Miljöskandalen i Sisjön växer: Miljöförvaltningen bryter mot Miljöbalken

Skandalen kring den svåra nedskräpningen i Stora ån från butikerna Willys Sisjön och Stora Coop Sisjön växer! Efter nästan fem år av fruktlösa anmälningar mot de båda storköpen har Göteborgs Stad plötsligt “vidtagit åtgärder” och bedriver nu ett tillsynsärende – mot sig själv! Inte mot de båda miljöförbrytarna Coop och Willys! Det är Miljöförvaltningen Göteborgs Stad som har startat ett tillsynsärende mot Kretslopp och vatten Göteborgs Stad, som har förvaltaransvaret för Stora ån. Willys och Coop får därmed fortsätta med sin olagliga svåra nedskräpning, som är ett solklart miljöbrott enligt Miljöbalken:

15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken
“Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.”

29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken
“Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.”

Nödtorftig städning

Och för att låtsas som att man bryr sig om miljön i Stora ån nu har en sträcka längs med ån vid Willys och Coop “städats”, men så nödtorftigt att man ljuger för sig själv om man tycker att platsen ens är i närheten av att vara uppstädad. Långt ifrån! Var det samma entreprenör som skulle städa ån redan 2016 – LP – och debiterade tusentals kronor för en så undermålig städning att man frågar sig om den ens ägt rum? Det kommer jag undersöka! Texten fortsätter under bildspelet. Klicka på bild för att öppna bildspelet och läsa bildtexterna för bästa förståelse.


Städningen som utfördes någon gång mellan den 9 och 16 februari är typisk för andra så kallade städningar som görs av entreprenörer för Göteborgs Stads räkning: Endast större skräpföremål som ligger öppet och inte kräver någon ansträngning att plocka upp blir uppstädade. Allt skräp som ligger i buskar, oklippt gräs och vass och som kräver att man sträcker sig och anstränger sig en aning förblir liggande. Ca 100 meter från Willys har städningen avbrutits tvärt – från denna punkt vid ån ligger skräpet från Willys fortfarande i drivor. Samma sak vid Coop där det bara en decimeter ifrån affärens norra parkeringsplats ligger mängder med skräp fullt synligt från gatan – skräp som legat där i åratal. Se på bilderna före och efter den sk “städningen” av Stora ån:

Miljöförvaltningen inleder tillsynsärende och bryter mot Miljöbalken

Miljöförvaltningens nya tillsynsärende rör emellertid inte Coop och Willys i ryggen. De fortsätter att skita ner Stora ån efter behag. Varför skulle de båda butiksjättarna bry när sig två kommunala förvaltningar nu låtsasbråkar om vem som bär ansvaret? Myndigheter inom en och samma kommun kan inte föra talan mot varandra – dvs dra varandra inför domstol. Att Göteborgs Stad sedan flera års tid borde ha dragit de verkliga förövarna Willys och Coop inför domstol är däremot en självklarhet – tillsynsmyndigheten Miljöförvaltningen är nämligen skyldig enligt Miljöbalken 26 kap 2 § skyldig att göra så: “tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Otömda papperskorgar orsakar nedskräpning

Göteborgs Stads Miljöförvaltning har nu i över fyra års tid brutit mot Miljöbalken när de fått mängder med bevis på vem som orsakar nedskräpningen och hur den går till. Den senaste tidens blåsväder visar precis just det. Butikernas reklamaffischer lossnar från tavlorna som de är upphängda på och blåser nästan dagligen ner i ån. Lika snabbt som affischerna blåser iväg sätts det upp nya utan att någon från storköpen någonsin gått de få metrarna för att dra upp de affischer som blåst ner i ån. Papperskorgarna på Willys parkering var vid två kontroller under två dagar i sträck mitt under stormen så överfulla att soporna hängde ut genom öppningarna och blåste iväg över parkeringsplatsen och ner i ån. Coop har visserligen lock på sina papperskorgar, men har inte städat utmed sin parkering en enda gång sedan slutet av 2015 då jag började dokumentera fallet.

