Sälgen: Varför fäller Göteborgs Stad trädet som är livsviktigt för vildbin och sångfåglar?

Sälgen – livets viktigaste frukost

Så beskriver Världsnaturfonden sälgen.

I Göteborgs Stad finner vi Världsnaturfondens motpol. Många grova och gamla sälgar fälls som om de vore sly utan några som helst naturvärden. Nedan ett sälgkalhygge vid Gamlestadsvägen i Alelyckan i slutet av mars 2017:

sälg
Många sälgar fälldes vid Gamlestadsvägen våren 2017. Foto: Chris Ceder
sälg
Sälgens blad täcker marken efter kalhygge i Alelyckan. Foto: Chris Ceder

Sälgen – de vilda binas livselixir

Sälgen, det första blommande trädet på våren vars pollen och nektar är räddningen för utsvultna vilda bin och humlor som just vaknat ur sin vinterdvala. Sälgen, som är ett levande skafferi åt sångfåglar och däggdjur. Trädet är så viktigt att Världsnaturfonden klassar det som en nyckelart.

Bi på sälg
Honigbiene im Weidenkätzchen
Photo:Maja Dumat CC BY 2.0

I Göteborg fälls sälgen i brottsbekämpade syfte

För Göteborgs Stad är sälgens nyckelartsstatus ovidkommande. Här gäller helt andra miljöpremisser: de göteborgska. Till förtret för utrotningshotade vildbin, humlor och sångfåglar, som hade kunnat livnära sig av de många sälgar som årligen fälls i Göteborg. Tro det eller ej, men många träd fälls i Göteborgs Stad som en brottsbekämpande åtgärd i det kontroversiella programmet “Trygg, vacker stad”. Sälgen är speciellt utsatt då dess breda trädkrona skymmer den fria sikten vid busshållplatser och gångbanor, som i det här fallet i Åkered, som ligger i den exklusiva stadsdelen Näset i västra Göteborg:

Fälld sälg i Göteborg
En stor sälg som fälldes på Åkeredssvägen 2017.

Att brottsligheten i Näset är bland den lägsta i stan hjälpte inte denna mäktiga sälg.

Dödvedskonceptet

På den påhittigt gestaltade stubben ovan syns en liten skylt med texten “liv i död ved“. Enligt Göteborgs Stads trädpolicy ska träd som dött på naturligt sätt lämnas kvar i skogen och ge upphov till nedbrytningsprocesser som gynnar den biologiska mångfalden. I själva verket fäller man fullt friska träd för att skapa död ved. Någon biologiskt värdefull dödved är det inte heller – nästan allt är ju borttransporterat. Vansinnigt!

Greenwashing
Greenwashing “Liv i död ved”. En stor sälg som fälldes på Åkeredssvägen 2017. Foto: Chris Ceder

Skolgårdsträd ska vara raka och utglesade

Denna sälg på bilden inunder hade vuxit så länge jag minns och fälldes plötsligt på senhösten 2016.  Vid bygget av den nya Hultskolan i Askim passade det grova och vackra trädet inte in i Göteborgsmodellens estetiska ideal som gör gällande att natur inte ska vara i vägen och skymma utan trimmas och glesas ut. Endast de allra rakaste  och smalaste trädstammarna fick vara kvar. Den fina undervegetationen med flera buskar rök också. Nu är denna träddunge, som tidigare var hemvist och näringsskafferi åt många småfåglar, inte mycket mer än grön dekor:

Hultskolan i Göteborg
Grov sälg fälld vid vid bygget av Hultskolan. Foto: Chris Ceder

Sälgkalhygge

Vid Gamlestadsvägen fälldes en hel stadsnära sälgskog våren 2017. Återigen skulle det “glesas ut”, men skälen var inte helt klara denna gång. Den lilla busskuren stod redan på betryggande avstånd från träden:

sälg
Fällda sälgar i Alelyckan vid Gamlestadsvägen

Svaret: en nybyggd elstuga fick inte skymmas:

sälg
Grov sälg fälld i Göteborg. Foto: Chris Ceder

Grova och gamla exemplar:

sälg
Mycket grova flerstammade sälgar fälldes i Gamlestaden våren 2017. Foto: Chris Ceder

Dödvedskonceptet

När man fällt alla träden greenwashades de enligt dödvedskonceptet. Rillorna i veden ska vara ingångar för nedbrytande insekter som ska skänka livet tillbaka den döda veden…

liv i död ved
Friska träd fälls för att skapa dödved i Göteborg. Foto: Chris Ceder

Men hur mycket insekter finns det i denna sterila miljö?

sälg
Fällning av sälg i Göteborg ska skapa död ved. Foto: Chris Ceder
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Sälgen: Varför fäller Göteborgs Stad trädet som är livsviktigt för vildbin och sångfåglar?

https://chrisceder.com/934/salgen-varfor-faller-goteborgs-stad-tradet-som-ar-livsviktigt-for-vildbin-och-sangfaglar/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Sälgen: Varför fäller Göteborgs Stad trädet som är livsviktigt för vildbin och sångfåglar?

https://chrisceder.com/934/salgen-varfor-faller-goteborgs-stad-tradet-som-ar-livsviktigt-for-vildbin-och-sangfaglar/