• Stör inte Trollet herr Wallenstam!

  I Engelska parken lever en hängbok som hämtad ur Jurassic Park. I stammen sover ett troll sedan hundratals år. Låt trollet få sova!

 • Västlänken träd

  Spänt läge i Västlänken och i Flatås: hotade alléer i fokus

  Fokus på det upphävda biotopskyddet för allér när Västlänken ligger i startblocken

 • Sälg

  Sälgen: Varför fäller Göteborgs Stad trädet som är livsviktigt för vildbin och sångfåglar?

  Det nyckelartsklassade trädet fälls för att skapa dödved och bekämpa brott.