Kommunen skövlade i naturreservat efter kartmiss

De svåra skövlingarna i Välens naturreservat i västra Göteborg på sensommaren 2016 var ett sjabbel orsakat av “ouppdaterade kartor”. Det visar den granskning jag gjort.

I slutet av september 2016 fick jag syn på en grävmaskin som grävde och körde omkring i och strax utanför Välens naturreservat. På en gångbana intill en parkerad skåpbil stod en kvinna i arbetskläder och bevakade arbetet. Jag frågade henne vad som pågick. – Varför ska du veta det, svarade hon stöddigt. På skåpbilens sidor stod det Sweco. – Ni kör omkring och gräver och förstör i naturreservatet och jag får inte fråga varför, invände jag. Först efter att jag pressats på att uppge mitt namn informerades jag om att Sweco – på uppdrag av Fastighetskontoret – tog jordprover som skulle undersökas på föroreningar.

Efter att Sweco lämnat Välen hade de orsakat stor förstörelse i det känsliga naturreservatet:

Välens naturreservat
Skövling i Välens naturreservat. Foto: Chris Ceder

På samma ställe lever fasaner:

Fasan i Välens naturreservat
Fasan i Välens naturreservat. Foto: Chris Ceder

På dussintals ställen var vegetationen skövlad och marken barskrapad:

Välens naturreservat
Skövling i Välens naturreservat. Foto: Chris Ceder
Skövlingar i Välen
Skövlingar i Välen. Foto: Chris Ceder

Så här såg det ut i januari 2017:

DP0Q1232

DP0Q1164

Delar av naturreservatets största slånbärsbuskage förstördes:

Välens naturreservat
Skövlade slånbärsbuskage i Välens naturreservat. 18 april 2017. Foto: Chris Ceder

 

Långa och djupa grävmaskinsspår i naturreservatet var fullt synliga i över ett år senare. Så här såg det i ut i april 2017:

Välens naturreservat
Hjulspår efter grävmaskin i Välens naturreservat i april 2017. Foto: Chris Ceder

Skövlade bland fasaner med ungar

Mitt i skövlandet var Välens lilla och sårbara fasanpopulation i färd med att föda upp och skydda sin avkomma. Ett riskfyllt arbete för fåglarna som sker uteslutande på marken:

Fasanbo i Välens naturreservat
Fasanbo i Välens naturreservat. Foto: Chris Ceder
Fasaner i Välen
Fasanfamilj i Välen. Foto: Chris Ceder

I september 2017 kontaktade jag Park- och Naturförvaltningen (PoNF), som förvaltar Välens naturreservat, och frågade varför det skövlats i naturreservatet. Till min häpnad kände ingen på PoNF till vad som hade hänt. Svaret fick jag istället några veckor senare av Göteborgs Stads Fastighetskontor. I mejl förklarade man för mig att det var “olyckligt” men att vid tidpunkten

2016 var inte alla kartor uppdaterade

och FK och entreprenören Sweco hade

inte riktigt gränsen klar för oss.  För oss var det viktigt att utreda om marken skulle vara lämplig för odling.

Välens naturreservat invigdes 2014.

Skövlingar i Välen
Sweco skövlar i Välen. Foto: Chris Ceder

Odling planeras i Välen

Jag fick också veta att en del av Välenområdet som ligger direkt utanför naturreservatet och som förvaltas av FK, planeras att användas för odlingslotter. Dessa måste flyttas från Järnbrott, då kommunen skall bygga en bussdepå där. En utomordentligt kass idé då marken som ska tas i anspråk är lika skyddsvärd som den som ligger innanför naturreservatsgränsen. För fasanerna och de många sångfåglarna vore det en ytterligare habitatsförlust  – även på FK:s mark i Välen söker de sin föda, parar sig och föder upp sina ungar. Där växer också ett ansenligt antal träd, bl a flera vackra ekar och ett par gamla fruktträd. Den kilformad grönytan, 200 meter lång och endast 100 meter på det bredaste stället, är naturreservatets enda skyddande buffert mot den hårt trafikerade Näsetvägen.

Nu hotas inte bara den viktiga grönytan av exploateringen för odlingslotterna utan också naturreservatet. En infart för bilar och parkeringsplats kommer att behöva anläggas, vilket kommer att innebära ytterligare störningar i det känsliga Välenområdet och att mer natur hårdgörs och för alltid försvinner.

Vi har fortfarande en del utredningspunkter kvar så som infart, tillgänglighet och sommarvatten.

