Vari ligger logiken i att flytta halvdöda träd?

Är Västlänken redan ett skenande tåg som inte går att stoppa? Idag inleds den storskaliga flytten av hundratals träd i Göteborg. Ren galenskap: Många av träden är så undermåliga att de borde fällas istället för att flyttas. De är ofta väldigt små, de växer knappt eller inte alls och de skänker varken skydd eller föda åt några vilda djur eller insekter. Träden är inte sällan i ett halvdött tillstånd med bara en handfull blad i den spinkiga trädkronan. Trädens sjukliga och ömkliga utseende gör oss på dåligt humör. I den lilla grusade rutan där de ofta växer ligger det fimpar, snus och plastpåsar. Andra träd, som är lite större, har blivit så stympade inför flytten att de förlorat sin naturliga skönhet. Såren efter de avsågade grenarna är ingångar för röta och parasiter.

Men istället fälls stadens friska och viktigaste träd. Träd som renar den kraftigt förorenade göteborgsluften från giftiga partiklar och producerar syret som vi andas, träd som skänker oss glädje och skyddar oss mot sjukdomar, skadlig UV-strålning och blocdtryckshöjande buller. Inte ens tusen av de kassa pyttesmå träden kan ersätta en enda vuxen ek, bok eller hästkastanj.

Stationsparken förstörs

Inför bygget av Västlänken, som ännu inte är beviljad av landets miljödomstolar, tänker Trafikverket och Göteborgs Stad fälla ett stort antal träd i stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass. Minst 129 stycken. Flertalet av de praktfulla träden i Bergslagsbanans Stationspark kommer fällas, trots Göteborgs Stads utfästelser om att spara så många som möjligt.

I underlaget till detaljplanen för Västänken skriver Göteborgs Stad att det är viktigt att så många av de stora träden som möjligt i Stationsparken ska sparas. Idag vet vi att det var tomma löften, då de flesta av träden ska fällas.

Det är viktigt att bevara så många som möjligt av de befintliga stora träden. Den uppvuxna och lummiga grönskan behövs som motvikt mot den extremt trafiktäta och hårdgjorda miljön. De träd som sparas kommer att få ett ännu högre värde i framtiden då platsens sammanhang kommer att ha förbättrats.Kompletteringar av såväl byggnader som parkmiljöer måste vara starka i sitt uttryck. Om de är tydliga och karaktärsfulla kan de bli de oaser i stenöknen.

Göteborgs vackraste alm ska fällas

I Stationsparken, som är en rest av en tidigare mycket större järnvägspark, står stadens vackraste alm, med sin unikt formade stam, samt en av Göteborgs största sykomorlönnar, med nästan 400 centimeters omkrets. Båda träden, liksom alla övriga träd i den västra och större delen av parken, däribland ett par ovanligt stora oxlar, ska fällas inför bygget av Västlänken enligt Trafikverkets underlag (Åtgärdsprogram för bevarande av träd i parker och alléer under byggandet av Västlänken, TRV 2014/74786).

almen i Stationsparken
Den vackra almen i Stationsparken ska fällas inför Västlänken. Foto: Chris Ceder
_J1A1047-2
De akut hotade träden i Stationsparken, till höger den största sykomorlönnen. Foto: Chris Ceder

Sykomorlönnen, eller “tysklönnen” som trädet nedsättande benämns i Sverige, är ett av de minst omtyckta träden i Göteborgs Stad. Park- och naturförvaltningen kallar trädet “aggressivt”, det har spridit sig i Gathenhielmska trädgården, och utgör nu uppenbarligen en stor fara. I resten av världen tycker man emellertid att sykomorlönnen är ett av de vackraste träden som finns. En person med god smak kan inte annat än att hålla med! (med resten av världen så klart):

Acer pseudoplatanus
Sykomorlönn. Foto: Jean-Pol GRANDMONT (Self-photographed) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Det finns levande sykomorlönnar i Europa som är 700 år eller äldre. Träden kan bli enorma med en stamomkrets på över 10 meter, och riktigt gamla exemplar är bisarra organismer som denna sykomorlönn på Sicilien, medan denna makalösa sykomorlönn i England “blott” är runt 240 år gammal, en relativ ungdom. Om vår sykomorlönn får leva i ytterligare 100 år till kommer den bli ett lika imponerande praktexemplar, men Göteborgs Stad har inget intresse av det – se bara hur vanskött Gränseken på Delsjövägen är, Göteborgs äldsta och största ek, äldre än staden själv!

