• Vargflock har slagit sig ner i mångmiljonstaden Berlin

    Tyskarnas älsklingsdjur nu huvudstadsinvånare.

  • Varg strövade genom Berlin – hemlighölls av myndigheter

    Svenska myndigheters och mediers rapportering om vargens positioner är ett hot mot artens överlevnad

  • Sällsynt djur vinner mark: tyska vildkattskorridorer stor framgång

    20.000 kilometer långt grönt räddningsnät för vildkatter ska säkra djurets överlevnad