• Västlänken träd

  Spänt läge i Västlänken och i Flatås: hotade alléer i fokus

  Fokus på det upphävda biotopskyddet för allér när Västlänken ligger i startblocken

 • Kastanjeallén i Tynnered

  Veckans bilder: Förtätning – del av Kastanjeallén i Tynnered fälls

  Nya skövlingar decimerar en av Göteborgs längsta och vackraste alléer.

 • Träd fällt i allé

  Avverkningslarm: Träd huggs ner i Kastanjeallén och i grönstråk i Tynnered

  Igår avverkade Göteborgs Stad ett flertal träd i den praktfullt blommande Kastanjeallén vid Opaltorget – mitt i häckningsperioden. Träden i allén är skyddade enligt biotopskyddet och får inte fällas utan dispens från Länsstyrelsen. I ett närliggande grönområde fälldes dessutom flera stora träd rakt över en gångbana där ovetande människor utsattes för stor fara. Tre stora … Continue reading Avverkningslarm: Träd huggs ner i Kastanjeallén och i grönstråk i Tynnered