Skräpets väg från Willys Sisjön ner i Stora ån:

Kretslopp och vatten: Verksamhetsutövarna skräpar ner

Willys Sverige svarade på ett klagomål från Jasmina Karlsson i Stoppa nedskräpningen i Göteborg för flera veckor sedan att de tycker det är “jättetråkigt att det ser ut så kring vår butik i Sisjön trots vår noggranna sop- och avfallshantering. Vi kontaktar vår butikschef på Willys Sisjön.” Willys Sveriges upprördhet över skräpet från deras butik var uppenbarligen inget annat än en vit lögn då ingenting har hänt utan Willys Sisjön fortsätter att skräpa ner Stora ån å det grövsta – och nu, får man förmoda, stärkta av att Miljöförvaltningen istället för att åtalsanmäla Willys lägger ansvaret på Kretslopp och vatten. Finurligt eftersom alla inblandade vet att det då inte leder någon vart utan rinner ut i sanden som det gjort det varje gång en anmälan gjorts det senaste halva årtiondet. I Göteborgs Stad håller man istället de kapitalstarka miljöförbrytarna om ryggen.

De mejl som jag begärde ut 2016 visar att Göteborgs Stad redan då var på det klara med vem som är skyldig till nedskräpningen i Stora ån.

Det är uppenbart att det som skräpar ner ån idag är papper, plast, posters, reklam från VÖ” skrev Kretslopp- och vattens handläggare till Miljöförvaltningens miljöinspektörer som handlade nedskräpningsärendet – Marco Bongiovanni och Carl-Johan Skredsvik.

E-post: Miljöförvaltningens och Kretslopps och vattens hantering av ärendet

Klicka på bilden nedan två gånger för att förstora den!

E-post-kommunikation i ärendet mellan Miljöförvaltningens och Kretslopp och vatten

Bild nedan: Miljöförvaltningen har inlett tillsyn efter att Anders Torwald återanmält nedskräpningen efter att ha anmält den 2015. Ett identiskt svar har Richard Gelotte i Fiskevårdsnätverket fått av Miljöförvaltningen sedan han också anmält igen.

Miljöförvaltningen har inlett tillsyn efter att Anders Torwald återanmält nedskräpningen efter att ha anmält den 2015. Ett identiskt svar har Richard Gelotte i Fiskevårdsnätverket fått av Miljöförvaltningen sedan han också anmält igen.

Trots den vetskapen om att det begicks ett uppenbart miljöbrott och att förövarna var kända – Willys och Coop – valde Miljöförvaltningen att lägga ner ärendet i strid med svensk lag. Fortsättning följer.

Hälp mig att fortsätta med min granskning och mitt miljöarbete i Göteborg! Det är en heltidssyssla som jag gör helt ideellt. Utgifterna är många och jag är tacksam för varje donation som hjälper mig att kunna göra detta i min övertygelse att förbättra Göteborg, att skydda naturen i vår stad och ge upprättelse åt alla som värnar om en god miljö men körs över av våra myndigheter och miljöbovar.
Swish: 0764254234
Nordea kontonummer 4044 00 39394 Christopher Ceder

Tack för intresset! Du kan följa mig på Facebook. Tacksam för ett gillatryck på min sida!

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Miljöskandalen i Sisjön växer: Miljöförvaltningen bryter mot Miljöbalken

https://chrisceder.com/2104/miljoskandalen-i-sisjon-vaxer-miljoforvaltningen-bryter-mot-miljobalken/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Miljöskandalen i Sisjön växer: Miljöförvaltningen bryter mot Miljöbalken

https://chrisceder.com/2104/miljoskandalen-i-sisjon-vaxer-miljoforvaltningen-bryter-mot-miljobalken/