• Väcka längtan till skogen

    Skogen är källan till liv. Den helar och läker. Både mentalt och fysiskt. Att stärka skogens ställning i vårt medvetande är en av våra viktigaste samhällsuppgifter.

  • Hambacherskogen räddad: Ett Berlinmursögonblick för klimat och miljö

    Avverkningen av Hambacher Forst stoppad! Ett Berlinmursögonblick för klimat och miljö! Högsta förvaltningsrätten i Nordrhein-Westfalen förbjuder i ett ilförfarande RWE från att avverka i Hambacher Forst och ger den stora miljöorganisationen BUND rätt. Förbudet gäller fram till dess att BUNDs klagan mot verksamhetsplanen för brunkolsbrytningen i Hambach avgörs. Denna är avhängig av förhandlingarna i den … Continue reading Hambacherskogen räddad: Ett Berlinmursögonblick för klimat och miljö