• Ardalsberget: olaglig deponi av schaktmassor i Göteborg

    Ingen ställs till svars för dumpningen på Ardalsberget

    – Vi var ju på dem då men hur det gick i det långa loppet vet jag inte, säger MP-kommunalrådet Ulf Kamne.