Förvaltaren visste inget

Hur är det möjligt att ingen på PoNF lagt märke till de dussintals stora, kala, bruna fläckarna och de djupa grävmaskinsspåren i Välens naturreservat under ett helt års tid? Det är det naturligtvis inte. Eller rättare sagt: det borde inte vara möjligt. Om inte så gott som all skötsel i Välens naturreservat utförts av entreprenörer. Dessa har uppenbarligen inte tyckt att skövlingen i naturreservatet har varit intressant nog att upplysa den kommunala förvaltaren om. LP Entreprenad och VEAB är två entreprenörer som ofta syns i Välens naturreservat.

Skrota planerna på odling i Välen

Fastighetskontoret och Park- och Naturförvaltningen borde snacka sig samman och lägga ett förslag som även inkluderar FK:s mark i Välenområdet i naturreservatet. Fågellivet i Välen utsätts för alltför många störningar: nedskräpning, fyrverkerier, skyddsjakt och skadliga röjningar av vegetationen. Sommaren 2017 röjdes FK:s mark i Välen – också det ett misstag.

Välens naturreservat
FK:s mark i Välen, där många fåglar häckar, klipptes ned av misstag sommaren 2017. Foto: Chris Ceder

Hårdhänt naturvård i naturreservatet ökar risken för översvämningar

I Välens naturreservatet röjs alltmer vass bort – i syfte att inte vildsvin ska söka sin tillflykt i området. Djuren jagas dessutom hårt i Göteborg enligt en inofficiell “nollvision“. Röjningarna samt de stora beteshagarna i naturreservatet förstör emellertid det naturliga fågelhabitatet och hotar att förändra och successivt torrlägga Stora Åns naturliga våtmarksområde, västra Göteborgs viktigaste skydd mot översvämningar. Enligt mina nästan dagliga observationer har frekvensen av högt vattenstånd i Stora Ån ökat markant de senaste åren. Så här ser det nu ut många gånger i månaden, speciellt vintertid, en syn som man för 20 år sedan blott kunde beskåda några enstaka gånger per år och nästan aldrig på vintern:

Stora Åns mynning
Stora Åns mynning är västra Göteborgs viktigaste översvämningsskydd. Foto: Chris Ceder

Dock klarar våtmarken ännu av att förhindra översvämningar av den närliggande Näsetvägen (till höger i bilden), men troligtvis inte länge till:

Högvatten i Välens naturreservat
Högvatten på juldagen 2015 i Välen hotande nära Näsetvägen och bostadsområden i Västra Frölunda. Foto: Chris Ceder
Högvatten i Välens naturreservat
Högvatten på juldagen 2015 i Välen hotande nära bostadsområde i Askim. Foto: Chris Ceder

Skillnaden mellan den röjda och icke röjda vegetationen längs Stora Ån är markant:

 

Högvatten i Välens naturreservat
Högvatten på juldagen 2015 i Välen. Foto: Chris Ceder
Högvatten i Välens naturreservat
Högvatten på juldagen 2015 i Välen. Foto: Chris Ceder

Jakt i naturreservatet

Park- och naturförvaltningen har hösten 2017 beställt in ny “skyddsjakt” på vildsvin i Välens naturreservat. Ett mycket dåligt beslut med negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Kommunens skyddsjägare i Välens naturreservat
Fastighetskontorets skyddsjägare i Välens naturreservat

Stora Ån, som mynnar ut i havet i Välen, är ett biflöde till Mölndalsån. I Mölndal får vildsvinen böka omkring ganska fritt och jagas inte enligt Göteborgs Stads “nollvision”. Vildsvinens inverkan på miljön är mycket viktig: de är naturens egna jordförbättrare och markberedare. Djuren förhindrar också igenväxning och skapar fria ytor för värdefulla växtarter som sälg:

Vildsvinsspår i Mölndal
Vildsvinsstig i Mölndal. På de öppna ytorna växer sälg. Foto: Chris Ceder

En närbild av stigen på bilden ovan visar att den trampas upp av vildsvin:

Vildsvinsspår i Mölndal
Vildsvinsspår i Mölndal. Foto: Chris Ceder
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Kommunen skövlade i naturreservat efter kartmiss

https://chrisceder.com/872/kommunen-skovlade-i-naturreservat-efter-kartmiss/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Kommunen skövlade i naturreservat efter kartmiss

https://chrisceder.com/872/kommunen-skovlade-i-naturreservat-efter-kartmiss/