“I am Greta” har premiär på tysk TV, i Sverige är mottagandet svalt

Ikväll visas filmen ”I am Greta” på tysk TV i den första kanalen. Varför inte i Sverige kan man fråga sig!? Vi som har en regering som med självsäkerhet hävdar att vårt land är världsledande på klimatvänlighet borde väl vara först med filmen!? Vi kan börja med att skrapa lite på ytan på våra folkvaldas karska påståenden…

Synen på gammal skog i Sverige går emot forskningen

Gamla skogar och naturskogar är formidabla kolsänkor. Kolet binds i marken och vegetationen. En studie som jag skrev om tidigare visar att gamla träd binder proportionerligt betydligt mer koldioxid från atmosfären i slutskedet av sina liv. Ett forskarteam från Hamburgs universitet som har mätt biomassan och tillväxten hos träd i skog fann att 40 till 50 procent av gamla träds sammanlagda kolinnehåll lagras in i under den sista fjärdedelen av livet. Det är en utomordentligt viktig upptäckt som ingen lyckats visa och kvantifiera på detta exakta sätt tidigare. En upptäckt som också helt och hållet slår hål på den svenska statens, skogsnäringens och många svenska forskares teori att skogen binder mest koldioxid när den är ung och enligt deras utsago “tillväxer mest”. Det är alltid fantastiskt när falska “sanningar” välts över ända! Dessvärre kommer det ta årtionden innan dessa forskningsrön får något gehör i Sverige, så var beredda på att få stå ut med den osanna propagandan från Sveriges skogsindustri och deras mäktiga vänner under lång tid framöver! Gretas främsta paroll att “listen to science” har inte fått någon genklang hos det svenska etablissemanget.

Här kan du läsa om den tyska studien och hur den gick till i detalj:
https://chrisceder.com/1972/ny-forskning-om-gamla-trads-kollagring-ifragasatter-teorin-om-att-ung-skog-har-storre-klimatnytta-an-gammal-skog/

En annan studie i Tyskland gjord på skogen i Bayern visar att den i genomsnitt lagrar nästan 280 ton kol per hektar, varav knappt hälften, 132 ton, utgörs av skogens biomassa – det “levande materialet” i form av växter, svampar, djur, mikroorganismer – varav 81 procent finns över markytan och till väldigt stor del utgörs av träd. Huvuddelen av skogen i Bayern är inte naturskog annat än mindre inslag, men den tyska skogspolitiken är betydligt mer restriktiv med kalhuggning än i Sverige och många av skogarna som omfattas av olika skyddsformer, bl a landskapsskydd, har nuförtiden en betydligt större diversitet (biologisk mångfald) än vad den svenska produktionsskogen har. Ett skogsbruk sker, men aldrig ser man synerna som är bekanta ifrån Sverige, milsvida områden där det ena kalhygget avlöser det nästa, bara åtskilda av några trädrader där få djur-, växt- och svamparter finner ett livsrum. På flera håll är kalhuggning helt förbjuden, som i Förbundslandet Nordrhein-Westfalen och i hela Schweiz, och när det inte är förbjudet krävs särskilda tillstånd som i Bayern.

I Sveriges skogsmodell finns det knappt någon plats längre för gamla skogar och naturskogar. Vi luras med propaganda att dessa skogar skyddas och bevaras i ett växande antal naturreservat, men den som följer bevakningen i nätverksgrupper som Skydda Skogen, inser snabbt att de gamla skogarna med höga naturvärden skövlas i en rasande fart – även i naturreservat.

