• Hagakyrkan grönfink

    Starkt hotad fågelart fick sin livsmiljö skövlad i Göteborg

    Med de gamla unika träden vid Hagakyrkan försvann den vackra och sällsynta skönsångaren och en unik exotisk flair mitt i en storstad

  • Gathenhielmska reservatet

    Att rädda ett träd svetsar samman och skänker livslång glädje

    Orhan Pamuk, nobelpristagaren i litteratur, berättar om hur ett räddat träd har skänkt honom minnen för livet.