Sparvarnas planet

Kurt Mayers dokumentärfilm Sparvarnas Planet är en medryckande gråsparvsodyssé från New Yorks Manhattan till Kina. I häststallet i Wiens Prater får vi se ett fascinerande och inövat samspel mellan häst, gråsparv och människa för att jaga bort en stenmård på fågeljakt. Vi mellanlandar i Moskvas bitande vinterkyla, mitt i gråsparvarnas jakt på matrester i rusningstrafiken – en kamp på liv och död.  I Paris, i Notre Dame-katedralens alla väggnischer och små hålrum, lever världens största stadskoloni av gråsparv, en välmående skara som äter sig mätt på fågelmatarnas frön och bröd. Men faran från rovdjur lurar även mitt i storstaden, och sparvarna skickar ut spanare som håller utkik medan de andra äter och när en hök dyker upp ljuder ett varningens sparvskrik och vips flyr alla sparvar in i Notre Dames skyddande springor och hål. En fängslande naturdokumentär, tekniskt utmärkt, granskande och modern, långt ifrån dammiga och trista naturprogram på SVT.

I Kairos gamla basarkvarter har gråsparvarna inkvarterat sig sedan antika tider. Spruckna minareter, övergivna hus och gamla fönsterluckor är utmärkta boplatser, och basaren erbjuder ett överflöd på mat och och material för bobygge. Sparvhonorna fattar de stora besluten – när parningen ska ske och hur boet bäst byggs, något som kan skapa gräl med oförstående hannar. I Kairo trivs gråsparven utmärkt, men också stadens katter, som dödar 50% av gråsparvens barnkullar – mer än någon annanstans i världen.

På Manhattan föds sparvungar upp av både sparvpappor och främmande sparvar. Plötsligt en dag återvänder sparvmamman inte till boet – ett meterlångt järnrör, som håller upp ett trafikljus över Broadway med skrikande och hungriga sparvungar i båda ändar. Hur ska det gå? Ungarna dör fort om de inte får mat. Sparvpappan, som upprört kallar på den försvunna mamman, förstår instinktivt hur kritiskt läget är och ger sig själv ut på insektsjakt för att rädda avkomman. Och hur ska det gå när ungarna ska flyga ur boet, åtta meter över trafiken på Broadway inunder?

Sparvarnas Planet ger oss inblickar i tidigare okända beteendemönster hos gråsparven, och regissören Kurt Mayer har på ett enastående sätt lyckats fånga små ögonblick som avslöjar gråsparvens stora förmåga att lösa nya problem som den ställs inför.

I Kina finner gråsparvarna gott om mat bland burarna på fågelmarknaden, men många går själva i fällan och blir infångade. Något som får buddister att gå och köpa sparvarna, som i ett rituellt frisläppande tackas för sin omsorg om oss människor.

Missväxten som följde i Kina efter kommunisternas maktövertagande skylldes på sparven – allt för att avleda uppmärksamheten från Maos ödesdigra politik. “Förbannade kreatur, förbrytare sedan tusentals år. Idag är räkenskapens dag!” löd kommunistpartiets slagord när miljontals människor, vuxna, barn och äldre beordrades ut för att döda alla sparvar. Genom Maos “Stora sparvkampanj” utrotades den inhemska kinesiska sparven inom loppet av tre dagar. Följden blev än värre missväxt och svält, när sparvarnas naturliga bekämpning av skadeinsekter upphörde. Som en konsekvens tvingades Kina importera en stor mängd gråsparvar från Sovjetunionen.

Gråsparven är hotad och har minskat drastiskt

Gråsparvens samspel med människan är minst 5000 år gammalt. Sedan urminnes tider har gråsparvens jakt på skadedjur säkrat skörden och människans överlevnad, men de senaste 40 åren har gråsparvarnas antal minskat drastiskt – över 50% i Europa – och fågeln hotas nu av utrotning på många håll, vilket bekräftas av framstående fågelexperter, som skogsvaktaren Sönke Hoffman, ordförande i Bremens Naturskyddsförening:

“De senaste 20 åren har det skett en dramatisk nedgång av gråsparvsbeståndet. Det är en tydlig alarmsignal. ” berättar Hoffman, och förklarar att de största hoten mot gråsparven är försvinnandet av gamla hus med springor, nischer och andra ihåliga utrymmen där sparvarna bygger bon och söker skydd samt utbredningen av främmande plantor i trädgårdar. “Med rhododendron och lagerhägg kan sparven inget göra”.

I Göteborg är fågelskyddet mycket dåligt och gråsparvarnas livsmiljöer förstörs i rask takt. Många värdefulla grönområden exploateras lättvindigt och snår och buskar som är mycket viktiga för gråsparvarna röjs bort som en påstådd brottsförebyggande åtgärd genom det kontroversiella kommunala initiativet “Trygg vacker stad“.

Kvillebäcken
Kvillebäcken på Hisingen. Bortröjd vegetation och planterade gräsmattor förstör sparvarnas livsmiljöer. Foto: Chris Ceder

Se sparvarnas planet

Sparvarnas Planet kan ses på http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/erlebnis-erde/videos/erlebnis-erde-planet-der-spatzen-100.html till den 22 november 2016

Sparvarnas Planet (Österrike/Tyskland, 2013)
Regi & Produktion: Kurt Mayer
Produktion co: ORF/ARTE/NDR/DocLights/Bundesministerium für Unterricht
Sparvarnas planet belönades med gulddelfinen i kategorin Natur, Miljö & Ekologi på Cannes filmfestival 2014

Artikeln korrigerades 2015-11-22 med uppgifter om regi och produktion.

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Sparvarnas planet

https://chrisceder.com/1161/sparvarnas-planet/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Sparvarnas planet

https://chrisceder.com/1161/sparvarnas-planet/