Skräpkaos i Göteborg när andra länder skärper hygienen – en farlig cocktail i pandemin

Hör du till dem som tycker att Göteborg blir mer nedskräpat för varje dag som går? Du är inte ensam. Skenet bedrar dig inte. Göteborg blir verkligen skräpigare dag för dag då den kommunala renhållningen är i ett tillstånd av inbilskhet, hybris och upplösning. Istället för att ta samhällsansvar för att hålla staden ren och säkerställa den offentliga hygienen under den rådande pandemin så styrs den kommunala renhållningen av ideologi och pekpinnar. Medborgarna ska genom sk “nudging” läras att själva hålla rent i staden. Samtidigt som entreprenörer har i uppgift att hålla stadens ytor rena och tjänar storkovan på att skriva fakturor utan att städa – vilket det rapporteras flitigt om i Göteborgs nätverk mot nedskräpning, ERGO:. Med facit att Göteborg dag för dag sjunker djupare och djupare i en sörja av skräp och avfall. Med svåra följder för djur och natur såväl som ett hot mot oss människors hälsa.

Runt om i världen innebär pandemin nya strikta regler för att förhindra smittspridning. En sammanställd lista från Association of Cities and Regionsfor sustainable Resource management, visar de långtgående åtgärder som införts för avfall och skräp för att förhindra smittspridning i en lång rad länder. På listan saknas Sverige – vi har ju inga åtgärder. 

I USA, Tyskland och i andra länder bär sophämtare och renhållningsarbetare ansiktsmasker för att skydda sig mot smittspridning ifrån skräp. Hushåll med bekräftad eller misstänkt coronasmitta i bl a Österrike och Tyskland måste lägga sitt avfall i hela och noga ihopknutna säckar samma dag som soporna hämtas. Saker som normalt går till återvinning – kartong, papper och plast – får dessa hushåll inte längre lägga i behållare för återvinning. I Belgien måste alla förvara sitt hushållsavfall i sju dagar latens för att inaktivera virus. I Finland får inte längre pappersnäsdukar och servetter kastas i kompost/bioavfall. Avfall från infekterade personer i Finland måste hämtas separat. Norge har ökat hygienen i sophämtningsfordonen och myndigheterna uppmanar människor att lagra grovavfall i hemmet tills krisen är över.

Franska myndigheter har ålagt invånarna att lägga engångshandskar, munskydd och pappersnäsdukar i separata avfallspåsar och som läggs undan i 24 timmar innan det läggs ut för sophämtning. I Storbritannien har regeringen infört samma regel, med skillnaden att avfallspåsen ska ligga inuti en annan väl ihopknuten påse i 72 timmar innan den får läggas i soptunnan för hushållsavfall.

På Willys parkering i Sisjön, i affärens kundvagnar och i kundvagnsskjulen ligger det fullt med skräp. Jag lägger märke till dussintals engångshandskar slängda på marken, varav flera ligger i en vidrig sörja med snabbmatsförpackningar, fimpar, matrester, snus, kvitton, kaffemuggar och plastpåsar inne i kundvagnsskjulen. Mycket av skräpet sitter fastklistrat på asfalten vilket vittnar om att det var länge sedan någon städade. Så har det sett ut i åratal. När det blåser åker skräpet ner i Stora ån, sjunker till botten och kväver djurlivet just där havsöringen har sin enda naturliga lekplats i hela ån. På gräsmattan längs med parkeringsplatsen ligger det tiotusentals cigarettfimpar som ingen plockat upp på åratal. Där får de ligga till de blåser ner i ån eller äts upp av fåglar. En enda fimp innehåller så mycket gift att den dödar omkring 50% av all fisk per liter vatten. Då är det inte svårt att förstå hur havsöringen mår när det hamnar tusentals fimpar i ån varje gång det regnar eller blåser. Willys och fastighetsägaren Alaska är så sturska nu sedan Miljöförvaltningen gett dem sitt godkännande att fortsätta att svina ner omgivningarna trots att det är ett miljöbrott enligt svensk lag.

I Tyskland rapporterar myndigheter om att dumpning av grovavfall i naturen ökat kraftigt under coronapandemin och om den extra belastning som insatserna med att få bort avfallet innebär för de kommunala renhållningsarbetarna.

I Göteborg ökar säkert dumpning av avfall säkerligen också – med skillnaden att ingen bryr sig och kommunen inte gör några extra städinsatser. Runtom i världen, även i många Europeiska länder, ser vi hur trottoarer, gator och torg besprutas med desinfektionsmedel för att döda de virus som kan sitta på ytor och vara smittsamma i flera dagar.

