• Svartpopplar Västlänken

    Utrotningshotat träd som skulle skyddas hotas av Västlänkenbygge

    Svartpoppeln är ett av världens mest hotade och ovanliga träd. I Göteborg finns tre exemplar – de enda kända fynden i Sverige. Nu hotas två av träden under bygget av Västlänken – trots att de skulle bevaras.

  • Länsstyrelsen gav dispens att fälla skyddad allé efter inventering i februari inte hittat någon art

    Alléns biotopskydd upphävdes av en naturvärdesinventering som gjordes under den kallaste vintermånaden. Ingen reagerade heller över att det inte förekom en enda djurart i inventeringen.

  • Manifestation för de hotade träden i Haga

    Ett 40-tal aktivister slöt upp i kampen mot Västlänken och satte upp band och lappar på träden i Haga och Kungsparken med budskapet “Låt mig leva”.