Continue reading Är våra vattenmiljöer förorenade av farliga bakterier?"> Är våra vattenmiljöer förorenade av farliga bakterier? - Chris Ceder

Är våra vattenmiljöer förorenade av farliga bakterier?

En omfattande studie visade att alla undersökta vattendrag och insjöar i den nordtyska delstaten Niedersachsen innehåller multiresistenta bakterier. Detta rapporterar den nordtyska public-service-sändaren NDR, som genomfört den forskarledda studien. I nära 50% av fallen, i 5 av de sammanlagt 12 undersökta vattnen, hittades dessutom de allra farligaste multiresistena bakterierna, som bara kan behandlas med “last-resort antibiotics”, sk kritiska antibiotika.

De multiresistenta bakterierna är speciellt farliga för barn, äldre och människor med nedsatt immunförsvar, som alla riskerar att dö om de smittas under ett bad.

Se http://www.dw.com/en/german-scientists-find-antiobiotic-resistant-germs-in-lakes-streams/a-42465159 för en artikel på engelska om forskarstudien.

Vattendragen drabbade trots stora investeringar i miljörening

Tysklands vattenmiljöer är idag bland de renaste i hela Europa efter att landet i flera årtionden genomfört restaureringsprojekt för mångmiljarsummor. Därför kommer upptäckten av den utbredda förekomsten av multiresistenta bakterier som en chock för många och skapar stora rubriker i massmedia.

Andra studier i Tyskland visar på stora problem med multiresistenta bakterier i den industriella massdjurhållningen. På 85% av alla undersökta mjölkgårdar och hönsuppfödningar har man hittat multiresistenta bakterier.

Multiresistenta bakterier sprids från gårdarna

Ytterligare en studie avslöjar att de multiresistenta bakterierna sprids från anläggningar för massdjurhållning. Fläktar och ventilationsanordningar för med sig bakterierna ut i luften genom skorstenar. Prover på luften som släpps ut ur skorstenarna visar att den innehåller multiresistenta bakterier. Ju högre skorstenar desto längre bort sprids bakterierna, som hamnar till slut i sjöar och vattendrag där de snabbt kan växa i antal.

Factory-farming
By Cec-clp (Own work)[CC0] 
via Wikimedia Commons

Svenska vatten är sannolikt också drabbade av multiresistenta bakterier

Någon motsvarande studie har aldrig genomförts i Sverige, men då vår massuppfödning av djur inte skiljer sig nämnvärt från den tyska så måste det befaras att många av våra svenska vatten också innehåller multiresistenta bakterier.

När det gäller rena vattendrag ligger vi också efter. I Göteborg är samtliga vattendrag allvarligt förorenade av miljögifter och inget av dem når upp till EU:s bindande direktiv om rena vattendrag som gör gällande att alla Europeiska vattendrag ska ha god ekologisk status sedan år 2015. I andra EU-länder stämmer staten kommuner som inte lever upp till EU-direktivet. I Sverige görs ingenting.

Multiresistenta bakterier i plastpåsar

Forskare vid det anrika Cambridgeuniversitet har funnit att multiresistenta bakterier överlever och tillväxer i plastpåsar som slängs i naturen. De livsfarliga bakterierna kan komma ifrån sjukhus varnar forskarna i en studie publicerad 2015.

I Stora Ån i västra Göteborg gjordes 2015 och 2016 inte mindre än 4 anmälningar om den kraftiga nedskräpningen i ån från affärerna Willys och Coop Forum. Den svåra nedskräpningen har pågått i åratal utan åtgärd.
Jag har dokumenterat detta länge och gjorde själv en anmälan till Miljöförvaltningen om miljöbrott 2016. Miljöbalken säger att ingen får skräpa ned på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn till. Vid beivran utdöms böter eller fängelse i upp till 6 månader. Trots att flera personer anmälde samma nedskräpning i Stora Ån avskrev Miljöförvaltningen prompt alla anmälningar och nedskräpning fortsätter i oförminskad styrka än idag.

Mitt undersökande arbete om miljöförstöringen i Göteborg fortsätter. Du kan stödja mig genom en donation på Swish: 0764254234 och gilla min facebooksida.

Tack för visat intresse!

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Är våra vattenmiljöer förorenade av farliga bakterier?

https://chrisceder.com/1117/ar-vara-vattenmiljoer-fororenade-av-farliga-bakterier/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Är våra vattenmiljöer förorenade av farliga bakterier?

https://chrisceder.com/1117/ar-vara-vattenmiljoer-fororenade-av-farliga-bakterier/