Göteborgs ekologiska slagfält – kalhuggningen av Sisjön fortsätter

Den ofattbara förstörelsen av Sisjönaturen fortsätter. I tre veckor har entreprenören huggit ner skogen och kört sönder de urtida naturjordarna. Till och med under helgerna fortsätter det frenetiska arbetet. Uppemot tio hektar skog har nu skövlats, däribland vackra ekhagar och vitsippsbackar. Ett 16 hektar stort grönområde ska snart bli ett exklusivt retreat för bemedlat folk att bo centralt i natursköna omgivningar.

Markanvisningarna till byggherrarna PEAB, Veidekke, Derome och Stena m fl delades ut gratis.

Bildspel: Det förstörda Sisjön

Paradis för lekande fisk

Göteborgs Stad har nyligen låtit en entreprenör kulvertera och gräva nya bäckfåror åt de båda Sisjöbäckarna för stora summor pengar: “Återställning av fiskens vandringsleder”. Enligt planen ska bäckarna nu locka till sig lekande fisk som ska hoppa upp för stenarna som ur en scen i en dokumentär om Alaskas vilda forsar. Ännu en fantastisk greenwash signerad Göteborgs Stad! Vilken fisk tar sig fram här? Döm själva:

Fiske i Sisjöbäcken
Sisjöbäcken ska bli ett nytt fiskparadis. Foto: Chris Ceder
Naturskogen i Sisjön skövlad
Naturskogen i Sisjön skövlad – inga ekar och vitsippsbackar mer

Även delar av skogen som ligger utanför planområdet har nu stakats ut för avverkning. I detta område finns ett mycket gammalt och ovanligt äppelträd vars stam nu klottrats ner med gula kors – ekovandalism! En hög med grova ek- och tallstammar som fällts har likadana gula kors på sig. Detta äppelträd är ett äkta naturminne, som flera andra urgamla träd i Göteborg som glömts bort och till följd av kommunens vanskötsel och nonchalans nu håller på att dö – inte minst den över 500 år gamla Gränseken – Göteborgs största och äldsta ek som jag skrivit om tidigare. Ve den som fäller äppelträdet!

Sisjön kalhygge Sisjödal
Ett sällsynt gammalt äppelträd som hotas av Göteborgs Stads ekovandalism. Foto: Chris Ceder.
Sisjön äppelträd
Ett sällsynt gammalt äppelträd som hotas av fällning. Foto: Chris Ceder.
Skövlingen i Sisjön
Skövlingen i Sisjön. Foto: Chris Ceder

Denna uppdatering om skövlingarna i Sisjön kommer följas av fler på min hemsida.

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Göteborgs ekologiska slagfält - kalhuggningen av Sisjön fortsätter

https://chrisceder.com/69/goteborgs-ekologiska-slagfalt-kalhuggningen-av-sisjon-fortsatter/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Göteborgs ekologiska slagfält - kalhuggningen av Sisjön fortsätter

https://chrisceder.com/69/goteborgs-ekologiska-slagfalt-kalhuggningen-av-sisjon-fortsatter/