Våra skogar blir kalhuggna innan de hinner bli gamla. Eller rättare sagt, plantager, för någon skog är det inte längre tal om när den nya planteras: granåkrar, planteringar av contortatall – ett nordamerikanskt träd som inte hör hemma hos oss. I Tyskland planterades från 1870 stora bestånd med gran, senare tillkom den nordamerikanska “douglasien” (douglasgran el. douglastall) och tall. Från att ha varit stort dominerad av bokskogar och blandskogar med stor diversitet ändrade den tyska skogen karaktär och är idag dominerad av den planterade barrskogen. Detta har de senaste åren inneburit en katastrof då barrträden visat sig vara försvarslösa mot kombinationen av svår torka och hög värme och angrepp av barkborrar. Bilderna av den tyska skogsdöden har varit förstasidesstoff i de tyska tidningarna de senaste åren. Skogsägarna gör miljardförluster och politiken är hårt pressad, rådlös och det råder stor oenighet om vad som ska göra för att rädda skogen mellan de etablerade partierna och de starkt växande De Gröna, som tillsammans med många forskare och framstående skogsexperter, däribland Peter Wohlleben, förespråkar att barkborreangripen skog ska lämnas för att låta en naturlig succession få följa i dess spår, där den ursprungliga tyska skogen har bäst chans att återuppstå i framtiden.

Med gamla träd talar vi om träd som ofta är 200 år och äldre. I Sverige är bristen på sådana träd mycket stor eftersom de nästan alla redan skövlats av vår fientliga inställning till naturen. Detta är något som jag klarlagt i åratal i många artiklar och dokumentationer om vårt lands bristande hänsyn och stora destruktivitet gentemot skogen, vattendragen,  skyddsvärda biotoper, vilda djur och växter.

En film med världens kändaste klimataktivist borde väl ha högsta prioritet att visa så snabbt som möjligt i vår statliga television!? Det sägs att filmen ska visas ”senare”, men om jag ska vara ärlig tror jag att många i den oolitiskt korrekta svenska mediesfären hyser lite (eller mer) agg mot Greta Thunberg och är avundsjuka på hennes framgång. På något annat sätt kan jag inte förklara Sveriges svala mottagande av Greta. Det finns ingen anledning att höja Greta till skyarna för vad hon gjort. Många har kämpat för klimatet under en stor del av sin livstid utan ett erkännande. Men det finns stor anledning att ge Greta mycket cred för att hon tog chansen när den gavs. Att ha modet aty försöka påverka världens politiker och skapa förändring, utan att du har erfarenhet, meriter och eller mångåriga akademiska studier i bagaget är starkt av en tjej som just gått ut högstadiet.

Sveriges television anklagar Greta för att vara politisk


I somras kritiserades Greta av de båda största statliga nyhetsprogrammen i TV Aktuellt och Rapport för att ha ”blivit alltmer politisk” och ”rört sig åt det vänsterpopulistiska hållet”. Påhoppen gjordes av ingen mindre än Sveriges televisions klimatkorrespondent  Erika Bjerström. Varför anses det från statligt håll vara fult att vara politisk eller år vänster i dagens Sverige?
Personligen tycker jag man dra en tydlig parallell mellan det svenska etablissemangets syn på Greta och den förlegade och uppdiktade synen på naturen som dominerar i vårt land – som det råa skogsbruket synliggör allra tydligast. Vi levereras en färdig tanke någonstans uppifrån i maktens korridorer – och vi förväntas alla att hålla med.

Diskutera gärna i kommentarsfältet!

Gretafilmen har gått på tyska biografer sedan i oktober. Den har inte blivit någon succé – av förklarliga skäl då inte många vill gå på bio under en luftburen pandemi. I november stängde biograferna i Tyskland, så hädanefter blir den enda möjligheten att se filmen på TV. Ikväll visas den, kl 23.30, på kanalen ARD. Filmen kommer ligga fritt tillgänglig på webben här, om du besöker sidan via en tysk proxy kan du se filmen.


Ett gillatryck på min Facebooksida är välkommet och värdefullt för mitt arbete. Då missar du inte mina många inlägg.

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa "I am Greta" har premiär på tysk TV, i Sverige är mottagandet svalt

https://chrisceder.com/3029/i-am-greta-har-premiar-pa-tysk-tv-i-sverige-ar-mottagandet-svalt/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa "I am Greta" har premiär på tysk TV, i Sverige är mottagandet svalt

https://chrisceder.com/3029/i-am-greta-har-premiar-pa-tysk-tv-i-sverige-ar-mottagandet-svalt/