• Golfklubb fäller träd i naturreservat ostraffat, kommunen skövlar vidare

  World of Golf och Reningsborg anser att de har rätt att förstöra och skräpa ner Välens naturreservat

 • Mindre hackspett

  Seger i Mark- och miljödomstolen: Välenskogen får inte avverkas!

  Exploateringen av skogen i Välen förbjuden och Länsstyrelsens beslut upphävt i Mark- och Miljödomstolen

 • gärdsmyg i Välenskogen

  Välen – en lägesrapport (2): Dialogmöte med politiker och överklagan till Mark- och miljödomstolen

  I den kommunala plan som lagts fram för exploatering i Välen görs löften om en “Brett förankrad dialog”, “Grön Plan” för “Ekosystemtjänster” och “Hållbart byggande”. Kommer löftena och de vackra visionerna att infrias?