Förbud stoppar tyska nyårsfyrverkerier och har brett folkligt stöd

13.12.2020: Tysklands regering förbjuder med omedelbar verkan all försäljning av fyrverkerier och smällare i landet. Förbudet antogs enhälligt av regeringen och förbundsländerna och gäller tillfälligt i år som ett led i pandemirestriktionerna. Många starka krafter i Tyskland trycker sedan flera år tillbaka på för ett permanent fyrverkeriförbud alla dagar på året, och får stöd av en majoritet tyskar i regelbundna opinionsmätningar.

Fyrverkeriförsäljningsförbudet annonserades som en delåtgärd i Tysklands kommande corona-lockdown tillsammans med andra restriktioner. Ett utegångsförbud och församlingsförbud kommer att gälla, även på nyår. Med följden att den enda praktiska möjligheten att använda fyrverkerier är på icke allmän plats, dvs på den egna privata tomten, och med överblivna fyrverkerier/smällare, som inhandlats tidigare år. Den tyska regeringen ger dock en skarp rekommendation i form av en “trängande avrådan” till alla medborgare att inte använda några fyrverkerier alls under nyår, för att inte riskera att olyckor belastar sjukvården under pandemin. Det lär inte vara många i landet som inte hörsammar uppmaningen: Tyskar har gemensamt att de har en mycket hög följsamhet till regler och rekommendationer och att de värderar sjukvården som det viktigaste som finns i landet.

The Guardian och andra tidningar rapporterade i mitten av november att ett fyrverkeriförbud skulle komma för att skydda tyska sjukhus, som Nederländerna kort dessförinnan beslutat om i Europas första totalförbud mot fyrverkerier. De sju SPD-styrda förbundsländerna hade enats om ett generellt förbud mot alla privata fyrverkerier. Sedan tidigare hade det beslutats att inga officiella fyrverkerier kommer att hållas i Tyskland på grund av pandemin. De tyska socialdemokraterna (SPD) fick dessutom stöd för sina krav på ett heltäckande nationellt förbud av flera tunga CDU-politiker, av Tysklands näst största parti De Gröna samt av inflytelserika fackförbund, läkareförbund, sjukhus och miljöorganisationer. – Jag säger det rent ut, nyårsfyrverkerierna måste ställas in i år av coronaskäl, sa chefen för det tyska polisfacket.
En yougovmätning visade samtidigt att en bred majoritet tyskar är för ett fyrverkeriförbud av coronaskäl: 64 procent svarade att alla fyrverkerier bör förbjudas under årets nyårsfirande.

Den tyska opinionen när det gäller fyrverkerier har vänt markant de senaste åren. I en yougovundersökning inför nyår 2018 svarade 56 procent av alla tyskar att de tycker att man ska få använda fyrverkerier en gång om året. 43 procent var för ett förbud. Dock tyckte 60 procent redan då att det i större städer enbart skulle vara tillåtet med officiella fyrverkerier medan privata fyrverkerier borde förbjudas där. Ett år senare, 2019, svarade 57 procent tyskar i en ny yougovmätning att de tycker att fyrverkerier ska förbjudas av miljö- och säkerhetsskäl.

När det första fyrverkeriförbudet verkade vara klart att klubbas i en telefonkonferens om coronahanteringen som skulle hållas mellan de tyska förbundsländernas ledare och förbundskansler Merkel motsatte sig dock några av de tunga kristdemokratiskt styrda förbundsländerna, däribland Bayern, i sista stund ett heltäckande förbud. En kompromiss antogs istället
där användandet av fyrverkerier förbjöds på alla offentliga platser och gator som definieras som livliga. Detta gav dock upphov till massiv kritik från många håll och skapade förvirring om vad som är en livlig gata eller plats, inte minst då det under Tysklands rådande coronarestritioner är otillåtet och straffbart med spontana folksamlingar, som ska skingras av polis. Enligt överkommelsen mellan förbundsländer och regering överläts det till landets städer och kommuner att själva besluta om vilka platser som fyrverkeriförbuden skulle gälla. Storstäder som Frankfurt, Hannover och München har redan sedan tidigare förbud mot fyrverkerier i innerstaden, och de annonserade att förbudszonerna skulle utvidgas och bli fler.


Fyrverkeribranschen fruktar för sin överlevnad

Företrädare för den tyska fyrverkersibranschen säger att förbudet är ett dråpslag som hotar branschens existens, vars intäkter till 95 procent kommer ifrån försäljningen vid nyår. Fyrverkerilagren är redan fyllda men ännu osålda eftersom försäljningen bara är tillåten under årets sista tre dagar innan nyår. Privata fyrverkerier är blott tillåtna under åtta timmar varje år i Tyskland: mellan kl 18 på nyårsafton till kl 02 på nyårsdagen.

