Domstol stoppar fällning av Hambacher Forst: framgång för tyska aktivister som ockuperar urgammal naturskog sedan fem år

I skogen Hambacher Forst i västra Tyskland bor det aktivister i kojor högt upp i trädtopparna. Energijätten RWE vill fälla det mesta av skogen, som står på en brunkolsreserv. Av den ursprungligen 5500 hektar stora skogen har redan 4000 hektar fallit offer för RWE:s brunkolsbrytning. Endast 300 hektar planeras bli kvar av Hambacher Forst. Häromdagen tog exploateringen dock en oväntad vändning då en tysk domstol stoppade pågående avverkningar i Hambacher Forst.

Urgammal skog med höga naturvärden

Hambacher Forst, en av de sista stora naturskogarna i Tyskland, är en urgammal skog som finns beskriven i historiska skildringar. Den helige Arnold von Arnoldsweiler red enligt legender runt skogen på 700-talet e Kr och förlorade i ett vad skogen till kejsaren Karl den store.

Undersökningar har visat att Hambacher Forst är 12000 år gammal och därmed en av de allra äldsta kända skogarna i västra Europa. Skogen har mycket höga naturvärden och domineras av avenbok och ek och har även naturlig förekomst av den i skogen alltmer ovanliga skogslinden, ett av få träd som kan uppnå en ålder på över 1000 år.

Skogslinden, eller vinterlinden som den heter på tyska, är på många håll lokalt helt försvunnen ur skogen. Linden, som blommar sist av lövträden i juli, är en av de viktigaste näringskällorna för de utrotningshotade vilda bina.

Hambacher Forst är också hemvist åt många ovanliga djur. I skogen lever kolonier av den akut utrotningshotade fladdermusen Bechsteins fladdermus och skyddade och alltmer hotade djurarter som långbensgrodan, hasselmusen och mellanspetten, en sällsynt hackspett.

Bild: Naturskogen i Hambacher Forst är rik på våtmarker, som är livsnödvändiga för grodor.

 

hambacher-forst
By Lukas567 (Own work)via Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

 

Trädfällning stoppades i domstol efter krav på bevarande av stor miljöorganisation

För några dagar sedan började träden fällas i Hambacher Forst. Men glädjande nog blev trädfällningen kortvarig.  En begäran om Hambacherskogens bevarande gjord av miljöorganisationen BUND, en av de största i Tyskland med nästan 600.000 medlemmar, fick gehör i den översta förvaltningsdomstolen i Münster. Domstolen beslutade genast om ett avverkningsstopp.

Bild: Trädhus i ockuperat träd i Hambacher Forst

hambacher_forst_baumhaus
Title: Gallien. Baumbesetzung im Hambacher Forst Feb. 2017. Baumhaus. Photo by: Hambacher Forst License:CC BY-NC-SA 2.0

Avverkning stoppas med hänsyn till rättsskyddet

Domstolens skäl för stoppet av trädfällningarna var följande:

Ett sådant interimbeslut är för garanterandet av rättsskyddet med hänsyn till det komplexa sakföhållandet och den sig ställande rättsliga frågan såväl som undvikandet av irreversibla följder erforderlig.

Bild: Polisinsats mot aktivister i Hambacher Forst

Hambacher Forst polisinsats
Title:Polizeieinsatz Photo by: Hambacher Forst License:CC BY-NC-SA 2.0

I Sverige sätts biotopskyddet ur spel på kafkalikt manér

Ja där ser man. Rättsskydd för träden i skogen. En utländsk domstol som betonar att det är en irreversibel följd att fälla träd. Helt andra tongångar än här i Sverige. I Göteborg hotas två biotopskyddade alléträdrader med 113 stora lindar av avverkning i vinter sedan den förment naturskyddande tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen på rent kafkaeskt manér fastslagit, att då lindarna kommer att hamna på mindre än sex meters avstånd från husen som planeras att byggas mellan lindraderna anses, vid en sådan bedömning, allén inte längre vara biotopskyddad och då är ev trädfällning ingen fråga för Länsstyrelsen. (citat Anna Hendén, Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, i e-posttrafik med boende i Flatås, där de hotade lindalléerna finns)

Bild: Biotopskyddad lindallé som skall fällas i Göteborg till förmån för bostadsförtätning

Lindallé i Flatås
Räddningsaktion för biotopskyddad gammal lindallé som ska fällas för bostadsförtätning i Flatås, Västa Frölunda. 24 november 2017. Foto: Chris Ceder License: CC BY-NC-SA 2.0

Förhoppningar om att Hambacher Forst räddas

Innan domstolen stoppade avverkningen utkämpade aktivisterna bataljer i skogen med den tyska polisen under två dagar.

Förhoppnings bär aktivisternas föredömliga kamp för att rädda återstoden av Hambacherskogen frukt. Utsikterna är åtminstone goda att skövlingarna stoppas minst ett år, då inga träd får fällas i Tyskland efter den sista februari med anledning av skyddet för häckande fåglar.

Tack för visat intresse! Om du gillar artikeln vore det glädjande om du också gillar min facebooksida. Önskar alla en trevlig och fridfull första advent!

Bild: Röd linje-protest i Hambacher Forst 2017.

hambacher_forst_protest
Title: Hambacher Forst. Photo by: Infoletta Hambach License:CC BY-SA 2.0

Bild: Röd linje-protest i Hambacher Forst längs den nedlagda Autobahnen som går genom Hambacher Forst.

hambacher_forst_protestmarsch
Title: Hambacher Forst. Photo by: Bluecloud9 License:CC BY-SA 2.0

Avverkningar i Hambacher Forst

Hambacher Forst
Title: Hambacher Forst, was bleibt. Photo by: glasseyes view License: CC BY-SA 2.0

Bild: Barrikader i Hambacher Forst

hambacher_forst_waldwege
Title: Waldwege mitte April im Hambacher Forst. Hambacher Forst License: CC BY-NC-SA 2.0
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Domstol stoppar fällning av Hambacher Forst: framgång för tyska aktivister som ockuperar urgammal naturskog sedan fem år

https://chrisceder.com/721/domstol-stoppar-fallning-av-hambacher-forst-framgang-for-tyska-aktivister-ockuperar-urgammal-naturskog/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Domstol stoppar fällning av Hambacher Forst: framgång för tyska aktivister som ockuperar urgammal naturskog sedan fem år

https://chrisceder.com/721/domstol-stoppar-fallning-av-hambacher-forst-framgang-for-tyska-aktivister-ockuperar-urgammal-naturskog/