Miljöbrott på öppen gata: byggbranschens hänsynslöshet mot miljön förorenar naturreservat och hav med mikroplast

Återigen har byggföretagens lastbilar spridit sitt rivningsavfall längs vägarna i Göteborg – denna gång blott ett par meter ifrån Välens naturreservat på exakt samma plats där jag tidigare dokumenterat samma miljöbrott! I onsdags (13 april 2022) skedde det igen. I svängen vid Åkeredsrondellen ligger det stora block av cellplast. Av det miljövidrigaste slaget! När man tar i den smular den sönder till ett vitt plastpuder som dammar något enormt och ser ut som kokain! Kanske är det vad många av Göteborgs förmögna byggherrar går på, eftersom de ger blanka f-n i nedskräpningen och miljöförstöringen de orsakar!? Detta är inga engångsföreteelser utan en grov, systematisk och medveten miljöförstöring som begås av byggbranschen i Göteborg. Detta har jag dokumenterat i snart ett och ett halvt årtionde! Redan 2009 filmade och fotade jag hur byggbranschen dumpade hundratals meter långa meterhöga berg av giftig och förorenad snö för Göteborgs Stads räkning i dagens Välens naturreservat. Då blev jag uppmärksammad med stora uppslag i både Göteborgs-Posten och Metro, och fick efter flera års påtryckningar mot den dåvarande kommunstyrelseordförande S-ledaren Anneli Hultén och hennes parhäst, den lokala miljöpartiledaren Kia Andreasson, till slut stopp på den miljöbrottsliga snödumpningen. Så här såg det ut på vårarna när snön smält undan, tonvis med giftigt väggrus så långt ögat når, i den känsliga Välennaturen:


De straffrättsliga konsekvenserna för miljöförbrytarna har dock uteblivit trots mitt idoga arbete att avslöja deras grava och systematiska miljöbrott. Istället för åtalsanmälningar vid misstänkta miljöbrott som Miljöbalken ålägger våra tillsynsmyndigheter för miljöövervakning får de i Göteborg en kamratlig klapp på axeln av kommunens tillsynsmyndigheter. När jag vid otaliga tillfällen har anmält byggföretagens brottsliga miljösynder till Göteborgs Stads miljöförvaltning har det alltid slutat på samma sätt: Ärendet avskrivs. Min anmälan arkiveras rakt ner i tjänstemännens papperskorgar. Vid flera tillfällen förvarnade till och med Miljöförvaltningen byggherrar och affärsverksamheter om att jag anmält dem genom att vidarebefordra min anmälan till dem! Något som i sig bryter mot Miljöbalken, förutom själva miljöbrotten. Anmälningar med tydliga bevis som ger skäl att misstänka miljöbrott ska leda till en oanmäld inspektion och anmälning från tillsynsmyndigheten vid misstanke om miljöbrott, som Miljöbalken föreskriver:

Tillsynsmyndigheterna ska anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av balken om det finns misstanke om brott. Myndigheten anmäler till polis eller åklagare att det finns en misstanke om överträdelse.

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/tillsyn-enligt-miljobalken/ingripande-tvangsatgarder-och-sanktioner/misstanke-om-brott/

Bildspel: Söndersmulad cellplast från byggbranschens lastbilar ligger i svängar på Näsetvägen


Det var ganska precis tre år sedan då jag dokumenterade hur samma sak hände på exakt samma ställe på Näsetvägen. Vid rondellen låg det då stora sjok av gul isolering (mineralull) och “frigolit”, den vita polystyrenplasten som nog alla har hållit i sin hand, och längs nästa sväng, ett par hundra meter bort, låg det ännu mer av samma hälso- och miljöskadliga avfall. Häromdagen samma bild. Block av cellplast i svängen i rondellen, och massor av småbitar och söndersmulad identisk cellplast i nästa sväng.

