Nyårsnatten: 20 gånger högre luftföroreningar än EU-gränsvärdet för hälsofarlig luft

P1010409
Luften under nyårsnatten är förorenad med extremt höga partikelhalter. Foto: Chris Ceder

4000 ton giftiga partiklar släpps ut i luften. Det är resultatet av några timmars fyrverkerier under nyårsnatten i hela Tyskland – enligt en rapport från det tyska Miljödepartement. Det motsvarar 15% av den totala mängden av alla partiklar som släpps ut i den tyska trafiken – under ett helt år. Det handlar om ofattbara mängder luftföroreningar som orsakas av fyrverkerier under några få timmar vid årsskiftet.

Larmen duggar nu tätt i Tyskland: Håll dig inne på nyår – det är en stor hälsofara att vistas utomhus! Mätningar från det tyska Miljödepartement visar att halten av luftburna cancerogena partiklar är extremt hög under årets första timmar – på många ställen ligger PM10-timmedelvärdena över 1000 µg/m3 – 20 gånger över EU-gränsvärdet för hälsofarlig luft!

Stuttgart – försök görs in i det sista för att stoppa nyårsfyrverkerierna

I den av luftföroreningar hårt belastade staden Stuttgart har debatten varit intensiv den senaste månaden och in i det sista görs politiska och utomparlamentariska försök att stoppa fyrverkerierna. Mycket talar för att i år är det sista året som Stuttgart tillåter privata nyårsfyrverkier.

Många tyska miljö- och naturskyddsorganisationer bedriver sedan årtionden ett intensivt arbete för att stoppa fyrverkerierna och i många fall har arbetet burit frukt. Många städer har reglerat fyrverkerierna hårt och begränsat de platser där de är tillåtna.

Läget i Sverige

Som vanligt har vi hamnat rejält på efterkälken i vårt land när det gäller fyrverkerier och miljömedvetande. I svensk politik förekommer ingen debatt om fyrverkeriernas stora utsläpp av giftiga partiklar. Låt oss för hälsans skull hoppas att det under det nya året blir en ändring på det. Gott Nytt År!

Min granskning av fyrverkerier och smällare fortsätter.

Tack för ditt intresse i artikeln! Allt arbete med att granska fyrverkerier och smällandet bekostas med privata medel. Stöd projektet med ett litet bidrag för att hållande det levande – swish: 0720230894

P1010416
Dagen efter. Nyårsfyrverkerier i Välens naturreservat i Göteborg. Foto: Chris Ceder