Konsolidera bevarandet av Överåsparken med naturminnen och Olmsteds gröna filosofi

Det är dags för nytänkande i Göteborgs Stad för att ge stadens gröna ambitioner en nödvändig livsinjektion! Nu finns chansen att göra något banbrytande med den räddade Överåsparken, med inspiration från världens främste landskapsarkitekt och USA:s viktigaste stadsplanerare, som lagt grunden till tanken om den gröna storstaden och dess sammanlänkade gröna stråk, Frederick Law Olmsted.

Herr Wallenstam tog ett vist beslut och skrotade sina byggplaner efter att många kämpat hårt för att rädda den vackra parkmiljön runtomkring Överås, en stor villa som uppfördes i början av 1860-talet. Parken, som också sträcker sig upp på berget bakom Överås, är från den tiden, då också en trädgårdsanläggning anlades vid bostaden.

Överås Göteborg
Eken framför Överås med en uppskattad ålder på 300 år

Idag är det kortklippt, saftigt gräs där flera av de gamla vackra träden växer. Hur gamla de är vet jag inte exakt, men den stora eken direkt framför Överås kan mycket väl vara 300 år gammal baserat på dess stamomkrets på 367 centimeter. På den tyska Baumportal finns en trädåldersräknare som svarar att eken är omkring 289 år gammal när jag matar in omkretsen. Då kan den ha vuxit där i omkring 130 år innan det nuvarande Överås byggdes.

Gammelasken på Överås kan vara 200 år gammal
Gammelasken på Överås kan vara 200 år gammal

Gammelasken, vars stamomkrets var 360 centimeter år 2016 när jag mätte den, har en uppskattad ålder av 191 år. Och sovande Trolle, som jag fann där i stammen på hängboken, ett träd som hämtat ur Jurassic Park och som man inte begriper vad som är upp och ner, stam eller rot när man när man träder in i trädkronans mystiska katedral.

De gamla träden är vår enda livs levande länk till det förgångna – det är något alldeles speciellt värdefullt som vi är skyldiga att vårda och skydda som ett arv till kommande generationer människor såväl som djur.

Utmed parkens ände står det en allé av fem gamla knotiga och grovstammiga, som kan ha vuxit där på 1700-talet. Det är uppskattningar men jag tror de stämmer ganska bra. Överås tillhörde för länge sedan godset Underås, som fanns redan år 1566, medan själva Överås kan spårats tillbaka till år 1586.

Naturminnesförklara träd och konsolidera parkens bevarande

Nu tycker jag bevarandet av parkmiljön på Överås ska konsolideras för framtiden genom att naturminnesförklara ett par av de gamla träden som förtjänar ett evigt skydd. Vågar Göteborgs Stad trampa Wallenstam på tårna och göra som man gör i andra länder när man ger gamla unika träd det bästa skydd som vi har? Har kommunen ens frågat Wallenstam? Han kanske rent av tycker det vore något att vara stolt över att ha på sina ägor?
Jag skrev till Wallenstam innan de drog tillbaka sin byggansökan och berättade för dem om viktiga de gamla träden är. Jag hoppas de inte glömt bort träden nu och vilket stort ansvar de fortsatt har för dem!

Hämta intryck från Olmsteds parker i USA

Parkmiljön kan också på ett naturnära sätt göras mycket mer attraktiv och besöksvänlig, till att börja med i form av en vacker gångväg. Den moderna landskapsarkitekturens fader, Frederick Law Olmsted, som på 1800-talet anlade de världsberömda parkerna Central Park och Prospect Park i New York, liksom Bostons 12 kilometer långa system av parker, The Emerald Necklace, skapade aldrig raka parkvägar utan lät dem alltid harmonisera med landskapet, vattnet och träden för att ge stadans invånare en upplevelse av vild natur som de aldrig hade skådat i dåtidens amerikanska städer, som var oerhört dammiga, gråa, trista och helt saknade någon vacker grönska. Olmsteds tankar var banbrytande då han inledde sin storhetstid under senare hälften av 1800-talet. Olmsted var inte bara landskapsarkitekt. Han var journalist, samhällskritiker, miljöaktivist och offentlig tjänsteman och han har som ingen annan präglat den moderna amerikanska stadsplaneringen med sina hundratals parker, gröna bostadsområden och universitetscampus som han hann med att skapa under sin långa och enastående kreativa karriär.

