• Trädflytten i Göteborg

  Västlänkens trädflytt görs av “experter” som utförde trädflytt som gick snett i Stuttgart

  Tyska journalisters granskning borde få Trafikverket att stoppa den pågående trädflytten i Göteborg .

 • Vari ligger logiken i att flytta halvdöda träd?

  Är Västlänken redan ett skenande tåg som inte går att stoppa? Idag inleds den storskaliga flytten av hundratals träd i Göteborg. Ren galenskap: Många av träden är så undermåliga att de borde fällas istället för att flyttas.

 • Stoppa Västlänken

  Experter dömer ut trädflytt: “måste sågas ner om 20 år”, “galenskap att plantera om”

  Flytten av träd inför den planerade Västlänken är utsiktslös. Framstående tyska experter sågar förfarandet som är dyrt och bortkastat: Träden blir obotligt sjuka patienter som kräver ständig vård och tillsyn och deras gestaltning blir för alltid förstörd.