Ett stycke längre bort, längs järnvägsspåren, växer en kärnfrisk och vacker almallé, som Trv tänker såga ner. Väck med den också!

Hotad almallé i Göteborg
En almallé – ett av Västlänkens offer? Foto: Chris Ceder

Flytt av halvdöda träd

Ett häpnadsväckande stort antal träd ska istället flyttas – med start denna vecka – till ingen nytta! Vissa av träden är dessutom halvdöda eller värre! Det enda sunda vore att hugga ner dessa “träd”, som inte gör någon nytta för varken djur eller natur utan bara förpestar stadsbilden.

_J1A0956
“Jag är döende. Låt mig stå kvar” står det på ett träd vid operan som ska flyttas inför Västlänken. Foto: Chris Ceder
Trådsmalt - det nya modeträdet i Göteborg.
Trådsmalt – det nya skönhetsidealet för träd i Göteborg. (Trädet på bilden ska inte flyttas) Foto: Chris Ceder
IMG_2468 (1)
Trådsmalt – det nya modeträdet i Göteborg. Foto: Chris Ceder

De större träden har beskurits grovt inför flytten, för att kompensera för alla rötterna som man kapat på dem. Problemet är att snittytorna blir öppna ingångar för röta och parasitangrepp. Den hårdhänta beskärningen har också förstört trädens naturliga form och skönhet. Flytten av dessa träd kommer blott bli en kostsam konstgjord andning innan de blir till energived:

träd som ska flyttas i Göteborg
Skadlig beskärning har förstört träden innan flytt. Foto: Chris Ceder

Precis vad som hänt med träden i Stuttgart, som flyttades inför tunnelbygget Stuttgart21. Idag, fem år senare, dör de det ena efter det andra, som dokumenteras av journalisten Alexander Schäfer och trädexperten Jochen Schwarz:

Trädflytt sjuka träd
Barken faller av på träd som flyttats i Stuttgart. Foto: Alexander Schäfer. http://schaeferweltweit.de
Trädflytt sjuka träd
Barken faller av på träd som flyttats i Stuttgart Foto: Alexander Schäfer. http://schaeferweltweit.de
Stuttgarts trädflytt misslyckas
En flyttad lönn med uppsprucken bark och ingen krontillväxt på fallrepet i Stuttgart… Foto: Alexander Schäfer. http://schaeferweltweit.de
Stuttgarts misslyckade trädflytt
Lönnen är nu ett minne blott och istället blev det plats för ett ödleexperiment… Foto: Alexander Schäfer. http://schaeferweltweit.del
Stuttgarts misslyckade trädflytt
En bok med fallande krona och sprucken bark i Stuttgart… Foto: Alexander Schäfer. http://schaeferweltweit.de
Stuttgarts misslyckade trädflytt
Inom kort var boken också död… Foto: Alexander Schäfer. http://schaeferweltweit.de
Trädflytten i Stuttgart
Trädflytten i Stuttgart. Foto: Alexander Schäfer. http://schaeferweltweit.de

Den tokiga trädflytten i Göteborg kostar dessutom mångmiljonbelopp.

Pengar som kunde lagts på värdefulla saker som brottsförebyggande arbete, förbättringar av skolan, vården och äldreomsorgen eller varför inte ta tag i den grava och brottsliga miljöförstöringen i Göteborg!?

Tack för läsningen! Om du gillar artikeln vore det glädjande om du också gillar min facebooksida.

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Vari ligger logiken i att flytta halvdöda träd?

https://chrisceder.com/560/vari-ligger-logiken-i-att-flytta-halvdoda-trad/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Vari ligger logiken i att flytta halvdöda träd?

https://chrisceder.com/560/vari-ligger-logiken-i-att-flytta-halvdoda-trad/