Olmsted var dessutom förgrundsgestalten i det amerikanska nationalparksystemet – det första i världen och än idag det mest imponerande.

En långvarig miljökamp för att rädda Niagarafallen hann Olmsted också med. Det världsberömda naturundret var på väg att förstöras helt av industrier och vattenkraftverk. Tack vare Olmsted befriades Niagarafallen från den svåra miljöförstörelsen och gjordes till ett nationellt monument och en strängt skyddad park.

Olmsted räddade Niagarafallen från att förstöras. Bild: WikipediaOlmsted är en ständigt aktuell person i USA, vars idéer har fått en makalös pånyttfödelse i många amerikanska städer efter att 1900-talet präglats av dålig stadsplanering vilket lett till en planlös och ful urbanisering på många håll.
Boston har i årtionden arbetat med att fullborda Olmsteds visioner och att slutföra The Emerald Necklace, som Olmsted aldrig hann med själv. I år börjar arbetet med att revitalisera Franklin park, Bostons största park och en av de ursprungliga pärlorna i Emerald Necklace. Bostons borgmästare har anslagit 275 miljoner kronor för enbart revitaliseringen av Franklin park. Bland annat så kartläggs parkens alla träd noggrant. Medborgare och representanter från civilsamhället har bjudits in i processen och får vara delaktiga i hur arbetet ska göras på bästa sätt för att säkerställa Olmsteds ursprungliga skapelse av parken samtidigt som den får en viktig livsinjektion. Ett planeringsarbete som pågår sedan flera år tillbaka.

Längs med gångvägarna i en Överåspark med inspiration av Olmsted skulle det finnas generöst med bänkar, många fler träd som får chansen att växa sig stora för att någon gång bli riktigt gamla. Många blommande buskar skulle också få plats på de idag alldeles för tomma gräsytorna. Botaniska trädgården har ju gott om erfarenhet och plantor som skulle kunna försköna Överås och på köpet öka dess artrikedom och biologiska mångfald, förslagsvis med vilda blomsterängar för att locka till sig utrotningshotade humlor, vildbin, fjärilar och insekter. De gamla träden fulla med små springor och håligheter erbjuder utmärkta bo- och övervintringsmiljöer för insekterna – och inte bara för dem, utan för andra skygga och ovanliga djur som fladdermöss.

Här följer ett bildspel från Olmsteds parker i Bostons gröna parksystem Emerald Necklace, som sträcker sig från stadskärnans mitt ända ut till stadens gränser.

Hälp mig att fortsätta med min granskning och mitt miljöarbete i Göteborg! Det är en heltidssyssla som jag gör helt ideellt. Utgifterna är många och jag är tacksam för varje donation som hjälper mig att kunna göra detta i min övertygelse att förbättra Göteborg, att skydda naturen i vår stad och ge upprättelse åt alla som värnar om en god miljö men körs över av våra myndigheter och miljöbovar. 
Swish: 0764254234
Nordea kontonummer 4044 00 39394 Christopher Ceder

Tack för intresset! Du kan följa mig på Facebook. Tacksam för ett gillatryck på min sida!

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Konsolidera bevarandet av Överåsparken med naturminnen och Olmsteds gröna filosofi

https://chrisceder.com/2232/konsolidera-bevarandet-av-overasparken-med-naturminnen-och-olmsteds-grona-filosofi/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Konsolidera bevarandet av Överåsparken med naturminnen och Olmsteds gröna filosofi

https://chrisceder.com/2232/konsolidera-bevarandet-av-overasparken-med-naturminnen-och-olmsteds-grona-filosofi/