• Svartpopplar Västlänken

    Utrotningshotat träd som skulle skyddas hotas av Västlänkenbygge

    Svartpoppeln är ett av världens mest hotade och ovanliga träd. I Göteborg finns tre exemplar – de enda kända fynden i Sverige. Nu hotas två av träden under bygget av Västlänken – trots att de skulle bevaras.

  • svartpoppel

    Sensationella trädfynd i Kungsparken

    I Kungsparken i Göteborg växer ett av de mest ovanliga träden som finns – den ursprungliga och naturliga formen av svartpoppel. Och det finns inte bara ett utan tre exemplar. Fynden bekräftas av en tysk svartpoppelexpert, som studerat bilder på träden i Kungsparken. Träden i Göteborg tillhör den mycket sällsynta formen atlantisk svartpoppel, en av svartpoppelns fyra … Continue reading Sensationella trädfynd i Kungsparken