Ny forskning tillbakavisar teorin om att ung skog gör större klimatnytta än gammal skog

Ny forskning visar att träd lagrar mer kol ju äldre de blir. Så mycket som hälften av gamla träds sammanlagda kolinnehåll lagras in i slutskedet av livet enligt ett team tyska forskare som studerat gamla träd i en orörd urskog i Surinam.

Upptäckten är av stort intresse då den talar emot den gängse uppfattningen hos en bred majoritet av svenska politiker och vår skogsnäring där ung, snabbt växande skog sägs fånga upp mycket mer koldioxid och göra betydligt mer klimatnytta än gammal skog. Det svenska skogsbruket, dominerat av trakthyggesbruket, påstås lägga grunden till vår goda klimatgärning – men är det verkligen sant?

“vi behöver ersättning för oljebaserad plast, förpackningar, transporter och värme. Ett klimatsmart sätt är då att använda skog, samtidigt som vi återplanterar unga träd som är avsevärt mer effektiva på att ta upp koldioxid än gammal skog.” skriver biologen och klimatexperten Jonas Ericsson på DN Debatt. Sällan hör vi någon avvikande mening på dagstidningarnas debattsidor. Istället är det propagandan från de tyngsta intresseorganisationerna som Lantbrukarnas Riksförbud som oemotsagd trummas ut i massmedia: “Unga växande träd jobbar stenhårt för klimatet. Träd är som tonåringar som äter mest när de växer som mest. Det är under den intensiva tiden träden fångar in mest koldioxid från luften.”

Forskarstudie visar att gamla träd lagrar mest kol

Michael Köhl och hans forskarteam vid Hamburgs universitets Center for Earth System Research and Sustainability har i en omfattande studie visat att gamla träd lagrar mer kol i slutet av sina liv än under resten av sin livstid. De undersökta träden i en tropisk urskog har visat sig vara högproduktiva i mycket hög ålder och ända in i slutskedet av sina liv. De gamla trädens bidrag för att skydda vårt klimat genom att fånga in skadlig koldioxid är därför mycket viktigare än vad som ofta framhålls i debatten om brukandet av skogen.

Träden absorberade mellan 39 och 50 procent av sitt totala kolinnehåll under den sista fjärdedelen av sina liv. Hittills har äldre träd gällt som mindre effektiva i detta avseende. Trots att träden lagrar det absorberade kolet (C) i stam och grenar under årens lopp var det oklart om de fortfarande kunde lagra nytt kol i större omfattning. Michael Köhl och hans medarbetare har med den nya metodiken visat att gamla träd är mycket effektiva kollagrare.

Naturskogen Hohensyburg i Dortmung

Michael Köhl summerar den viktiga upptäckten:

– Tropiska träd är ytterst produktiva ända tills hög ålder. Resultaten är också tillämpliga för europeiska träd, även om skogarna är mycket olika. Den nya studien visar att i tropikerna växer varje träd helt individuellt. Trädens tillväxt och storlek är inte särskilt beroende av ålder utan mycket mer av tillfälligheter och gynnsamma förhållanden. Somliga träd väntar i åratal som en liten planta i den mörka zonen på skogens botten. Plötsligt välter ett stort grannträd och trädplantans väg till ljuset är fri. På kort tid kan trädet skjuta i höjden och på omkring 40 meters höjd över marken säkra en permanent plats i solen.

De tyska forskarna studerade 61 stycken äldre och riktigt gamla träd av tre arter i ett område med orörd regnskog i Surinam. De undersökta trädens ålder varierade mellan 83 år och 255 år. Utifrån årsringarnas tjocklek bestämdes trädens årliga tillväxt. Med hjälp av trädens höjd och stamtjocklek kunde forskarna beräkna nettovikten – biomassan – för varje enskilt träd. Trädens biomassa utgörs till hälften av kol. I kombination med årsringarnas information om trädens årliga tillväxt kunde de tyska forskarna slutligen avgöra mängden kol som trädet absorberat vid en viss ålder. 

Tack för intresset! Du kan stötta mig i arbetet genom att gilla min facebooksida.

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Ny forskning tillbakavisar teorin om att ung skog gör större klimatnytta än gammal skog

https://chrisceder.com/1972/ny-forskning-om-gamla-trads-kollagring-ifragasatter-teorin-om-att-ung-skog-har-storre-klimatnytta-an-gammal-skog/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Ny forskning tillbakavisar teorin om att ung skog gör större klimatnytta än gammal skog

https://chrisceder.com/1972/ny-forskning-om-gamla-trads-kollagring-ifragasatter-teorin-om-att-ung-skog-har-storre-klimatnytta-an-gammal-skog/