Nyårsnatten: 20 gånger högre halt luftföroreningar än EU-gränsvärdet för hälsofarlig luft

4200 ton giftiga partiklar släpps ut i luften. Det är resultatet av några timmars fyrverkerier under nyårsnatten i hela Tyskland – enligt mätningar utförda av det tyska Miljödepartement. Det utgör 2% av Tysklands totala utsläpp av luftburna partiklar årligen, vilket motsvarar 15% av utsläppen orsakad av trafiken under ett helt år, i ett land med 57 miljoner motorfordon. Det handlar alltså om ofattbara mängder luftföroreningar som orsakas av fyrverkerier under några få timmar vid årsskiftet. Det är inte förvånande att många läkare uppmanar folk i tyska städer där fyrverkerier är tillåtna att hålla sig inomhus, inte minst barn och äldre.

Larmen om fyrverkeriers skadliga inverkan på miljön, djurliv och vår egen hälsa duggar tätt i Tyskland. I publikationen “När det är som att skära i luften” varnar det tyska Miljödepartementet för miljö- och hälsoriskerna med nyårsfyrverkerierna och tar upp en rad problematiska aspekter som nedskräpningen som fyrverkerier orsakar.

Mätningar från det tyska Miljödepartement visar att halten av luftburna partiklar – varav många är cancerogena och mycket farliga – är extremt hög under årets första timmar. På många orter är de uppmätta timmedelvärdena för partikelstorleken PM10 över 1000 µg/m3 – vilket innebär mer än 20 gånger över EU-gränsvärdet för hälsofarlig luft. Att även partikelhalter under EU-gränsvärdet är skadliga varnar många medicinska experter för. Koncentrationen av de minsta partiklarna – PM2.5 och PM1 – mäts idag i väldigt liten utsträckning men befaras likväl vara mycket höga. Dessa ultrasmå nanopartiklar, som av forskningen hålls för de allra farligaste, tar sig över blod-hjärnbarriären och passerar in i andra vitala mänskliga organ där de riskerar att orsaka cancer och andra svåra sjukdomar.

Läget i Sverige

Från svenska politiker hörs inget om nyårsfirandets enorma utsläpp av giftiga partiklar. Fyrverkerier är hos oss en icke-miljöfråga såväl som en icke-hälsofråga. Diskussionen om förbud är istället begränsad till att handla enbart om säkerhet. Låt oss för miljöns, naturens, djurlivets och hälsans skull hoppas att det under det nya året blir en ändring på det. Gott Nytt År!

Min granskning av fyrverkerier och smällare fortsätter.

Tack för visat intresse! Det är glädjande om du som uppskattar denna artikel också vill gilla min facebooksida.

Artikeln uppdaterad 31 december 2019.

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Nyårsnatten: 20 gånger högre halt luftföroreningar än EU-gränsvärdet för hälsofarlig luft

https://chrisceder.com/1141/nyarsnatten-20-ganger-hogre-luftfororeningar-an-eu-gransvardet-for-halsofarlig-luft/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Nyårsnatten: 20 gånger högre halt luftföroreningar än EU-gränsvärdet för hälsofarlig luft

https://chrisceder.com/1141/nyarsnatten-20-ganger-hogre-luftfororeningar-an-eu-gransvardet-for-halsofarlig-luft/