de pollinerande insekterna har vi människor varje år söta och hälsosamma frukter och bär att äta.

vildapel
Fruktträd på hösten är utomordentligt viktiga för fåglars överlevnad. Foto: Chris Ceder

Utan träd finns inget liv på denna jord!

Varje år skövlas enligt statistik från Världsnaturfonden 13 miljoner hektar skog. Det motsvarar en yta av 35 fotbollsplaner – som försvinner varje minut!

Rädda ett träd och skapa gemensamma minnen och skänk glädje!

I Geziparken i Istanbul samlades människor för en protest för att rädda träden från att fällas för bygget av ett köpcentrum i maj 2013. Vad som hände sedan är världshistoria. Kampen för att rädda träden i Geziparken ledde till landsomfattande massdemonstrationer mot korruption och förtryck. Träden i Geziparken lever än idag – tack vare det enorma engagemanget från framför allt unga människor. Hos oss i Göteborg är de ungas engagemang för naturskydd dessvärre svalt. Det är mest medelålders och äldre människor som syns i kampen mot Göteborgs Stads så ofta destruktiva politik för våra naturmiljöer, vilda djur och träd. Förhoppningsvis vaknar även de unga här och börjar rädda träd och natur. Det behövs mer än någonsin!

gezi-park
Demonstration mot trädfällningar i Geziparken i Istanbul. By Mstyslav Chernov (Self-photographed, http://mstyslav-chernov.com/) via Wikimedia Commons
CC BY-SA 3.0
Trädplan skyddar träd som hotas av Västlänken
Aktion för att rädda gamla träd i Haga som hotas av fällning under bygget av Västlänken. Foto: Chris Ceder

Citaten av Orhan Pamuk är översatta från Memories of a Public Square

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Att rädda ett träd svetsar samman och skänker livslång glädje

https://chrisceder.com/1128/att-radda-ett-trad-svetsar-samman-och-skanker-livslang-gladje/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Att rädda ett träd svetsar samman och skänker livslång glädje

https://chrisceder.com/1128/att-radda-ett-trad-svetsar-samman-och-skanker-livslang-gladje/