• Tornseglare i Göteborg

  Rödlistade och hotade djurarter upptäckta i avverkningshotad allé i Flatås

  Länsstyrelsen gav dispens från biotopskyddet då kommunens naturvärdesbedömning inte fann en enda djurart

 • Flatås alléer

  MP vill såga ner naturskön allé för att skapa trygghet

  byggplanen kantas av faktaförvanskning, cynism och mörkande av verkliga naturvärden

 • Västlänken träd

  Spänt läge i Västlänken och i Flatås: hotade alléer i fokus

  Fokus på det upphävda biotopskyddet för allér när Västlänken ligger i startblocken