Utrotningshotat träd som skulle skyddas hotas av Västlänkenbygge

Svartpoppeln är ett av världens mest hotade och ovanliga träd. I Göteborg finns tre exemplar – de enda kända fynden i Sverige. Nu hotas två av träden under bygget av Västlänken – trots att de skulle bevaras och skyddas på plats enligt byggplanen. Läs också i The Guardian om insatserna för att försöka rädda trädet från att dö ut: https://www.theguardian.com/environment/gallery/2010/jan/26/saving-black-poplar-trees

De två svartpopplarna som står ihop i Kungsparken skulle skyddas och “bevaras på plats” under bygget av Västlänken. Nyligen besökte jag Kungsparken under det pågående bygget av Västlänken och fick syn på något vid svartpopplarna som inte borde få vara där. Ett par meter ifrån trädens stammar, innanför trädkronans yttre gräns, där trädens rotzon ligger, har man arbetat, grävt och dränerat i marken, lagt ut krossad sten och ställt upp många tunga maskiner och lagt ut tjocka rör. Detta äventyrar trädens vatten- och näringsförsörjning och risken är stor att rötterna redan har skadats av grävningar och/eller maskinernas stora tyngd. Detta överensstämmer inte med Göteborgs trädpolicy och de skyddsåtgärder som man har beslutat om i Västlänken. På de nya bilderna ser man inte att trädkronan breder ut sig över maskinerna, men det ser man på de äldre bilderna. Innan man tog marken i anspråk bredvid svartpopplarna sågade man av tjocka grenar som växte i den riktning där maskinerna står och som hade varit i vägen om de inte tagits bort.

Galleri: Svartpopplar i Göteborg. Klicka på bild för att öppna bildspel.

I november 2016 var jag i Kungsparken och upptäckte tre märkliga träd som jag inte kände igen. De var någon form av popplar, men deras utseende stämde inte överens med de popplar jag sett tidigare. Trädkronans grenar såg ut som ett filigranarbete och i kombination med de tjocka, knöliga och förvridna trädstammarna såg träden ut som troll som höll ett finmaskigt nät över sig i höstmörkret. En märklig syn.

Efter många timmar av efterforskningar kom jag ett träd på spåren. Svartpoppeln. Inte den hybridform som förekommer på ett flertal ställen i Göteborg utan den äkta genetiskt rena svartpoppeln, Populus nigra. Jag åkte tillbaka till träden och lyckades hitta några ännu gröna blad som fallit till marken under träden i slutskedet av hösten.

Med en kraftfull förstoringslupp undersökte jag sedan bladen. De var vackert diamantformade och skilde sig markant från de blad från några svartpoppelhybdrider som jag också hade funnit. Dessa var bredare och större och saknade den kilformade bladbas som äkta svartpoppelblad bara har. På bladskaftet kunde jag se mikroskopiskt små hår. I en av många beskrivningar av svartpopplar på nätet hade jag läst att det finns en enda svartoppel som har just dessa små hår på bladskaften – populus nigra ssp. betulifolia, den brittisk-atlantiska underarten av svartpoppeln som saknas hos den något mer utbredda europeiska underarten populus nigra ssp. nigra.

Bild 1: Till vänster blad från olika träd av den äkta svartpoppeln populus nigra, till höger fd större och annorlunda bladen från en svartpoppelhybrider. Bild 2: Mikroskopiskt små hår på bladskaftet hos den brittiska underarten av svartpoppel, populus nigra subsp betulifolia

Saken tycktes vara klar men för att få full visshet skickade jag bilder på mina fynd till Andreas Scheible på Nordrhein-Westfalens skogsstyrelse, en svartpoppelexpert som gjort inventeringar av svartpoppelbeståndet i det tyska förbundslandet. Herr Scheible bekräftade att det var äkta svartpoppel och gratulerade mig till mina överraskande fynd. Eftersom träden inte växer naturligt i Sverige kan man förmoda att de tagits hit från Storbritannien på 1800-talet, kanske av dåtidens stadsträdgårdsmästare, för att försköna staden med dessa vackra och exotiska träd.

Nere vid vattenkanten i Kungsparken växer två av svartpopplarna – och dolt bakom Konserthuset står ytterligare ett exemplar, ett imponerande stort träd med en förmodad ålder på minst 200 år. Svartpopplar kan bli tre till fyrahundra år gamla.


Ingen kände till svartpopplarnas existens i Göteborg, inte ens de som inventerade träd för Västlänken som betecknade träden som vanliga popplar.

Svartpoppeln är ett av världens mest hotade och ovanliga träd. I Storbritannien, där den stora majoritet av populus nigra ssp. betulifolia växer, finns det bara ca 2500 gamla träd kvar i det vilda. Planteringsprojekt pågår för att rädda trädet, men det är svårt eftersom träden bara kan föröka sig naturligt om det finns ett honträd och ett hanträd som växer mycket nära varandra i miljöer som har naturliga, ursprungliga flodslätter, ett lerigt substrat och som växelvis svämmar över och torkar ut. Endast på flodslätten kan svartpoppelns frö gro. En biotop som är allvarligt hotad nästan överallt, men som flera länder nu försöker att bevara och återskapa i stora flodrestaureringsprojekt.

Hälp mig att fortsätta med min granskning och mitt miljöarbete i Göteborg! Det är en heltidssyssla som jag gör helt ideellt. Utgifterna är många och jag är tacksam för varje donation som hjälper mig att kunna göra detta i min övertygelse att förbättra Göteborg, att skydda naturen i vår stad och ge upprättelse åt alla som värnar om en god miljö men körs över av våra myndigheter och miljöbovar. 
Swish: 0764254234
Nordea kontonummer 4044 00 39394 Christopher Ceder

Tack för intresset! Du kan också följa och gilla min sida på Facebook.Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Utrotningshotat träd som skulle skyddas hotas av Västlänkenbygge

https://chrisceder.com/2256/utrotningshotat-trad-som-skulle-skyddas-hotas-av-vastlanken/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Utrotningshotat träd som skulle skyddas hotas av Västlänkenbygge

https://chrisceder.com/2256/utrotningshotat-trad-som-skulle-skyddas-hotas-av-vastlanken/