• Västlänken

    Träd lyfts i Allén inför Västlänken

    Aktivister genomförde en manifestation mot de första ingreppen på träd i Haga inför det planerade Västlänksbygget. Rotsystemen undersöktes på ett par träd och en liten lind provlyftes med en stor maskin av den tyska firman Opitz inför ett femtiotal åskådare och ett större antal anställda från trafikverket, kommunen och olika entreprenörer. I samband med grävningsarbetet … Continue reading Träd lyfts i Allén inför Västlänken