Continue reading Avverkningslarm: Träd huggs ner i Kastanjeallén och i grönstråk i Tynnered"> Avverkningslarm: Träd huggs ner i Kastanjeallén och i grönstråk i Tynnered - Chris Ceder

Avverkningslarm: Träd huggs ner i Kastanjeallén och i grönstråk i Tynnered

Igår avverkade Göteborgs Stad ett flertal träd i den praktfullt blommande Kastanjeallén vid Opaltorget – mitt i häckningsperioden. Träden i allén är skyddade enligt biotopskyddet och får inte fällas utan dispens från Länsstyrelsen.

I ett närliggande grönområde fälldes dessutom flera stora träd rakt över en gångbana där ovetande människor utsattes för stor fara. Tre stora tallar och ett blommande äppelträd märkta med röda avverkningskryss lämnades kvar sedan Göteborgs Stads trädentreprenör upplystes om att det finns flera fågelbon med häckande fåglar i dessa träd och att det innebär ett brott mot Miljöbalken att avverka dem. Förmodligen kommer de tillbaka idag för att ta ner träden om inte Länsstyrelsen ingriper. Det finns inga uppgifter om att någon anmälan har gjorts.

Se videoreportaget som visar hur träden vid Opaltorget fälls över gångbanor där ovetande människor överraskas av fallande träd. En livsfara!

Bilder:

Fällda träd under häckning i Göteborg
Fällda träd under fåglarnas häckning i Tynneredd i Göteborg. Foto: Chris Ceder
Trädfällning under häckning i Göteborg
Träd med fågelbon i Tynnered i Göteborg märkta för avverkning i strid med Miljöbalken. Foto: Chris Ceder
träd fälls under häckning
En boende visar ett träd som just ska fällas trots att innehåller häckande fåglar i ett fågelbo. Foto: Chris
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Avverkningslarm: Träd huggs ner i Kastanjeallén och i grönstråk i Tynnered

https://chrisceder.com/1122/avverkningslarm-trad-huggs-ner-i-kastanjeallen-och-i-gronstrak-i-tynnered/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Avverkningslarm: Träd huggs ner i Kastanjeallén och i grönstråk i Tynnered

https://chrisceder.com/1122/avverkningslarm-trad-huggs-ner-i-kastanjeallen-och-i-gronstrak-i-tynnered/