Bildspel: Klicka på bild för att öppna och läsa bildtexter


I USA har flera personer som arbetar i sopsorteringsanläggningar insjuknat i Covid-19. Ett yrke som redan är det femte farligaste i USA har nu ytterligare en hälsorisk i form av avfall som kan vara kontaminerat med coronavirus – vilket är tillräckligt allvarligt för att skrivas om i LA Times

Medan andra länder snabbt har reagerat i coronakrisen och infört nya strikta regler för avfallshantering och renhållning så har Göteborgs Stad inte lyft ett finger. Istället fortsatt offentligt snusk och en hygienkris som riskerar att göra utemiljöer till smitthärdar. I nätverket mot nedskräpning i Göteborg, ERGO:, får vi se exempel på hur det ser ut i Slottskogen en eftermiddag.

Ovanstående bilder belyser risken för någon som ska trycka in ytterligare sopor i soptunnan och kan exponeras för virus som sitter på skräpet. Än värre för de personer som ska tömma soptunnorna och städa upp skräpet, anställda som i Sverige saknar PPE-skyddsutrustning som är en självklarhet för deras kollegor i andra länder.

Kaotiska återvinningsstationer där berg av hushållsavfall ligger utanför behållarna innebär också en smittorisk för Covid-19. Situationen är utom kontroll i Göteborg sedan åratal.

Bara ett fåtal orter finner man som verkligen är rena i Göteborg. Avlägsna platser med få besökare. Göteborgs Stad har inte satt in extra några insatser för att städa upp och säkerställa en offentlig hygien som är extra viktig under en pandemi – tvärtom så har pandemin lamslagit den kommunala renhållningen än mer. Bra jobbat igen Göteborgs Stad! 

En ny studie har visat att det nya coronaviruset är aktivt och virulent i tre dagar på plast, och ett dygn på kartonger och textilmaterial. De överfulla papperskorgarna som läcker skräp ner på marken och den snuskiga kundvagnshanteringen på affärer som Willys är därför en tänkbar källa till smittspridning även om viruset framför allt sprids via droppinfektion i luften. Studier på de närbesläktade coronavirusen Sars och Mers har visat de kan förbli aktiva och infektiösa i nio dagar på olika ytor, i kalla miljöer så länge som 28 dagar. Det är i dagsläget oklart hur anledning har myndigheter över hela världen vidtagit kraftfulla åtgärder för att viruset inte ska spridas med avfall och skräp – men återigen har Sverige valt en egen väg bortom all rim och reson!

Skräpet hamnar i havet

I Turkiet hamnar mycket i plast i havet – precis som i Göteborg – med förödande konsekvenser för miljön, ekosystem och vilda djur. Landets södra kust är svårt nedskräpad. En rapport från WWF visar att det dagligen från varje kilometer av Turkiets medelhavskust förs ut 30 kilo plast med vattendrag och strömmar ut i Medelhavet. När vi ser bilder som dessa i Göteborg, vid Kvillebäckens mynning och i Stora ån i Sisjön, finns det ingen anledning att förmoda att den marina nedskräpning som är en följd av Göteborgs katastrofala renhållning är mindre än vad den är i Turkiet.


En söndagstur i Askim och Järnbrott

Flera av bilderna visar samma plats med ett års mellanrum! Den sk vårstädningen utmed vägarna är en bluff. Längs Dag Hammarsköldsleden har den inte blivit utförd på åratal. Däremot har jag hittat kommunens blåa sopsäckar liggandes slängda vid vägkanten, helt nya och oanvända! Det är just de säckarna som entreprenörerna använder vid vårstädningen. Troligtvis någon som tjänar gott om pengar hemma från soffan! Städningen vid Dag Hammarsköljdsleden utförde som vanligt volontärer – jag vet för jag var själv med! Längs hela Kobbegårdsvägen ligger vassen full med matförpackningar, cellplast och annat byggskräp från husbygget där som jag anmälde för nedskräpning till Miljöförvaltningen för två år sedan. Tillsynsmyndigheten lade prompt ner min anmälan efter att byggherren sa att han hade varit ute och städat. En ren lögn med resultatet att allt skräpet ligger kvar än idag.

Vid Järnbrott har man sågat ner praktiskt taget en hel grönkil mellan motorvägen och pendlingsparkeringen. Återigen för att den var full med skräp och då är det ju enklast att jämna allt med marken! Naturvård enligt Göteborgsprincipen!

Stöd mig i mitt arbete

Hjälp mig att fortsätta bedriva mitt arbete med hög intensitet: Swish 0764354234 eller Nordea 4044 00 39394 kontohavare Christopher Ceder
Stort tack till er som bidragit!

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Skräpkaos i Göteborg när andra länder skärper hygienen - en farlig cocktail i pandemin

https://chrisceder.com/2447/skrapkaos-i-goteborg-nar-andra-lander-skarper-hygienen-en-farlig-cocktail-i-pandemin/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Skräpkaos i Göteborg när andra länder skärper hygienen - en farlig cocktail i pandemin

https://chrisceder.com/2447/skrapkaos-i-goteborg-nar-andra-lander-skarper-hygienen-en-farlig-cocktail-i-pandemin/