• Store Lund i Välens naturreservat

    Naturkoll i Göteborg: Store Lund i Välens naturreservat

    Nedskräpning förtar mycket av naturupplevelsen i den vackra skogen

  • Gränseken på Delsjövägen

    Så förstörs stadens och äldsta träd – Gränseken

    Göteborg senhösten 2016. Vädret är gråmulet och ruggigt. En hårt trafikerad gata. I vägkanten står ett träd, bilar och lastbilar dundrar förbi på några centimeters avstånd. Luften är fylld med en stickande avgaslukt. Trädet är stort. Väldigt stort. Stammen är grövre än på något annat träd jag sett i Göteborg. Av en ren slump har jag fått syn på … Continue reading Så förstörs stadens och äldsta träd – Gränseken