• Ny forskning tillbakavisar teorin om att ung skog gör större klimatnytta än gammal skog

    Gamla träd i en regnskog absorberar mellan 39 och 50 procent av sitt totala kolinnehåll under den sista fjärdedelen av sina liv. Resultatet är tillämpligt även i europeiska skogar.

  • Väcka längtan till skogen

    Skogen är källan till liv. Den helar och läker. Både mentalt och fysiskt. Att stärka skogens ställning i vårt medvetande är en av våra viktigaste samhällsuppgifter.

  • Skogen – en oförglömlig och viktig naturupplevelse

    Den gamla skogen bär på mängder av hemligheter. Vi känner bara till en bråkdel. Samtidigt har den oerhört mycket att berätta för oss. Lärdomarna om skogen är idag viktigare än någonsin.