• Länsstyrelsen gav dispens att fälla skyddad allé efter inventering i februari inte hittat någon art

  Alléns biotopskydd upphävdes av en naturvärdesinventering som gjordes under den kallaste vintermånaden. Ingen reagerade heller över att det inte förekom en enda djurart i inventeringen.

 • Tornseglare i Göteborg

  Rödlistade och hotade djurarter upptäckta i avverkningshotad allé i Flatås

  Länsstyrelsen gav dispens från biotopskyddet då kommunens naturvärdesbedömning inte fann en enda djurart

 • Flatås alléer

  MP vill såga ner naturskön allé för att skapa trygghet

  byggplanen kantas av faktaförvanskning, cynism och mörkande av verkliga naturvärden