Välenskogen får stöd av Demokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Igår var en riktigt upplyftande dag. Det kändes som ett genombrott faktiskt. Jag visste inte att min kamp för Välen gjort så stort intryck på göteborgspolitiken.

Efter att i måndags ha fått ett meddelande av Moderaterna att de tänker överklaga Mark- och Miljödomstolen solklara domslut om att Välenskogen ska bevaras har jag gjort en ny kraftansträngning för att övertyga Göteborgs andra politiska partier hur dumt ett överklagande vore. Glädjande nog har jag medhåll från flera tunga namn och partier inom Göteborgspolitiken.

Tidigt igår morse skickade jag mer information till Demokraterna, som hade varit snabba på att svarat på mina tidigare utskick. Jag upplyste dem om den demokratiska kris som jag bevittnat och dokumenterat hos den politiska ledningen på Kretslopp- och vatten, som vill avverka Välenskogen, ett permanent häckningsområde för den hotade mindre hackspetten, och bygga en reningsdamm. Argument som har framförts är att dammen kommer att “öka den biologiska mångfalden” genom att myggor kan lägga ägg där som kläcks till mygglarver. Som man ser på bilderna nedan av den färdgibyggda dammen lär inte många arter nyttja en sådan damm – om ens någon. Jo, möjligtvis den utrotningshotade stenhuggaren, som skulle trivas i den stenhårda miljön. Skämt åsido, bara ett par timmar senare damp det ner ett mejl från Henrik Munck, biträdande kommunalråd i Kommunstyrelsen. Han informerade om att Demokraterna kommer att yrka på följande under dagens (gårdagens) Kretsloppsnämndsmöte:

“Utifrån den information vi har idag är vår hållning:

  • att ett eventuellt överklagande är ett principiellt beslut som i så fall ska beslutas av politiken
  • att vi generellt bör undvika att driva rättsprocesser med tveksam motivering
  • att Kretslopp och vatten bör samråda i ärendet med Miljöförvaltningen för att få en helhetssyn och bredare bedömning inom staden
  • att Krettslopp och vatten skyndsamt behöver återkomma till politiken med alternativa förslag till åtgärder i det berörda området


Stort tack för ditt och Naturskyddsföreningens arbete så här långt.Vi ska försöka få stöd från andra politiker kring vår hållning.”

Jättebra gjort Demokraterna! Precis som jag efterlyst att ett överklagande till Mark- och Miljööverdomstolen inte ska få beslutas av någon förvaltningsdirektör och dennas tjänstemän bakom stängda dörrar. Bevarandet av Välenskogen och skyddet för Välens naturreservat och dess hotade arter – inte minst den mindre hackspetten – är av stort allmänintresse. Frågan måste upp på politisk nivå. Demokraternas yrkande lyfter detta och flera andra viktiga brister i detta ärende.

Stöd från rödgröna kommunalråd

Därefter ringde jag upp Miljöpartiets gruppledare och kommunalråd Karin Pleijel, som berättade att hon blev väldigt glad över domen om Välenskogen i Mark- och Miljödomstolen och poängterade hur viktigt det att värna de områden vi har i Göteborg med fina arter. Karin Pleijel sa också att Kretslopp- och vatten har ett viktigt uppdrag, men som i möjligaste mån inte ska behöva gå ut över våra arter. Roligt att höra! Karin hörsammade också min önskan att vi ska ha en dialog som hon sa att hon gärna vill komma igång med snart. Vi pratade också om hur det är genomförbart i dessa tider när vi alla gör bäst i att isolerar oss… Roligt att Karin Pleijel och Miljöpartiet vill samarbeta och jag är optimistisk om att vi kan åstadkomma mycket med gemensamma krafter!

Sedan blev jag själv uppringd, av Blerta Hoti, nytt Socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för miljö-, kretslopp- och trafikfrågor, inte långt efter det att jag lämnat ett meddelande på S-gruppledaren och kommunalrådet Jonas Attenius telefonsvarare. Klockan var 15.30 och Blerta berättade att hon skulle ta kontakt med Socialdemokraternas vice ordförande i Kretsloppsnämnden innan mötet, som började kl 16. Så det blev en ganska hektisk pratstund då hon inte visste så mycket om Välen i förväg. Men Blerta är både lyhörd och snabb och alert att förstå situationen så vi har fått mycket kärnfullt och viktigt diskuterat på den begränsade tiden. Blerta Hoti visar också stor uppskattning för mitt arbete och har tackat mig å hennes egna och partiledaren Jonas Attenius vägnar. Väldigt roligt att få höra sådant – det har jag inte varit bortskämd med i Göteborg! En ny frisk fläkt i Göteborgspolitiken och en engagerad politiker med framåtanda som säger att miljöfrågorna ligger henne oerhört varmt om hjärtat och att det är viktigt för Socialdemokraternas partiledning att lyssna på och prata med våra medborgare. Blerta Hoti skulle göra vad hon kunde för att se om frågan kan “lyftas till politisk nivå”.

Allt detta inger verkligen hopp för att naturskyddet ska få bättre status i Göteborg framöver. Kampen måste naturligtvis fortsätta – men nu lyssnar fler och tar intryck av oss som menar att naturskyddet är eftersatt. Det gör däremot inte Moderaterna. Tvärtom…

För mycket politik för politikerna: Moderaterna vill avverka demokratin i Kretsloppsnämnden

Ordförande i Kretslopp- och vattennämnden Claes Johansson skriver i mejl till mig att “den demokratiska förankringen minskar” om fritidspolitikerna “får för mycket politik”. “Att sköta löpande förvaltning är förvaltningschefens uppgift och hon har därför en omfattande delegation” understryker Johansson. Underförstått att det är förvaltningschefen och tjänstemännen som sköter de politiska besluten. Som att överklaga till Mark- och Miljööverdomstolen för Göteborgs Stads räkning? Ingår det i förvaltningschefens “löpande förvaltning”? Claes Johanssons tvära kast från en mening till den nästa avslöjar att han inte har bestämt sig om den saken ännu – om det är han själv eller förvaltningschefen som bestämmer: “Innan jag tar ställning vill jag höra förvaltningens bild av ärendet” och låter plötsligt som om det är han själv som fattar besluten. Vem vet? “Vad som ska hanteras av tjänstemän respektive politiker är förstås en avvägning som behöver göras noga” fastslår Claes Johansson. Vems är denna “avvägning” att “noga” göra kan man då fråga sig? Claes Johansson själv, förvaltningsdirektören, Axel Josefsson eller någon annan? Jag vet inte. Det vet nog ingen annan heller eftersom de demokratiska spelreglerna på Kretslopp- och vatten är höljda i dunkel. Det fick jag också erfara under den svåra oljeläckan i Stora ån i Sisjöns industriområde, som pågick i över fyra månader trots att den förklarats vara färdigsanerad efter tre dagar, när all hantering belades med sekretess av dåvarande Kretsloppsdirektören. 

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Välenskogen får stöd av Demokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna

https://chrisceder.com/2311/valenskogen-far-stod-av-demokraterna-miljopartiet-och-socialdemokraterna/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Välenskogen får stöd av Demokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna

https://chrisceder.com/2311/valenskogen-far-stod-av-demokraterna-miljopartiet-och-socialdemokraterna/