Förbudet innebär att de stora investeringarna i fyrverkeripjäser inför nyårsfirandet kommer att gå nästan fullständigt förlorade och vålla branschen så svår ekonomisk skada att den hotas av insolvens om inte staten går in och räddar den. Den tyska fyrverkeribranschen är dock inte särskilt stor med en omsättning 130 miljoner Euro och 3000 arbetstillfällen. Försäljningskurvan av fyrverkerier har dessutom börjat att peka stadigt neråt och minskat med knappt 15 procent sedan 2017, då omsättningen var som högst någonsin. Frågan är om branschen anses som tillräckligt viktig för att den ska överleva? Mot sig har den den snabbt växande folkopinionen vilken få politiker vill utmana. Bedömare har redan innan pandemin förutspått att 2019 kan att bli det sista året då fyrverkerier var tillåtna i Tyskland och pandemin kan ha inneburit den slutgiltiga spiken i kistan för pyrotekniken.


Miljöorganisationer verkar för permanent förbud och hotar städer med processer

Inflytelserika tyska miljöorganisationer fordrar fyrverkeriförbud på grund av den stora mängden giftiga ämnen som fyrverkerier förorenar miljön med och de svåra och ofta dödliga skador som smällandet förorsakar vilda djur, vilket jag skrivit om flera gånger tidigare. En av dem är Deutsche Umwelthilfe, som i juli 2019 stämde 31 tyska städer för att de under nyår överskrider WHO:s gränsvärde för halten av skadliga partiklar i luften. Rekordvärden på över 1000 µg PM10/m³ har då uppmäts i flera tyska städer, extrema halter som överskrider gränsvärdet för hälsofarlig luft på 20 µg PM10/m³ med över 50 gånger. Det innebär extrema koncentrationer av olika giftiga ämnen som finns i partiklarna, som i många fall uppmätts långt in på nyårsdagen, särskilt vid vindstilla väderlek.
I december 2019 utvidgade Deutsche Umwelthilfe sin stämning, som nu omfattar 98 tyska städer.


Inflytelserika borgmästare vill förbjuda helt

Kölns Överborgmästare Henriette Reker vill förbjuda privata nyårsfyrverkerier i hela Köln, inte minst för att sätta stopp för huliganer som angripit polis och civila med fyrverkerier. Hon har bett förbundslandet Nordrhein-Westfalen att utreda möjligheten till ett förbud. En rad andra överborgaremästare vill ha ett fyrverkeristopp av miljö- och säkerhetsskäl Bland dessa märks Freiburgs överborgmästare Martin Horn (partilös), som sedan flera år vädjat till alla medborgare att avstå ifrån fyrverkerier. Något annat kan han inte göra i dagsläget, då tyska städer inte har något mandat att på egen hand förbjuda fyrverkerier annat än på särskilda platser: i parker, grön- och naturområden – för att skydda fåglar och andra vilda djur, på livliga och centrala platser av säkerhetsskäl och i närheten av kyrkor, äldreboenden och sjukhus, där fyrverkerier som regel inte tillåts inom femhundra meters avstånd. Generella förbud har bara de tyska förbundsländerna befogenhet att besluta om. Hittills har inga av dessa varit villiga att stöta sig med fyrverkersibranschen, men de senaste åren har signalerna blivit starkare och starkare om att tålamodet med fyrverkerierna är på väg att ta slut. För många var droppen som fick bägaren att rinna över den förödande branden i aphuset i Krefelds Zoo förra nyårsnatten då en svävande lykta landat på byggnaden där aporna levde. Över 30 gorillor, schimpanser, orangutanger och andra människoapor innebrändes i ett fruktansvärt eldinferno, vilket jag skrev om då. Endast två schimpanser, Bally och Limbo, överlevde sedan deras skrik hörts inifrån den övertända byggnaden, då brandkåren redan gett upp hoppet om att få ut någon av aporna levande.

Tack för intresse! Jag kommer att fortsätta att skriva om nyårsfyrverkerierna och inom kort om den rådande situationen i Sverige.
Klicka gärna på gilla-knappen på min Facebooksida, så får du en notis i ditt flöde när jag publicerar något nytt. Om du klickar på de tre punkterna till höger i menyn på min sida efter att du tryckt på gilla, kan du välja följinställning. Klicka i favoritrutan för att mina inlägg ska hamna högt upp i ditt flöde, så du lättare upptäcker dem.


Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Förbud stoppar tyska nyårsfyrverkerier och har brett folkligt stöd

https://chrisceder.com/3057/forbud-stoppar-tyska-nyarsfyrverkerier-och-har-brett-folkligt-stod/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Förbud stoppar tyska nyårsfyrverkerier och har brett folkligt stöd

https://chrisceder.com/3057/forbud-stoppar-tyska-nyarsfyrverkerier-och-har-brett-folkligt-stod/