Continue reading Fritt fram för fyrverkerier vid flyktingboenden och i naturreservat i Göteborg"> Fritt fram för fyrverkerier vid flyktingboenden och i naturreservat i Göteborg - Chris Ceder

Fritt fram för fyrverkerier vid flyktingboenden och i naturreservat i Göteborg

Nyårsafton i Göteborg: vettskrämda fåglar flyr i panik när förbjudna raketer skjuts i Göteborgs naturreservat. Äldreboenden, sjukhus och flyktingboenden är inte heller förskonade: Göteborgs Stads ordningsstadga saknar helt regler för att begränsa smällandet. Jag har frågat Göteborgs ledande social- och miljöpolitiker varför.

Reportage: Förbjudna raketer – i Göteborgs naturreservat

Jag begav mig ut på nyårsaftonskvällen för att dokumentera vad många redan vet om: att kommunen blundar för att det säljs och skjuts förbjudna fyrverkerier helt öppet i Göteborg. Än värre – Göteborgs mest fredade natur – stadens naturreservat – används som fyrverkeriplats och soptipp för utbrända fyrverkeripjäser.

Välens naturreservat
fyr Grillplatsen i Välens naturreservat används som avskjutningsramp för fyrverkerier. Foto: Chris Ceder

I många andra länder är alla privata fyrverkerier förbjudna. Så är det i USA och Australien och nu också i Holland där 56 städer totalförbjudit privata fyrverkerier. Vissa städer har dessutom installerat akustiska sensorer som lokaliserar fyrverkerier om någon skulle bryta mot förbudet. En opinionsundersökning visar att 50% av Hollands befolkning vill ha ett totalt fyrverkeriförbud – även mot fyrverkerier i städernas regi – och att nästan 80% av befolkningen upplever så mycket irritation över skjutandet att de vill begränsa områden där fyrverkerier är tillåtna.

I Tyskland är fyrverkerier förbjudna i närheten av alla kyrkor, sjukhus och äldreboenden, och under det gångna året har många tyska städer och kommuner utvidgat förbudet till att även gälla alla flyktingboenden och deras närhet – för att förhindra brandattentat och inte utsätta traumatiserade flyktingar som kommit från krigshärdar för raketer och smällar. Helt självklart kan tyckas – men inte i Göteborgs Stad.

Frågor till ledande politiker i Göteborgs Stad

Den 29 december skickade jag ut ett mail till ledande politiker i Göteborgs Stads sociala resursnämnd och miljö- och klimatnämnd. Mailet kan läsas i sin helhet i slutet av denna artikel. Jag bad om ett svar på varför Göteborgs Stad inte förbjuder fyrverkerier i närheten av äldreboenden, flyktingförläggningar, djurhem och sjukhus och till politikerna i miljö- och klimatnämnden ställde jag frågan om varför de tillåter fyrverkerier i kommunens egna naturreservat.

Ingen diskussion om var man får smälla och hur högt

Det har nu gått en vecka sedan mitt mail och det enda svaret jag fått kom relativt snabbt, på nyårsdagen, från Liberalernas Kristina Bergman Alme. Den sociala resursnämndens 2:e vice ordförande svarar rakt: hon har inte hört någon diskussion om “var man borde få smälla smällare eller hur högljudda de får vara”.

Alltså, som jag redan befarade innan jag skickade mitt mail, förs det ingen diskussion om var man får skjuta smällande raketer, än mindre om det är lämpligt att de skjuts i närheten av sjuka och äldre människor och krigstraumatiserade flyktingar.

Jag väntar också på svar från andra politiker i den sociala resursnämnden. Hur resonerar de styrande Socialdemokraterna och den sociala resursnämndens ordförande Marina Johansson i frågan? Varför har socialdemokraterna inte lyft frågan om fyrverkerier vid flyktingboenden och den stora brandrisk som det innebär – när det sedan länge är ett mycket uppmärksammat politiskt tema i andra länder med mycket flyktingar som Tyskland, Holland och Österrike?

Fyrverkerier i fredade naturreservat – är det verkligen möjligt?

Jo, så är det och som man ser i det filmade reportaget så skjuts det med dunder och brak. En person som jag intervjuar i videon berättar om hur han såg fåglar som flydde i panik i naturreservatet och kanske flög in i fönster och dog på nyårsafton. Helt bedrövligt!

Jag väntar med stort intresse på svar från miljö- och klimatnämndens ledande politiker.

Frågorna som jag ställde till politikerna (ordf. och vice ordf.) i den sociala resursnämnden och miljö- och klimatnämnden:

1. Hur kommer det sig att Göteborgs Stad inte inskränker eller förbjuder fyrverkerier i närheten av äldreboenden, flyktingförläggningar, djurhem och sjukhus?

2. Förs det någon diskussion inom Göteborgs Stad om risken med fyrverkerier vid flyktingboenden? Har man alls diskuterat att traumatiserade flyktingar kan traumatiseras ännu mer av fyrverkerier och de höga knallarna som de orsakar? Har man diskuterat risken för bränder vid flyktingboende som fyrverkerier för med sig?

Om så är fallet, finns något av diskussionen diarieförd och var kan man ta del av den?

3. Varför gör Göteborgs Stad inget åt fyrverkerier med hög knall? Många raketer smäller alldeles för högt trots förbud men Göteborgs Stad agerar inte för att göra något åt detta. Raketerna säljs helt öppet av livsmedelsaffärer, tobaksaffärer och liknande. Varför?

4. I den lokala ordningsstadgan för Göteborgs Stad står det ingenting om fyrverkerier eller smällare. Det är svagt. Håller ni inte med om det?

5. Denna fråga riktar sig speciellt till Miljönämndens politiker: Hur kommer det sig att man tillåter fyrverkerier i de nybildade kommunala naturreservaten? I naturreservatet Välen, som bildades 2013, skjuts det fortfarande fyrverkerier som smäller högt, men ingen från kommunens sida gör något åt saken. Varför förbjuds inte fyrverkerier inom de kommunala naturreservaten?

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Fritt fram för fyrverkerier vid flyktingboenden och i naturreservat i Göteborg

https://chrisceder.com/1143/fritt-fram-for-fyrverkerier-vid-flyktingboenden-och-i-naturreservat-i-goteborg/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Fritt fram för fyrverkerier vid flyktingboenden och i naturreservat i Göteborg

https://chrisceder.com/1143/fritt-fram-for-fyrverkerier-vid-flyktingboenden-och-i-naturreservat-i-goteborg/