Forskning visar att nyårsfyrverkerierna är en dödsfälla för vilda fåglar

Nyårsfyrverkerierna dödar ett okänt men sannolikt stort antal vilda fåglar. Som en följd av att tusentals fåglar blir panikslagna och skräms högt upp i natthimlen av nyårsfyrverkerierna förlorar djuren livsviktiga energireserver.

Detta visar mångåriga studier av fåglars beteende under nyårsnatten som gjorts vid Amsterdams universitet.

För många fåglar kan nyårsfyrverkerierna leda till döden.

Studier av väderradarbilder nattetid mellan den 30 december och tredje januari sedan 2007/08 på många platser i Nederländerna visar en skrämmande bild om den dödliga faran som vilda fåglar utsätts för av nyårsfyrverkerierna. 

Under tre av de undersökta dagarna uppvisade fåglarna sitt normala beteende. Vid mörkrets inbrott flög fortfarande en del fåglar omkring, deras radarekon försvann emellertid snart därefter. Uppenbarligen hade fåglarna uppsökt sina viloplatser. Först i gryningen blev de återigen aktiva.

Under nyårsnatten däremot råder en helt annan bild. Fram till midnatt skiljde sig fåglarnas beteende inte nämnvärt från nätterna dessförinnan eller efteråt. Några få minuter innan årsslutet visade sig plötsligt ekon på väderradarn från ett stort antal fåglar på himlen. På en radarbild över en plats med en kvadratkilometers yta syntes omkring 2000 änder och 10000 små fåglar som mesar och koltrastar på väderradarn. Ofta flög fåglarna ifrån tätbefolkade områden där fyrverkerierna var som intensivast. Många fåglar flög upp på upp till 1000 meters höjd – uppenbarligen i panik – fåglar som i normala fall alltid flyger på mindre än 100 meters höjd.

Animerad väderradarbild från Utrecht i Nederländerna som visar hur tusentals änder plötsligt flyger upp i himlen vid tolvslaget på nyårsnatten:

Source: Amsterdam University – see http://horizon.science.uva.nl/fireworks/

Radarbilderna visar också att många fåglar fortfarande befinner sig i luften flera timmar efter att fyrverkerierna har upphört.

Norbert Schäffer, en ledande fågelexpert och ornitolog vid Bayerns Landsförbund för Fågelskydd, en naturskyddsförening med 75000 medlemmar, belyser den stora faran med fyrverkerierna för fåglar: “När fyrverkerierna skrämmer fåglarna på flykt och de drabbas av panik förbrukar de en del av sina redan knappa energireserver, som de måste hushålla med under vintern. Då fåglarna under kalla vinterdagar knappt finner någon föda alls att fylla på energireserven med innebär störningen av fyrverkerierna ett stort problem för fåglarna.” Fåglars flygande levnadssätt är mycket energikrävande och en stor, plötslig energiförlust kan för många fåglar ha en dödlig utgång.

En annan stor fara med fyrverkerierna är att de panikslagna fåglarna på natthimlen, varav de flesta försöker orientera sig med synen, flyger mot ljuset som fyrverkerierna orsakar. Ofta är det bara ett svagt skimmer som raketerna orsakar på natthimlen om det är dimmigt eller disigt, vilket ofta är fallet på nyår, också som en följd av all rök som fyrverkerierna orsakar. På nyår flyger många panikslagna fåglar som förlorat orienteringsförmågan emot främmande föremål i mörkret och omkommer.

Norbert Schäffer rekommenderar att hålla ett skyddsavstånd för alla fyrverkerier på flera hundra meter till skyddade naturområden och alla vattendrag och sjöar, där speciellt många fåglar vilar om nätterna.

Forskningsstudierna stöds också av många rapporter om dödade fåglar under nyårsnatten.

Christian Niederbichler, områdesvärd för Ammernsjön utanför München, berättar om en grågås som han fann död i vattnet bland utbrunna raketrester. Sannolikt hade fågeln dött av hjärtattack. Niederbichler är säker på många fler fåglar omkommer av fyrverkerierna men aldrig hittas.

I Arkansas i USA dog tusentals rödvingade koltrastar på samma plats på nyårsafton 2011. Fåglarna föll från himlen precis när nyårsfyrverkerierna började och forskare konstaterade efter obduktion att fyrverkerier hade orsakat panik och trauma hos fåglarna, som störtat i marken och omkommit. Se länk till National Geographic.

Tack för visat intresse! Det är glädjande om du som uppskattar denna artikel också vill gilla min facebooksida.

Stort tack till alla följare och läsare! Gott Nytt År önskar jag er alla!

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Forskning visar att nyårsfyrverkerierna är en dödsfälla för vilda fåglar

https://chrisceder.com/875/forskning-visar-att-nyarsfyrverkerierna-ar-en-dodsfalla-for-vilda-faglar/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Forskning visar att nyårsfyrverkerierna är en dödsfälla för vilda fåglar

https://chrisceder.com/875/forskning-visar-att-nyarsfyrverkerierna-ar-en-dodsfalla-for-vilda-faglar/