Brev till Göteborgs politiker: Rädda den unika vildapeln!

Nu får det räcka! Inte ska vi fälla denna apeln också!? Det tror jag inte någon av oss vill om vi sett trädet! Nu visar jag trädet för er, det växer på Kobbegårdsvägen (eller Victor Hasselblads Gata) mitt emot affären Plantagen i Askim, och vädjar till er som samhällets förtroendevalda att rädda trädet idag, innan det är för sent, eftersom det är vårt ansvar och vår plikt att bevara ett sådant träd! Det är tveklöst det vackraste och största i hela Göteborg av sitt slag  – och kanske rent av det enda. Det är också ett särskilt skyddsvärt träd, ett vilt fruktträd som är av en så hög ålder och så kraftigt och storvuxet är mycket sällsynt! Vänligen läs till slut då trädet hotas av förstörelse redan idag!
Tänker man fälla ett särskilt skyddsvärt träd måste man samråda med Länsstyrelsen först! Vi får inte åsamka detta träd skada utan tillsynsmyndighetens godkännande

Apeln

Vi måste ta vårt ansvar nu och stå upp för våra färre och färre verkliga trädnaturminnen i vår stad också om alla andra städer internationellt såväl som nationellt gör! Att skada ett sådant vackert träd, som är fullt med fjärilar, surrande humlor och vildbin och många arter av sångfåglar vore historielöst och en stor tragedi för Göteborgs Stads miljöambitioner. Vi som har alla möjligheter – en så grön stad att förfoga över har inte många kvar – och våra gemensamma kunskaper och hur högt vi värdesätter naturen, det skulle kunna göra oss till en internationell förebild för en storstad med rik biologisk mångfald och en enastående natur. Jag är säker på att vi alla vill det!
Jag har skrivit om detta träd många gånger på Facebook och har fått många hundratals reaktioner på hur vackert och speciellt trädet är från både göteborgare och folk över hela Sverige och i andra länder! En så vackert blommande apel har de aldrig skådat! Inte jag heller, jag som sett så många träd under mitt liv.
Hejda de som tänker gräva – de nymålade strecken i marken leder rakt fram till trädet – rötterna kommer onekligen skadas och det är inte svårt att förmoda att hela trädet står i vägen – redan imorgon fredag kan grävmaskinerna vara framme! Gör vad folket har gett er sitt förtroende att göra – agera för miljön, den biologiska mångfalden och en naturskön och djur- och människovänlig stad! Om jag har fel och man redan vidtagit åtgärder för att skydda trädet – så mycket bättre – men av erfarenhet och av bilderna att döma så är det väldigt svårt att tro. Det finns ingen information om vad som pågår i form av skyltar. Allt har gått mycket snabbt – för några dagar sedan såg allt ut som vanligt vid trädet.

Strecken i marken leder rakt i det unika trädet

ETT SÅ OVANLIGT OCH VÄRDEFULLT TRÄD MÅSTE BEVARAS OCH SKYDDAS!

Ledningsarbeten – hot mot unik apel

Det gör man internationellt – ett av många exempel: Staden Dresden, vars trädstadga heter “Rättsliga bestämmelser för träd“. Den är blott två sidor lång – Göteborgs trädpolicy är över 20 sidor, men i motsats till Göteborgs kommunala policy innehåller Dresdens trädstadga bindande regler medan Göteborg blott har lösa rekommendationer, som vem som helst tycks kunna strunta i. Dresdens trädstadga inleds med bestämmelsen för träd som växer på obebyggda fastigheter, precis som denna apeln i Askim:

Stadgan gäller här utan inskränkningar. Skyddade är löv-, barr-, nöt och fruktträd med över 30 centimeters stamomfång, mätt på en meters höjd; för fruktträd gäller måttet vid 60 centimeters höjd. Häckar såväl som större buskage och klätterväxter.

Ni är våra förtroendevalda och ni har ett uppdrag att förvalta och skydda vår levande naturhistoria mot exploatering. Ett så gammalt och ovanligt fruktträd, av en sort som mycket väl kan vara helt unik, dess gener och ursprung måste undersökas, kan inte plötsligt bara stå i vägen för ledningsarbeten. Sådana träd som på andra håll är noga kartlagda och har plaketter och är folkkära naturminnen. Så måste det vara också hos oss – det blir så mycket trevligare i vår stad då! Vi kan bygga nya cykelvägar förbi dessa naturminnen, vi kan åstadkomma så mycket mer! Ni som politiker måste vara vaksamma och värna om våra oersättliga naturskatter som inte får gå förlorade! När de väl är borta är de borta för alltid! 
Göteborgarna förväntar sig att ni vidtar omedelbara åtgärder för att ta reda på vad som pågår vid trädet och förhindrar att trädet kommer till skadaJag och många med mig liksom Naturskyddsföreningen och andra miljö- och naturvänner tycker att vi ska göra en vild blomsteräng runt trädet! Den kan jag ta på mig att ansvara för – bara ett stenkast därifrån bor en av våra främsta experter på att skapa blomsterängar, Anders Riddarström, som säkert vill bidra med expertis.  Området är inte detaljplanerat – det ligger för nära motorvägen och därför är det enastående chans att göra något ovanligt och fantastiskt! Vi kan säkert finna en gemensam grund att stå på och göra något utomordentligt. Men då får vi inte gräva sönder trädets rötter eller fälla det! En vild blomsteräng och detta träd – tänk vilket makalöst ekologiskt uteklassrum för Göteborgs skolbarn, nära tillgängligt för alla barn i västra och södra Göteborg. Låt oss förverkliga det!

Trädet växer vid KOBBEGÅRDSVÄGEN (där den övergår i Victor Hasselblads gata), mitt emot PLANTAGEN och PILEGÅRDEN!
Jag har pratat med många av er personligen och jag har fått mycket positiv respons och jag är hoppfull om att det väckt en del tankar i er. Men nu är det ert ansvar att göra något konkret för naturen i vår stad med den responsen! Det kan inte jag!
Vänliga hälsningarChris Ceder

Var vänlig ring mig omgående på 076-425 42 34 när ni tagit reda på vad som ska ske och se till att inget sker med trädet som är ett särskilt skyddsvärt träd!


Titta vilken underbar blomsteräng det kommer att bli!   

Skickat till:
Peter Danielsson (D), Ronnie Ljungh (MP), Henrik Munck (D), Karin Pleijel (MP), Toni Orsulic (M), Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V), Ronny Svensson (S), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S), Martin Wannholt (D), Claes Johansson (M), Kerstin Brunnstrom (S), Jöran Fagerlund (V), Åsa Hartzell Grüner (M), Hans T O Nilsson (S), Hanna Bernholdsson (MP), Catarina Börjesson (D), Jan Sylvan (D), Jan Hammarström (D), Louise Thörnqvist (Fi), Björn Tidland (SD), Urban Junevik (V), Katarina Wennberg (S), Helena Norin (MP), Kjell A Gustafsson (S), Sture Lans (L), Anders Åkvist (D), Peter Lintin-Wold (L), Leif Blomqvist (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Daniel Bernmar (V)

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Brev till Göteborgs politiker: Rädda den unika vildapeln!

https://chrisceder.com/2999/brev-till-goteborgs-politiker-radda-den-unika-apeln/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Brev till Göteborgs politiker: Rädda den unika vildapeln!

https://chrisceder.com/2999/brev-till-goteborgs-politiker-radda-den-unika-apeln/