• Hagakyrkan grönfink

  Starkt hotad fågelart fick sin livsmiljö skövlad i Göteborg

  Med de gamla unika träden vid Hagakyrkan försvann den vackra och sällsynta skönsångaren och en unik exotisk flair mitt i en storstad

 • Länsstyrelsen gav dispens att fälla skyddad allé efter inventering i februari inte hittat någon art

  Alléns biotopskydd upphävdes av en naturvärdesinventering som gjordes under den kallaste vintermånaden. Ingen reagerade heller över att det inte förekom en enda djurart i inventeringen.

 • Tornseglare i Göteborg

  Rödlistade och hotade djurarter upptäckta i avverkningshotad allé i Flatås

  Länsstyrelsen gav dispens från biotopskyddet då kommunens naturvärdesbedömning inte fann en enda djurart