• Gråsparv - Passer domesticus

    Sparvarnas planet

    Den vackra naturfilmen Sparvarnas planet avslöjar tidigare okända beteenden och överlevnadsstrategier hos gråsparven, som sedan urminnes tider varit livsviktig för människans överlevnad. Nu hotas gråsparven av utrotning. I Göteborg förstörs sparvarnas livsmiljöer i rask takt genom omfattande exploatering av grönområden och röjning av tät vegetation.