Sällsynt djur vinner mark: tyska vildkattskorridorer stor framgång

Den Europeiska vildkatten sprider sig och ökar i antal i Tyskland. Det mångåriga arbetet med att förbinda tyska skogar med gröna stråk bär nu frukt. Miljöorganisationen BUND, som med tyska myndigheters stöd planterat tiotusentals träd i hundratals kilometer gröna vildkattskorridorer, planerar nu ett generationsprojekt för att anlägga ett landstäckande “räddningsnät för vildkatter” på smått otroliga 20.000 kilometers längd!

Nationellt urskogsmål hjälper vildkatten

2007 beslutade Tysklands regering om ett ambitiöst miljömål: År 2020 skall fem procent av landets skogsareal vara helt orörd av mänsklig hand för att urskogarna en dag återigen ska kunna breda ut sig över landet som de gjort på Medeltiden. Nationalparker och andra naturskyddsområden förbinds idag genom omfattande skogsplanteringar.
Mellan nationalparken Hainich, som är Tysklands och ett av Europas största sammanhängande lövskogsområden, och Thüringer Wald, planterade naturskyddsorganisationen BUND år 2007 20.000 träd och buskar i en 50 meter bred och 20 kilometer lång grön vildkattskorridor. Projektet finansierades av Thüringens delstatsregering och kostade 350.000 Euro, ca 3.5 miljoner kronor, och kommer tillsammans med anläggandet av ytterligare 370 kilometer vildkattskorridorer som påbörjades år 2010 att fortsätta att förbättra situationen för vildkatten.

Nationellt vildkattsprojekt

2011 påbörjade det tyska Miljödepartementet samtidigt ett nationellt projekt för vildkattens bevarande med målet att anlägga många fler vildkattskorridorer och skapa attraktivare livsmiljöer i skogar runtom i landet. 2017 rapporterade Der Spiegel att frivilliga naturskyddare i sex års tid hade planterat tiotusentals träd. Håranalyser visade att projektet inneburit en stor framgång för vildkattens återhämtning. Vildkatterna har återfått naturliga vandringsvägar där de breder ut sig över hela Tyskland och håranalystesterna visar att deras antal är idag 5000-7000 st, till synes en markant ökning från tio år tidigare, då BUND pratade om 3000-5000 stycken vildkatter i Tyskland. Projektet, med en budget på 3.85 miljoner Euro, ca 40 miljoner kronor, är i allas tycke en stor succé och vildkatterna får mycket medialt fokus på TV och i tidningar.

Rovdjuren hjälper urskogen att komma tillbaka

Vildkatten, som är ett mycket skyggt och tillbakadraget djur som få har turen att få se, finns bara i skogar med tät undervegetation där den kan söka skydd och där det finns tillräckligt gammal skog med hålor inne bland trädens rötter där djuret kan bo och föda sina ungar. Ibland bor vildkatten i gamla övergivna räv- och grävlingsgryt. Dess föda utgörs av råttor och mindre gnagare, ekorrar och mindre fåglar. Vildkattens liksom de stora rovdjurens starka återkomst ses som mycket positiv för möjligheten att få tillbaka urskogar. Alla är de predatorer som bidrar till att hålla skogarna i jämvikt och vid god hälsa – en förutsättning för en lyckosam succession mot ett urskogstillstånd, vilket kan ta många hundra år. De första vargarna återvände till Tyskland för 20 år sedan efter att varit utdöda i 150 år. Idag är det fler än 500 stycken. Lodjuret har också kommit tillbaka och nu vill naturskyddsmyndigheterna att björnen också ska sprida sig i landet.

Hoten mot vildkatten

Vildkatten är inte utrotningshotad men dess populationstrend är negativ och den är liksom varg och lodjur strängt fridlyst i Tyskland och får inte jagas. Sedan 1920-talet har den europeiska vildkatten återhämtat sig från att ha varit nästintill utdöd i många delar av Europa, däribland Tjeckien,  Slovakien, Belgien, Frankrike, Schweiz och i Skottland, där 1000-4000 vildkatter lever idag. Viktiga bestånd av vildkatter förekommer också i Polen, Rumänien, Bulgarien, Italien, Grekland, Slovenien och Serbien.

Världspopulationen beräknas idag till omkring 500.000 individer. Vildkattens överlevnad är på sikt allvarligt hotad av dess ständigt krympande livsmiljöer, som en följd av skogsavverkning, städernas tillväxt, industrialisering och vägar och trafik, där många vildkatter faller offer. Därför är det tyska initiativet att utöka vildkattens livsrum mycket viktigt.

Vildkattskorridorerna kommer också andra djur som vargen till godo. Färsk statistik visar att i delstaten Niedersachsen har 230 vildkatter blivit överkörda sedan 2008, varav 80 stycken bara de tre senaste åren, skriver BUND. Tack vare korridorerna behöver de vilda djuren inte korsa några motorvägar längre.

Vildkatten behöver skyddade och intakta spridningsvägar som de som nu anläggs i Tyskland i stor skala.

Sedan projekten inleddes har vildkatten etablerat sig i flera nya områden i Thüringen och sprider sig också i andra regioner som Harz. Därifrån kommer denna sällsynta videoupptagningning av en vildkattshona men små ungar:

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Sällsynt djur vinner mark: tyska vildkattskorridorer stor framgång

https://chrisceder.com/1472/sallsynt-djur-vinner-mark-tyska-vildkattskorridorer-stor-framgang/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Sällsynt djur vinner mark: tyska vildkattskorridorer stor framgång

https://chrisceder.com/1472/sallsynt-djur-vinner-mark-tyska-vildkattskorridorer-stor-framgang/