Den tidiga våren är en snabb och alarmerande klimatförändring visar forskare

Våren börjar tidigare och tidigare. Vad många länge har upplevt och iakttagit bekräftas nu av amerikanska klimatforskare vid University California i Davis. Deras omfattande studie publicerades i Nature i mars 2018 och klarlägger att våren på det norra halvklotet, norr om ekvatorn, i genomsnitt infaller 6.4 (+/- 0,34) dagar tidigare än för tio år sedan. Medianen är 3.12 dagar, vilket innebär att en tidigare vår inträffar dubbelt så ofta som en senare. Det är alarmerande stora och snabba förändringar.

Hasseln blommar
Hasseln blommar den 17 februari 2019

Ju längre norrut desto snabbare och större är förändringen: 16 dagar tidigare börjar våren i den arktiska polarregionen jämfört med för tio år sedan. I Stockholm är våren nästan tio dagar för tidig, i södra Sverige ca 8 dagar. Det innebär att de klimatiska förhållandena i Sverige närmar sig de på sydligare breddgrader.

Studien, en metastudie,har sammanställt andra forskares studier av fenologiska trender. Fenologi är läran om naturens årstidsförändringar. När börja en viss fågel häcka? När dyker en viss insektsart upp på våren? När leker fisken? När lägger en sköldpadda sina ägg på en sandstrand? När blommar tussilagon? Det är frågor som fenologin söker svar på.

Binas ankomst 2019 var rekordtidig i Göteborg: den 26 februari surrade det i blomsterrabatterna.

 

Vildkaprifol slår ut i skogen. Göteborg 16 februari 2019.

Stora datamängder och signifikanta resultat

I de amerikanska forskarnas sammanfattning kan vi läsa att exemplen på att våren inträffar tidigare spänner över ett brett spektrum av organismers livshistorieegenskaper och taxonomiska grupper däribland växter, ryggradslösa djur, groddjur, fåglar och däggdjur. Från 1928 och fram till 2013 har man undersökt infallandet av händelser knutna till våren: flyttfåglars ankomst och häckning, lövsprickning, blomning och fruktsättning hos växter och träd, grodors parningslek och övervintrande däggdjur uppvaknande ur ide är några exempel. Vissa av studierna har pågått i över 80 års tid, medan andra är betydligt nyare. Av det totalt 743 undersökta fenologiska trenderna är 449 signifikanta, varav 419 eller 92% är negativa, dvs vårens ankomst var tidigare.

Sälgens knoppar
Sälgens knoppar sväller snabbt. 18 februari 2019.

De amerikanska forskarna har begränsat resultaten fram till 2010 av statistiska skäl. Studien visar också att förändringarna är accelererande – dvs de går snabbare och snabbare. Det ger oss skäl att tro att vårens tidiga ankomst under det nuvarande årtiondet, som är i sitt slutskede, är än större än det gångna årtiondets 6.4 dagar.

Vintergäck och snödroppar
Vintergäck och snödroppar i Göteborg den 18 februari 2019

En annan studie har visat att hösten i Tyskland är 11 dagar längre än 1970.

Vinterns längd har alltså minskat drastiskt de senaste årtiondena på det norra halvklotet. De snabba och stora förändringarna skapar svåra problem för många växter och djur. För en flyttfågel är det en fråga om liv och död. Anländer den för sent kan den gå miste om just den föda den specialiserat sig på. Ytterligare en ny uppmärksammad studie publicerad av Världsnaturfonden (WWF) visar att 50% av alla växt- och djurarter på jorden hotas av klimatförändringarna.

Här är ett tv-inslag på Schweiziska nyheter om studien: länk

Tulpanstjälkar
Tulpanstjälkar har skjutit en decimeter upp ur jorden. 18 februari 2019.
Bin pollinerar vintergäck i västra Göteborg den 26 februari 2019. Det är nästan femton grader varmt i luften.
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Den tidiga våren är en snabb och alarmerande klimatförändring visar forskare

https://chrisceder.com/1545/den-tidiga-varen-ar-en-snabb-och-alarmerande-klimatforandring-visar-forskare/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Den tidiga våren är en snabb och alarmerande klimatförändring visar forskare

https://chrisceder.com/1545/den-tidiga-varen-ar-en-snabb-och-alarmerande-klimatforandring-visar-forskare/