• Länsstyrelsen gav dispens att fälla skyddad allé efter inventering i februari inte hittat någon art

  Alléns biotopskydd upphävdes av en naturvärdesinventering som gjordes under den kallaste vintermånaden. Ingen reagerade heller över att det inte förekom en enda djurart i inventeringen.

 • Flatås alléer

  MP vill såga ner naturskön allé för att skapa trygghet

  byggplanen kantas av faktaförvanskning, cynism och mörkande av verkliga naturvärden

 • Sälg

  Sälgen: Varför fäller Göteborgs Stad trädet som är livsviktigt för vildbin och sångfåglar?

  Det nyckelartsklassade trädet fälls för att skapa dödved och bekämpa brott.