Vargflock har slagit sig ner i mångmiljonstaden Berlin

En vargfamilj har etablerat revir i den tyska huvudstaden Berlin. I Döberitzer Heide, ett 4500 hektar stort naturreservat i Berlin-Spandau, har vargfamiljen, bestående av ett föräldrapar och fyra valpar, tagit sig in genom viltluckor i den för människor avstängda 1800 hektar stora kärnzonen. Därinne lever vargarna med 90 visenter (Europeisk bison) och 24 przewalskis vildhästar, blott 30 kilometer från Alexanderplatz i hjärtat av Berlin.

Kärnzonen är inhägnad för att de stora djuren inte ska komma ut på omgivande vägar och bli påkörda. Viltluckorna är tillräckligt stora för att en rådjursbock och mindre stora djur kan ta sig in och ut ur kärnzonen. Inhägnaden låter viltet leva ostört från mänsklig aktivitet och ger också vargarna en rofylld miljö, som de behöver för att uppfostra valparna, rapporterar en talesperson för Heinz Sielmann-stiftelsen, som förvaltar det stora naturreservatet. Vargfamiljen har befunnit sig i naturreservatet Naturlandschaft Döberitzer Heide vid Berlin-Spandau i flera veckors tid, och nu har den glada nyheten offentliggjorts. Hittills har vargarna lämnat de stora visenterna och de mycket sällsynta przewalski-vildhästarna, ursprungligen från Centralasiens stäpplandskap, ifred och jagat mindre stora byten, som det finns gott om i naturreservatets kärnzon.

Bildspel: Visenter och Przewalskis vildhäst

Vargfamiljen har lyckats att korsa ett livsfarligt hinder på vägen till det skyddade naturreservatet – Autobahnen Berliner Ring, Berlins hårt trafikerade ringled.

Vargen är omåttlig populär i Tyskland

Vargen är omåttligt populär i Tyskland. I årliga opinionsundersökningar säger mellan 80 och 90 procent av tyskarna att de är positiva till vargen i Tyskland. Det görs stora ansträngningar och investeringar för att skydda djuret och dess livsmiljöer, samt att ge djuret möjligheter för djuret att sprida sig till Tysklands alla delar, bl a genom skapandet av 20.000 kilometer trädbevuxna gröna korridorer för ett annat fridlyst och sällsynt rovdjur, den europeiska vildkatten. I massmedia, i skolundervisningen och i de delstatliga vargkontorens informationsmaterial sprids en kunskaps- och vetenskapsbaserad syn på vargen.

Vargen är ofarlig för människor

Det betonas ofta att vargen är helt ofarlig för oss människor, men också att man ska lämna den ifred och avlägsna sig om man möter vargar, och inte stressa dem och få dem att känna sig trängda. Sedan vargen återvände till Tyskland för 20 år sedan har inte en enda incident mellan varg och människa inträffat enligt myndigheternas statistik. Att vargar står för ett litet antal dödliga attacker mot människor i utvecklingsländer beror på förhållanden som inte längre existerar i Europa. I Indien och vissa andra länder där vargen dödat människor, är det så gott som alltid fråga om rabiessmittade vargar. Fakta om och statistik över vargangreppen i världen finns i en omfattande utredning som gjorts av den tyska riksdagen.

Vargen hjälper urskogen att komma tillbaka

Kända naturvårdsexperter som Peter Wohlleben gästar ofta i populära tv-program och berättar om hur viktig vargen är för att skapa sunda ekosystem i jämvikt, och speciellt viktigt är djuret som en naturlig fiende till de stora populationerna av klövvilt, speciellt kronhjort, rådjur och vildsvin. Betesdjuren hotar det stora nationella urskogsmålet, som den tyska regeringen beslutade om 2007, om deras populationer tillväxer kraftigt utan naturliga fiender. Tills år 2020 skall fem procent av all tysk skog avsättas helt och hållet för natur- och urskogsutveckling. Skog som inte får brukas eller röras av mänsklig hand på något sätt. Målet missades dock klart: i april 2019, ett år innan tidsfristen löpte ut uppnådde 2,8 procent av den tyska skogen målen för urskogsmålet. Det är trots allt en stor framgång i Europa, som de senaste århundradena har förlorat nästintill all urskog.

Statlig studie: Tyskland har plats för 14000 vargar

Bundesamt fur Naturschutz (BfN), det statliga tyska naturskyddsverket, publicerade våren 2020 en studie som kartlade lämpliga biotoper för nya vargrevir i Tyskland. Resultatet av studien fick stor uppmärksamhet i massmedia, när naturskyddsverket förkunnade att det finns 700-1400 lämpliga vargrevir i Tyskland, med plats för 14.000 vargar.

År 2020 fanns det enligt den tyska statliga vargmyndigheten, Dokumentations- och rådgivningskontoret Varg (DBBW), mellan 1350 och 1950 vargar i Tyskland, en uppskattning baserad på föregående års vargmonitoring. Årets siffror är ännu inte kända, de kommer först i maj 2022. Det är en smått otrolig utveckling i det folkrika och tätbebyggda, industriella landet, dit vargen återvände år 2000 efter att ha varit utrotad i 150 års tid. Vargen är strängt skyddad i Tyskland, såväl som i alla EU-länder på kontinenten med undantag för Kroatien.

Naturreservatet Döberitzer Heide i Berlin-Spandau är livsrum för hela 5500 växt- och djurarter, varav 980 fridlysta, skyddade djurarter.

Bildspel: Döberitzer Heide

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Vargflock har slagit sig ner i mångmiljonstaden Berlin

https://chrisceder.com/3754/vargflock-har-etablerat-revir-i-mangmiljonstaden-berlin/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Vargflock har slagit sig ner i mångmiljonstaden Berlin

https://chrisceder.com/3754/vargflock-har-etablerat-revir-i-mangmiljonstaden-berlin/