Continue reading Sensationella trädfynd i Kungsparken"> Sensationella trädfynd i Kungsparken - Chris Ceder

Sensationella trädfynd i Kungsparken

I Kungsparken i Göteborg växer ett av de mest ovanliga träden som finns – den ursprungliga och naturliga formen av svartpoppel. Och det finns inte bara ett utan tre exemplar. Fynden bekräftas av en tysk svartpoppelexpert, som studerat bilder på träden i Kungsparken.

Träden i Göteborg tillhör den mycket sällsynta formen atlantisk svartpoppel, en av svartpoppelns fyra underarter som bara växer inom ett begränsat geografiskt område på jorden: i Storbritannien, på Irland, i norra Frankrike och i delar av västra Tyskland.

På den brittiska halvön pågår sedan ett tiotal år en stor satsning för att rädda arten. Det finns bara 2500 gamla svartpopplar kvar i Storbritannien – varav endast 400 honträd.

Ansträngningarna att rädda trädet har fått mycket uppmärksamhet i brittiska medier som i The Guardian.

Ett omfattande nyplantering har nu påbörjats i Storbritannien och flera tusen små svartpoppelsticklingar har satts ut, men det är oklart vilken framgång initiativet kommer att ha. Planteringen av svartpoppelhybrider har gjort det svårt för de genetiskt rena svartpopplarna att föröka sig.

Svartpoppelhybrider, som finns i ett mindre antal i Göteborg, kan enkelt misstas för att vara av ursprungliga och genetiskt rena formen.

Svartpoppel Populus nigra betulifolia
Två svartpopplar växer bredvid varandra vid kanalen i Kungsparken. Foto: Chris Ceder.

_J1A5271

Träden i Kungsparken i Göteborg har emellertid de omisskännliga karaktärsdrag som bara den ursprungliga och genetisk rena formen av svartpoppel har: trädkronans vackra filigranmönster, de stora utväxterna – masurknölar – på trädstammen, barkens bisarra mönster och de nedåtböjda grenarna. På avstånd ser trädet ut som en troll som håller upp ett finmaskigt nät. Hos hybridformerna är grenarna mer upprätta och inte så sirliga och kronans förgrening börjar (ofta) en bra bit ovanför trädets fot.

Original black poplar - Populus nigra ssp. betulfolia
Sensationellt trädfynd i Kungsparken – ursprunglig svartpoppel. Foto: Chris Ceder.

Mina fynd i Göteborg bekräftas nu av den tyske svartpoppelexperten Andreas Scheible på Nordrhein-Westfalens skogsdepartement:

Vid en första anblick talar de filigrana trädkronorna för svartpopplar. Bladen överensstämmer också och den kraftiga masurbildningen iakttas också ofta på populus nigra. Gratulerar till ert fynd!

Andreas Scheible gjorde tillsammans med Heinz Peter Schmitt och Lydia Schulze Nordrhein-Westfalens kartläggning av genetiskt rena svartpopplar. Sammanlagt fann de 505 exemplar av trädet i det tyska förbundslandet.

År 2006 utsågs svartpoppelns till årets träd i Tyskland och stora EU-stödda insatser görs nu i landet för att rädda trädet och dess ursprungsmiljöer.

Kraftig minskning av svartpoppel

Svartpoppeln, som är rödlistad i hela Europa (utom i Sverige!), har decimerats kraftigt i antal sedan 1800-talet. Det härdiga trädslaget är svårantändligt och flisar inte och  användes tidigare i produktionen av vapen, hustak och  båtar. Men det som drivit tillbaka svartpoppeln mest är den omfattande förstörelsen av dess livsrum – våtmarksområden längs floder. Nästan alla idag levande exemplar är mycket gamla, ofta över 200 år, och i slutskedet av sina liv.

Svartpoppeln kan bli omkring 300 år gammal.

Undersökning av blad från fynden i Kungsparken

Efter att ha samlat in blad från de tre svartpopplarna och blad från ett par svartpoppelhybrider och undersökt bladen under lupp upptäckte jag att svartpopplarna i Kungsparken tillhör den atlantiska formen, populus nigra ssp. betulifolia. Längs dess bladskaft sitter mikroskopiskt små hår som saknas hos den europeiska underarten av svartpoppel, populus nigra ssp. nigra. 

Hairy petiole of Populus nigra ssp. betulifolia Svartpoppel
Små hår på bladskaftet på den atlantiska formen av svartpoppel, populus nigra ssp. betulifolia. Foto: Chris Ceder

Den kilformade bladformen (cuneate) är också en tydlig indikation på den ursprungliga formen av svartpoppel. Hos svartpoppelhybriderna är bladbasen plattare och bladen ofta större, vilket dock inte är lätt att upptäcka vid en första anblick.  Jag fann dessutom att hybridträdens blad var mer uppenbart sågtandade, medan den naturliga svartpoppelns bladkanter var mer avrundade och vågformiga, vilket också bekräftas av brittiska experter.

_1620911
Till vänster blad från den ursprungliga svartpoppeln – till höger blad från svartpoppelhybrid. Lägg märke till den kilformade bladbasen hos den ursprungliga svartpoppeln (t.v). Foto: Chris Ceder

Ett av trädet inventerades – bristfälligt

I Göteborgs Stads kartläggning av skyddsvärda träd, som genomfördes 2011 på uppdrag av Länsstyrelsen, finns endast en av svartpopplarna med. Så här ser resultatet av Göteborgs Stads inventering av trädet ut:

Trädslag: Poppel

Trädstatus: Friskt

Åtgärdsbehov: Inget

Stamomkrets: 403cm

 

Men trädet är dessvärre inte friskt. Ett par av dess grövsta grenar är vårdslöst avsågade, en direkt på stammen, och genom snittytorna har röta nu trängt in i trädstammen. Åtgärdsbehoven är stora om trädet ska överleva en längre tid. Stamomkretsen är i själva verket 430 cm (på stället där stammen syns mellan masurknölarna).

Hotas av Västlänken

Två av svartpopplarna i Kungsparken hotas nu av det planerade bygget av Västlänken genom Kungsparken. Göteborgs Stad har förvisso märkt ut träden som att de kommer att kunna bevaras, men tittar man på byggplanerna ser man att svartpopplarna står direkt intill det planerade schaktet och trädens framtid är därför mycket oviss.

_1620873s
Avsågad huvudgren. Kraftiga ingrepp på svartpoppel i Kungsparken har inlett rötangrepp i stammen. Foto: Chris Ceder.
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Sensationella trädfynd i Kungsparken

https://chrisceder.com/1146/sensationella-tradfynd-i-kungsparken/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Sensationella trädfynd i Kungsparken

https://chrisceder.com/1146/sensationella-tradfynd-i-kungsparken/