MP vill såga ner naturskön allé för att skapa trygghet

På temat Otrygg grönska.

Den natursköna lindallén i Flatås ska sågas ner för att öka tryggheten i området. Det tycker Miljöpartiets ordförande i Byggnadsnämnden, Emmali Jansson. “Det är det värt” säger Jansson i en tidningsintervju nyligen. Boende i området håller inte med och säger att det alltid varit lugnt och tryggt.

Kanske är det just de vackra alléerna i Flatås som skapar trygghet? Trädens svalkande skugga en så varm dag som denna, de härligt doftande bladen och den underbara fågelsången i den gröna mur av blad som skyddar djur och människor mot den giftiga, bullriga och intensiva trafiken på genomfartsgatan Marconigatan, kanske är det just dessa faktorer som minskar stress och oro och skapar trygghet?

Flatås alléer
Den vackra allén i Flatås. Foto: Chris Ceder

Inte om man får tro Miljöpartiets triviala resonemang att det är bostäder som ökar tryggheten. Vad finns det för bevis för det? Menar Emmali Jansson att hemlösa driver omkring och rånar folk annars? Är det den uråldriga svenska rädslan för mörka skogar och vilda djur som spökar igen? Jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig hört ett sådant resonemang någon annanstans.

Cement, grus och asfalt, det tycks istället vara ingredienserna i Miljöpartiets trygghetselixir, kryddad med ett par nyplanterade pinnar, en tvättstuga med mossbevuxet “vedumtak” och ett par pallkragar för “ekologisk odling”. Allt medan lastbilar och grävmaskiner dundrar fram nästan överallt och spyr ut avgaser och gör staden mer och mer olidlig för varje dag som går.

Miljonstadsmål som inte kan ifrågasättas

I Göteborg vill alla ha mer bostäder, överallt, en maxim som man i Göteborg inte får ha delade meningar om när politiska höjdare i både det Rödgröna lägret och Alliansen stakat ut målet att “Göteborg måste växa” och “bli en miljonstad”. Men varför staden måste växa, och så förtvivlat mycket, har ingen någonsin sagt. Typiskt den göteborgska dumsnutsandan inom politik och förvaltning där den ena tokiga agendan efter den andra får drivas igenom utan vare sig argument eller kritik!

Bildspel: Otrygg Grönska. Texten fortsätter nedanför

I Flatås lovade kommunen att bevara två vackra alléer. Utan förvarning kom man istället och fällde dem. Boende sprang förtvivlade ut och grät när de såg hur träden sågades ner. Och nu vill man fälla den tredje.

I naturvärdesbedömningen som gjorts av Park- och Naturförvaltningen konstaterade man två lavar och “gamla fågelbon” i de nästan 120 stora lindarna och samt några ännu större björkar. Ja, det är allt! Otroligt men sant. Däremot sa man inte ett knyst om att det finns 20 rödlistade fågelarter i området:  På artportalen finns det 600 godkända observationer av rödlistade – hotade, nära hotade, sårbara – fågelarter i Flatås, samt i Järnbrott och Kaverös, båda lokaler som ligger inom 200 meters avstånd från lindallén. Jag har gått igenom och sammanställt fynden:

Bivråk, duvhök, pilgrimsfalk, silltrut, gråtrut, tornseglare, gröngöling, mindre hackspett, sånglärka, hussvala, ängspiplärka, rödstrupig piplärka, kungsfågel, svart rödstjärt, buskskvätta, pungmes, stare, sävsparv, spillkråka, mindre hackspett, tornfalk och kungsfågel. En imponerande rikedom på sällsynta fågelarter som borde stoppa alla planer på skövlingen. Men miljöpartiledaren Ulf Kamne pekar istället ut några få och deras påstådda egenintresse att stoppa bygget:

– Jag förstår verkligen att man vill behålla utsikten man har, att man känner att träden är värdefulla, och att man inte vill ha hus där i stället. Men det är en enskilds perspektiv som ställs mot det allmänna intresset, och det måste man ju väga, säger Ulf Kamne till GP.

Nej Ulf Kamne, det är ett gemensamt intresse att skydda våra alléer, grönområden och hotade naturområden. Det gör vi naturens egen skull, de vilda djuren och de som kommer efter oss.

I Flatås har hela Bostadsrättsföreningen representerande 651 lägenheten gått emot och överklagat planen. Det tiger förståligt nog Miljöpartiets politiker Ulf Kamne, Emmali Jansson och Max Reijer om. Istället försöker de i både tidningar och på sociala medier att sprida en osann bild av det är några få enskilda och boende i området som villl sätta käppar i hjulen för en plan som alla andra – “allmänintresset” – vill ha.  Återigen ett prov på Göteborgs dumsnutspolitik som är fri från fakta men full av förvanskningar av fakta och påståenden tagna ur luften!

Denna ofattbart bristfälliga naturvärdesbedömning gjorde det enkelt för Länsstyrelsen att riva upp biotopskyddet för allén. Efter att ha avfärdat naturvärdena – de två lavarna och fågelbona i träden – låter Länsstyrelsen på närmast kafkalikt manér biotopskyddet upphävas av det objekt som det ska skydda mot – exploateringen:

”Eftersom de kommande husen placeras nära allén, skulle man kunna
anta att det medför att den bedöms vara i omedelbar anslutning till byggnaderna. Vid en sådan bedömning anses allén inte längre vara biotopskyddad och då är ev trädfällning ingen fråga för Länsstyrelsen.“

När detaljplanen skulle godkännas av Kommunfullmäktige i vintras efter att Kommunstyrelsen beviljat den avslöjades det att det saknades både underskrifter och något färdigt genomförandeavtal för bygget. Boende i området skulle tvingas punga ut med stora summor för bygget av ett nytt parkeringshus för att ersätta parkeringsplatsen mellan de båda alléraderna, omkring 200.000 per hushåll, och för att ge plats åt p-huset skulle delar av allén fällas. Trots att projektet kantas av graverande fel som inte åtgärdats ska nu bygget sättas igång ändå.

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa MP vill såga ner naturskön allé för att skapa trygghet

https://chrisceder.com/1174/miljopartiet-tanker-saga-ner-naturskon-lindalle-for-att-skapa-trygghet/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa MP vill såga ner naturskön allé för att skapa trygghet

https://chrisceder.com/1174/miljopartiet-tanker-saga-ner-naturskon-lindalle-for-att-skapa-trygghet/