Miljöförvaltningen bryter mot miljöbalken: förvarnade byggherre om anmälan om miljöbrott istället för att göra inspektion

Jag har anmält byggarnas kraftiga nedskräpning i Sisjön och på Kobbegårdsvägen i Askim och skickat in omfattande dokumentation med bildbevis till Miljöförvaltningen Göteborgs Stad. Nedskräpningen är i form av stora mängder frigolit (polystyren = plast, som snabbt smulas sönder i naturen och slits ner till mikroskopiskt små mikroplastpartiklar som hamnar i vattendrag, sjöar och hav, där de tränger in i organismer och deras celler), isolering (mineralull) och byggplast som slängs vind för våg i naturen. Istället för att åka dit på en oanmäld kontroll och “anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av balken om det finns misstanke om brott” , som den kommunala tillsynsmyndigheten Miljöförvaltningen är skyldig att göra enligt Miljöbalken, förvarnades byggherrarna på Kobbegårdsvägen, Deronne och Bergman & Höök, istället om min anmälan och fick därmed möjlighet att städa upp. Byggherrarna för det stora bostadsbygget i Sisjön kontaktades inte Miljöförvaltningen, som inte heller gjorde någon inspektion i området.

Bildspel. Klicka på bild för helskärmslägeOch inte nog med det. Trots min omfattande fotobevisning förnekade Bergman & Hööks VD Mattias Klysning att deras bygge vållat någon nedskräpning!

Klysning skriver i mail till Miljöförvaltningens miljöinspektör:


Hej, jag håller inte med om det som skrivet i mailet och jag kan inte lokalisera mig på alla bilder.
Vi har personal som åker till vår arbetsplats idag och plockar ev skräp som blåst iväg. Vår
platsledning är åter på plats på onsdag, då kollar vi vidare på detta.
Trevlig valborg!

Min anmälan till Miljöförvaltningen finns att läsa i bildspelet nedan. Var den inte tydlig

Bildspel. Klicka på bild för helskärmsläge


Miljöinspektören önskade VD:n “Trevlig Valborg!” tillbaka och informerade mig kort därefter att skräpet från bygget vid Kobbegården var uppstädat! Var det? Nej, inte alls! Två veckor senare gjorde jag en egen efterkontroll/tillsyn eftersom Miljöförvaltningen alltså inte gör någon. Och som jag anade: all isolering låg kvar utmed Askims Domarringsväg vid bygget i Sisjön och den städning som VD:n Mattias Klysning påstod hade gjorts var så undermåligt utförd att det är ren lögn att ens kalla det för städning. Tre-fyra stycken av de stora frigolitskivorna var borta/uppstädade – det var allt. Alla större avbrutna bitar och småbitar av frigoliten och småbitar och byggplasten låg kvar där den legat när jag fotograferade det, i slänten ner mot Askims IK:s fotbollsplaner. I denna slänt var det över huvud taget inte alls städat – och jag hade noga beskrivit att slänten var nedskräpad från arbetsplatsen i min anmälan till Miljöförvaltningen.

Bildspel: Min efterkontroll vid byggarbetsplatsen på Kobbegårdsvägen efter påstådd städning: Klicka på bild för helskärmslägeVid båda mina besök vid arbetsplatsen fotograferade jag och jag har i denna artikel lagt upp bilderna före min anmälan och efter det att nedskräpningen enligt Miljöförvaltningen blivit uppstädad och åtgärdad. Ända ner vid Askims IK:s klubbstuga, flera hundra meter ifrån byggarbetsplatsen, hittade jag halvmeterstora frigolitbitar. Frigoliten var identisk med den typen av frigolitblock och bitar som låg på Bergman & Hööks arbetsplats innanför byggstängslet. Det kunde man lätt se på att frigoliten inte var helt vit utan att vissa av de små kulorna var svartfärgade.


Att byggherren har mage att fara med osanning så ogenerat när jag bevisat både hans grova nedskräpning och att ingen städning gjorts! Men när relationen till kommunen är så kamratlig är det uppenbarligen riskfritt för en byggherre att ljuga Miljöförvaltningen rakt upp i ansiktet!

Naturvårdsverket klargör emellertid vad som gäller enligt lag:

Tillsynsmyndigheterna ska anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av balken om det finns misstanke om brott. Myndigheten anmäler till polis eller åklagare att det finns en misstanke om överträdelse, men ska inte göra en bedömning om exempelvis överträdelsen har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/tillsyn-enligt-miljobalken/ingripande-tvangsatgarder-och-sanktioner/misstanke-om-brott/

Men som vi erfarit så oändligt många gånger: Miljöbalken gäller inte i Göteborgs Stad!

Detta är ett av många prov på Göteborgs Stads miljötillsyn i ett nötskal! Där man nagelfar koloniodlare nagelfars och andra i jämförelse med byggherrarna obetydliga miljösyndare medan byggherrar och andra penningstarka och inflytelserika företag slipper undan helt och inte får betala ett öre i böter eller ens städa upp sitt miljösvineri, som Coop och Willys, vars svåra nedskräpning av Stora ån i Askim jag dokumenterat och anmält i sju års tid!

Delar av detta inlägg publicerade jag på Facebook våren 2018, då nedskräpningen pågick. Bygget är idag avslutat, men platsen är fortsatt kraftigt nedskräpad:

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Miljöförvaltningen bryter mot miljöbalken: förvarnade byggherre om anmälan om miljöbrott istället för att göra inspektion

https://chrisceder.com/4638/miljoforvaltningen-bryter-mot-miljobalken-forvarnade-byggherre-om-anmalan-om-miljobrott-istallet-for-att-gora-inspektion/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Miljöförvaltningen bryter mot miljöbalken: förvarnade byggherre om anmälan om miljöbrott istället för att göra inspektion

https://chrisceder.com/4638/miljoforvaltningen-bryter-mot-miljobalken-forvarnade-byggherre-om-anmalan-om-miljobrott-istallet-for-att-gora-inspektion/