Då gjorde jag en aktion och samlade in all isolering jag kunde. Ett mödosamt, ohälsosamt och farligt arbete längs den hårt trafikerade vägen. Från kommunens håll städar man varken längs vägarna eller i naturområdena dit allt skräp och mikroplaster snabbt hamnar, för att sedermera spolas ut i världshaven via diken och vattendrag. Där tränger de in i vattenlevande organismers vävnader och organ, för att till slut hamna i maten på våra middagsbord. Allt detta struntar dock tjänstemännen och politikerna i Göteborg i – de pekar heller finger på dig och mig, på oss vanligt folk som Göteborgs folkvalda och deras byråkrater lägger skulden för all nedskräpning på. Byggbranschen skulle de för allt i världen inte våga anmäla och dra inför domstol, då får de ju inte sin kamratliga klapp på ryggen återgäldad.


Det är inte svårt att inse vad som händer. Den göteborgska byggbranschens lastbilar kör med osäkrad last fullt av rivningsavfall. För att chaufförerna ska spara in några ören till sina redan stenrika bossar kör de som biltjuvar och överskrider hastighetsgränserna varpå den osäkrade lasten flyger av flaket i kurvorna. Givetvis ser de också vad som händer i backspeglarna, eftersom de är vana chaufförer som håller koll. En hederlig byggherre hade instruerat sina chaufförer att genast anmäla om de tappat osäkrad last som rivningsavfall längs vägen, men inte i Göteborg. I denna miljövidrigheternas fristad tycks det inte finnas någon byggherre som visar miljöhänsyn och miljömedvetenhet. De rika byggherrarnas snålhet är nämligen så enastående att de struntar i om de förstör ekosystem, utrotar hotade arter i våra närmiljöer och bidrar till att förorena vattendrag och världshaven med mikroplaster, så länge de kan tjäna några extra slantar istället.

Skandal Göteborgs Stad för att ni inte tar era byggherrar i örat och gör er lagstadgade plikt och anmäler dessa vidriga miljöbrott!Följande skrev jag på Facebook 8 mars 2019, då jag dokumenterade miljöbrotten på Näsetvägen, ett inlägg som många hundratals reaktioner, kommentarer och delningar.

“Göteborgs byggföretag har frikort för nedskräpning!

Som gangstrar kör de med sina lastbilar så snabbt att byggavfallet flyger av i minsta kurva. Jag ser denna isolering och frigolit var och varannan dag ligga längs vägarna där det omgående hamnar i diket och sprids ut i naturen. Inte ens de gånger när jag haft handfasta bevis och gjort anmälan till Miljöförvaltningen blev det bättring. Istället tipsade den kommunala tillsynsmyndigheten nedskräparna om min anmälan istället för att åka ut på oanmäld kontroll som de är skyldiga enligt Miljöbalken när det råder misstanke om Miljöbrott (nedskräpning är ett miljöbrott). I kombination med att den kommunala renhållningen i det närmsta upphört orsakar isolering och frigolit stora skador på miljön då det får ligga kvar och smulas sönder till miljontals små fragment och kulor av all frigoliten som hamnar i djurs magar och orsakar död och lidande. Vi får plocka upp det för att inte vilda djur ska fara illa men låt inte de ansvariga slippa undan kritik! De entreprenörer som har betalt av stadens skattemedel för att hålla rent längs vägarna men struntar i att utföra sitt jobb! Miljövidrigt och ansvarslöst! På fem meters avstånd från Välens naturreservat där 223 fågelarter finns dokumenterade!”


Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Miljöbrott på öppen gata: byggbranschens hänsynslöshet mot miljön förorenar naturreservat och hav med mikroplast

https://chrisceder.com/4614/miljobrott-pa-oppen-gata-byggbranschens-hansynsloshet-mot-miljon-fororenar-naturreservat-och-hav-med-mikroplast/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Miljöbrott på öppen gata: byggbranschens hänsynslöshet mot miljön förorenar naturreservat och hav med mikroplast

https://chrisceder.com/4614/miljobrott-pa-oppen-gata-byggbranschens-hansynsloshet-mot-miljon-fororenar-naturreservat-och-hav-med-mikroplast/